San Marcos Growers Prime Availability List
October 2019


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia 'Kaleidoscope xxx Y            
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx   xxx L        
Abelmoschus manihot     xxx          
Acacia boormanii     xxx   xxx L    
Acacia cognata         xxx   xxx  
Acacia cognata Cousin Itt     xxx   xxx      
Acacia covenyi     xxx FA xxx      
Acacia cultriformis xxx FA xxx   xxx NICE    
Acacia iteaphylla     xxx   xxx NICE xxx  
Acacia longifolia     xxx   xxx L    
Acacia melanoxylon         xxx      
Acacia merinthophora     xxx FA        
Acacia redolens 'Low Boy'     xxx          
Acacia stenophylla         xxx      
Acacia vestita         xxx FA    
Acanthus mollis xxx   xxx          
Acca sellowiana xxx   xxx   xxx      
Achillea millefolium 'Cerise Queen' xxx              
Achillea millefolium 'Paprika' xxx B            
Achillea 'Moonshine' xxx              
Achillea 'Salmon Beauty' xxx              
Acmena smithii         xxx L    
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Acorus gramineus 'Pusillus' xxx              
Acrocarpus fraxinifolius         xxx      
Adenanthos cuneatus 'Coral Drift'     xxx Y        
Adenanthos cunninghamii xxx Y xxx NICE        
Adenanthos sericeus     xxx   xxx FA    
Adenanthos 'Silver Haze' xxx Y xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aeonium arboreum xxx Y            
Aeonium arboreum 'Electra'     xxx   (2 gal)      
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Carol'     xxx          
Aeonium castello-paivae 'Suncup' xxx L            
Aeonium ciliatum     xxx          
Aeonium 'Cyclops'     xxx          
Aeonium decorum 'Berry Nice' xxx L            
Aeonium 'Firecracker' xxx              
Aeonium 'Gary's Shadow'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Jack Catlin'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Jolly Towers'     xxx YFA (2 gal)      
Aeonium 'Kiwi' xxx YFA            
Aeonium lindleyi var. viscatum 'Irish Bouquet' xxx FA            
Aeonium 'Plum Purdy'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Pseudotabuliforme'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Purple Queen'     xxx          
Aeonium 'Sunburst'     xxx L        
Aeonium undulatum     xxx          
Aeonium 'Voodoo'     xxx          
Afrocarpus gracilior     xxx   xxx   xxx  
Agapanthus 'Brilliant Blue' xxx FA            
Agapanthus 'Gold Strike'     xxx   (2 gal)      
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Getty White' xxx              
Agapanthus praecox ssp orientalis Queen Mum     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx          
Agapanthus 'Storm Cloud'     xxx          
Agapanthus Twister xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave americana 'Joanna'     xxx   (2 gal)      
Agave americana var. medio-picta     xxx FA xxx FA    
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'     xxx   xxx      
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx L        
Agave angustifolia 'Marginata' xxx L            
Agave asperrima         xxx      
Agave attenuata     xxx Y xxx FA    
Agave attenuata 'Nova'         xxx      
Agave 'Blue Flame'     xxx NICE xxx      
Agave 'Blue Glow' xxx WOW xxx NICE (2 gal)      
Agave 'Blue Glow de Jose'     xxx NICE (2 gal)      
Agave bracteosa 'Monterrey Frost'     xxx FA (2 gal)      
Agave chazaroi     xxx FA        
Agave 'Cornelius'     xxx          
Agave cupreata     xxx L        
Agave ellemeetiana 'Satina'     xxx   (2 gal)      
Agave franzosinii xxx              
Agave geminiflora xxx Y xxx   (2 gal)      
Agave gentryi     xxx   xxx      
Agave gracielae     xxx   (2 gal)      
Agave guiengola     xxx          
Agave guiengola 'Creme Brulee'     xxx   (2 gal)      
Agave gypsophila     xxx          
Agave gypsophila 'Ivory Curls'     xxx L xxx L    
Agave horrida         xxx      
Agave horrida var. perotensis     xxx   (2 gal)      
Agave 'Joe Hoak'     xxx YL xxx FA    
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx   xxx   xxx      
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'     xxx   (2 gal)      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'         xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave 'Mateo'     xxx   (2 gal)      
Agave ovatifolia 'Frosty Blue'             xxx Y
Agave pedunculifera         xxx Y    
Agave potatorum 'El Camarón'         xxx   xxx  
Agave potatorum 'Eye Scream'     xxx YFA (2 gal)      
Agave potatorum 'Ikari Raijin Nishiki'     xxx FA (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx   xxx   (2 gal)      
Agave salmiana 'Green Giant' xxx NICE xxx   xxx      
Agave salmiana 'Tony's Tiger'     xxx   xxx      
Agave salmiana var. ferox 'Medio Picta'     xxx   (2 gal)      
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'         xxx      
Agave 'Sawtooth'         xxx      
Agave 'Sharkskin Shoes'     xxx   (2 gal)      
Agave sisalana forma medio-picta         xxx FA    
Agave striata 'East of Ramos'     xxx          
Agave striata forma purpurea     xxx          
Agave striata 'Gray Ghost'     xxx NICE (2 gal)      
Agave striata 'Guadalcazar'     xxx          
Agave stricta 'Nana'     xxx   (2 gal)      
Agave tequilana 'Lemeno'         xxx      
Agave titanota     xxx   xxx      
Agave vilmoriniana xxx NICE xxx NICE xxx      
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'         xxx NICE    
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx   xxx      
Agonis flexuosa 'Burgundy'     xxx   xxx   xxx  
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'     xxx   xxx      
Ajuga reptans 'Texas Tough' xxx              
Akebia quinata xxx   xxx          
Aloe arborescens         xxx SB    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe arborescens 'Lutea'     xxx FA xxx      
Aloe barberae         xxx Y xxx  
Aloe 'Big Mac'     xxx          
Aloe 'Birds and Bees'         xxx L    
Aloe brevifolia xxx              
Aloe 'Bright Ember' xxx FA xxx SB (2 gal)      
Aloe cameronii     xxx          
Aloe camperi     xxx          
Aloe camperi 'Cornuta'     xxx NICE        
Aloe camperi 'Yellow'     xxx L        
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx          
Aloe chabaudii 'Dan's Tangerine'         xxx FA    
Aloe cheranganiensis     xxx L        
Aloe 'Christmas Carol' xxx YL            
Aloe ciliaris xxx              
Aloe ciliaris 'Firewall' xxx              
Aloe ciliaris var. tidmarshii xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe 'Conejo Flame'     xxx L        
Aloe 'Coral Fire'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy' xxx   xxx L        
Aloe 'David Verity'     xxx          
Aloe dawei     xxx FA xxx      
Aloe dawei 'Yellow'     xxx L xxx L    
Aloe debrana     xxx          
Aloe 'Delta Lights' xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta 'Sparkler'     xxx   (2 gal)      
Aloe distans     xxx          
Aloe divaricata     xxx FA        
Aloe dorotheae xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Dwarf White' xxx SB            
Aloe elegans 'Orange'     xxx FA        
Aloe eminens 'Koko Crater'         xxx Y    
Aloe 'Erik the Red'     xxx   xxx      
Aloe ferox "White Flower Form"         xxx Y    
Aloe 'Grassy Lassie' xxx              
Aloe greenii     xxx B        
Aloe harlana     xxx   (2 gal)      
Aloe helenae     xxx          
Aloe 'Hercules'         xxx YFA xxx NICE
Aloe humilis x pratensis     xxx LFA        
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx          
Aloe 'Jenny Lind'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Johnson's Hybrid' xxx SB            
Aloe kedongensis     xxx Y xxx      
Aloe lineata var. muirii     xxx L (2 gal)      
Aloe 'Lode's Yellow'     xxx          
Aloe lukeana     xxx          
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern' xxx   xxx          
Aloe 'Malibu Peach'     xxx L        
Aloe marlothii         xxx FA    
Aloe mawii     xxx          
Aloe 'Moonglow'     xxx   (2 gal)      
Aloe morijensis     xxx   (2 gal)      
Aloe munchii     xxx   (2 gal)      
Aloe nobilis xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe 'Orange Beauty'     xxx          
Aloe 'Pink Blush' xxx L            
Aloe plicatilis     xxx   xxx      
Aloe pluridens         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe pseudorubroviolacea     xxx          
Aloe pulcherrima     xxx L (2 gal)      
Aloe reitzii     xxx FA        
Aloe reynoldsii xxx FA xxx          
Aloe 'Rooikappie' xxx SB xxx SB        
Aloe rubroviolacea     xxx          
Aloe 'Safari Rose' xxx   xxx SB        
Aloe Safari Sunrise xxx   xxx          
Aloe salm-dyckiana     xxx          
Aloe 'Samson'         xxx   xxx FA
Aloe schelpei     xxx LFA        
Aloe scobinifolia     xxx   (2 gal)      
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe striatula 'Burly'     xxx          
Aloe succotrina     xxx          
Aloe 'Sunrise'     xxx SB (2 gal)      
Aloe thraskii         xxx      
Aloe tomentosa         xxx      
Aloe tongaenesis 'Medusa'         xxx   xxx  
Aloe Topaz xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe vaombe         xxx FA xxx FA
Aloe 'Verity Nice'     xxx   (2 gal)      
Aloe wickensii     xxx   xxx FA    
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx SB    
Aloe 'Zanzibar' xxx L            
Alstroemeria 'Salmon'     xxx   (2 gal)      
Alstroemeria 'Tall Pink' xxx              
Alstroemeria 'The Third Harmonic'     xxx   (2 gal)      
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz' xxx FA            
Alyogyne huegelii 'White Swan' xxx FA xxx YSB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx   xxx SB        
Alyogyne 'Ruth Bancroft' xxx B xxx SB        
Angophora costata     xxx   xxx      
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx B        
Anigozanthos 'Big Red'     xxx SB        
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx B        
Anigozanthos 'Bush Pearl' xxx SB            
Anigozanthos 'Bush Ranger' xxx SB            
Anigozanthos Everlasting Gold     xxx B        
Anigozanthos 'Landscape Lilac'     xxx          
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx SB        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx          
Anigozanthos viridis 'Phar Lap' xxx SB            
Aphanopetalum resinosum 'Gossamer Wings'     xxx Y        
Arbutus 'Marina' (Low branched)     xxx   xxx   xxx  
Arbutus 'Marina' (Standard)     xxx   xxx   xxx  
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn'     xxx          
Arctostaphylos 'Emerald Carpet' xxx              
Arctostaphylos 'John Dourley'     xxx Y        
Arctostaphylos manzanita 'Dr. Hurd'         xxx      
Arctostaphylos 'Pacific Mist' xxx   xxx          
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx              
Arctotis stoechadifolia xxx              
Aristolochia gigantea     xxx          
Artemisia arborescens xxx   xxx          
Asclepias curassavica 'Silky Gold' xxx YFA            
Asparagus aphyllus     xxx FA        
Asparagus virgatus     xxx          
Astelia banksii     xxx Y (2 gal)      
Asteriscus maritimus xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Baccharis pilularis 'Pigeon Point' xxx              
Bamboo: Bambusa multiplex 'Alphonso-Karr'     xxx   xxx      
Bamboo: Bambusa multiplex 'Golden Goddess'     xxx          
Bamboo: Bambusa oldhamii             xxx  
Bamboo: Bambusa textilis         xxx      
Bamboo: Otatea acuminata aztecorum         xxx   xxx  
Bamboo: Phyllostachys nigra         xxx      
Bamboo: Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'         xxx      
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx Y            
Banksia ericifolia 'Fireworks'     xxx          
Banksia speciosa     xxx NICE        
Bauhinia blakeana         xxx LFA    
Bauhinia galpinii         xxx      
Bauhinia yunnanensis [B. corymbosa, Hort] xxx              
Beaucarnea 'Gold Star'         xxx Y xxx Y
Beaumontia grandiflora     xxx FA        
Begonia 'Freddie'     xxx   (2 gal)      
Begonia 'Ramirez'     xxx   (2 gal)      
Begonia 'Richmondensis'     xxx          
Berberis 'Golden Abundance'         xxx Y    
Bergenia crassifolia xxx L            
Beschorneria albiflora xxx              
Bidens ferulifolia 'Goldmarie' xxx B            
Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty'     xxx Y        
Billbergia nutans xxx L            
Boronia crenulata 'Shark Bay'     xxx SB        
Bougainvillea 'Barbara Karst'     xxx Y        
Bougainvillea 'James Walker'     xxx Y        
Bougainvillea 'La Jolla'     xxx          
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Bulbine abyssinica xxx Y            
Bulbine frutescens xxx SB            
Bulbine natalensis     xxx   (2 gal)      
Calibanus hookeri xxx              
Callisia navicularis xxx L            
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx   xxx   xxx      
Callistemon 'Jeffers'     xxx Y xxx SB    
Callistemon 'Little John' xxx   xxx Y xxx SB    
Callistemon viminalis Slim     xxx SB xxx SB    
Calothamnus gracilis 'Spring Torch'     xxx          
Calothamnus quadrifidus 'Seaside'     xxx          
Campanula poscharskyana xxx              
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx FA            
Canna 'Black Knight' xxx FA            
Canna 'Intrigue' xxx   xxx FA (2 gal)      
Canna 'Lucifer' xxx   xxx FA (2 gal)      
Canna 'President' xxx SB xxx FA (2 gal)      
Canna 'Pride of India' xxx L            
Canna 'Topaz' xxx SB            
Canna 'Zulu Pink' xxx B            
Cannomois grandis "Large Seed Form"         xxx      
Capparis spinosa var. inermis     xxx   (2 gal)      
Carex albula xxx L            
Carex flacca xxx L            
Carex praegracilis xxx              
Carex testacea xxx              
Carpenteria californica xxx   xxx          
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx          
Cassia leptophylla         xxx   xxx  
Casuarina glauca 'Cousin It'         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ceanothus 'Concha' xxx   xxx L        
Ceanothus 'Dark Star' xxx   xxx          
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay'     xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Diamond Heights' xxx              
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx   xxx          
Ceanothus hearstiorum     xxx FA        
Ceanothus 'Joyce Coulter' xxx   xxx          
Ceanothus maritimus 'Point Sierra' xxx Y            
Ceanothus 'Ray Hartman' xxx       xxx LFA    
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)         xxx NICE    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry'     xxx          
Cedrela fissilis     xxx FA xxx L    
Ceiba speciosa     xxx   xxx FA    
Cercis canadensis 'Covey'         xxx FA    
Cercis canadensis 'Merlot'         xxx      
Cercis canadensis var. texensis 'Texas White'         xxx      
Cercis occidentalis         xxx L    
Cercis occidentalis (Standard)         xxx      
Chamelaucium ciliatum 'Scaddan'     xxx SB        
Chamelaucium 'My Sweet Sixteen'     xxx          
Chiranthodendron pentadactylon         xxx      
Chondropetalum elephantinum         xxx      
Chorizema 'Bush Flame' xxx SB xxx          
Chrysocephalum 'Silver and Gold' xxx SB            
Cistanthe grandiflora 'Jazz Time' xxx   xxx FA        
Cistus ladanifer xxx   xxx          
Cistus ladanifer 'Blanche'     xxx          
Cistus purpureus     xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus'     xxx          
Cistus skanbergii     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cistus 'Sunset'     xxx          
Clematis armandii     xxx Y        
Clivia cyrtanthiflora     xxx          
Clivia cyrtanthiflora 'Orange Trumpet'     xxx FA        
Clivia cyrtanthiflora 'Salmon Beauty'     xxx Y        
Clytostoma callistegioides xxx   xxx          
Coleonema pulchellum xxx              
Coleonema pulchellum 'Compact Form' xxx   xxx          
Coleonema pulchellum 'Dark Pink'     xxx          
Coleonema pulchellum 'Sunset Gold' xxx              
Colocasia esculenta 'Fontanesii' xxx              
Convolvulus cneorum xxx              
Coprosma kirkii 'Variegata' xxx Y            
Coprosma repens 'Marble Queen' xxx Y xxx          
Coprosma repens 'Taupata Gold'     xxx          
Cordia boissieri     xxx          
Cordyline 'Abmuz'     xxx   (2 gal)      
Cordyline australis Pink Passion     xxx L     xxx  
Cordyline australis 'Red Star'     xxx   xxx      
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx   xxx   xxx  
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx   xxx      
Cordyline 'Electric Pink'         xxx L    
Cordyline Renegade     xxx   (2 gal)      
Cordyline 'Zumba'     xxx   (2 gal)      
Correa 'Dusky Bells'     xxx SB        
Correa glabra 'Coliban River' xxx FA xxx NICE        
Correa 'Ivory Bells' xxx              
Correa pulchella 'Pink Eyre' xxx   xxx          
Correa pulchella 'Pink Flamingo' xxx   xxx Y        
Correa 'Ray's Tangerine'     xxx LFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx   xxx SB        
Corynocarpus laevigatus         xxx      
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'         xxx   xxx  
Cotinus coggygria 'Royal Purple'     xxx   xxx Y    
Cotoneaster 'Ladder Leaf' xxx   xxx          
Cotyledon orbiculata 'Big Wave'     xxx L (2 gal)      
Cotyledon orbiculata 'Winter Red'     xxx          
Crassula lactea xxx              
Crassula ovata 'Crosby's Dwarf' xxx FA            
Crassula ovata 'Gollum'     xxx          
Crassula ovata 'Obliqua' xxx FA            
Crassula ovata 'Pink Beauty' xxx Y            
Crassula perforata xxx L            
Crassula tetragona xxx              
Cryptbergia 'Red Burst' xxx L            
Cuphea 'David Verity' xxx FA            
Cuphea 'Kristin's Delight' xxx SB            
Cuphea micropetala     xxx          
Cupressus cashmeriana     xxx   xxx   xxx  
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx      
Cupressus macrocarpa     xxx FA        
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'     xxx   xxx      
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx      
Cycas panzhihuaensis             xxx FA
Dalechampia aristolochiifolia     xxx B        
Dasylirion longissimum         xxx   xxx  
Dasylirion wheeleri     xxx LFA        
Delosperma cooperi xxx L            
Delosperma echinatum xxx FA            
Deppea splendens 'Cristóbal'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dianella BluTopia     xxx L        
Dianella caerulea Cassa Blue xxx   xxx          
Dianella caerulea King Alfred xxx FA xxx          
Dianella revoluta Baby Bliss xxx              
Dianella revoluta Little Rev xxx Y            
Dianella tasmanica xxx              
Dianthus 'Gloriosa' xxx L            
Dichondra argentea xxx              
Dichondra sericea xxx Y            
Dietes bicolor 'Liz's Selection'     xxx          
Dietes grandiflora 'Gray Ghost'     xxx          
Dietes grandiflora 'Sunstripe' xxx   xxx          
Dietes grandiflora 'Variegata'     xxx          
Dietes iridioides 'John's Runner' xxx LFA            
Dietes 'Orange Drop' xxx   xxx          
Dioon rzedowskii         xxx NICE    
Diospyros whyteana     xxx   xxx FA    
Distictis buccinatoria     xxx          
Distictis laxiflora 'Vanilla Orchid'         xxx Y    
Distictis 'Rivers'     xxx          
Dodonaea microzyga xxx              
Dodonaea viscosa 'Purpurea' xxx FA xxx   xxx NICE    
Dombeya wallichii         xxx      
Dracaena draco     xxx   xxx   xxx  
Dracaena serrulata             xxx  
Duranta stenostachya xxx FA xxx SB        
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx   (2 gal)      
Dyckia 'Jim's Red'     xxx   xxx      
Dyckia 'Naked Lady'     xxx          
Dyckia platyphylla     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx          
Dymondia margaretae xxx              
Echeveria agavoides 'Maria'         xxx FA    
Echeveria coccinea xxx   xxx L (2 gal)      
Echeveria derenbergii xxx              
Echeveria 'Dondo' xxx              
Echeveria gibbiflora xxx L            
Echeveria 'Latte Rose' xxx              
Echeveria lilacina xxx              
Echeveria 'Perle Von Nürnberg' xxx              
Echeveria prolifica xxx              
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx              
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx              
Echeveria 'Ruffled Red' xxx              
Echeveria runyonii 'Topsy Turvy' xxx              
Echeveria 'Violet Queen' xxx Y            
Echium candicans xxx   xxx          
Echium candicans 'Rincon Blue'     xxx          
Echium candicans 'San Bruno Pink'     xxx          
Echium candicans 'Star of Madeira'     xxx FA        
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii' xxx   xxx          
Elaeocarpus decipiens     xxx          
Eleocharis dulcis xxx FA            
Encephalartos natalensis         xxx      
Ephedra tweediana         xxx FA    
Epidendrum 'Purple' xxx YFA            
Equisetum hyemale xxx FA xxx          
Eremophila glabra Grey Horizon xxx L            
Eremophila glabra 'Midhill' xxx L            
Eremophila glabra 'Mingenew Gold' xxx YSB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Erigeron glaucus 'Bountiful' xxx B            
Erigeron glaucus 'Cape Sebastian' xxx SB            
Erigeron glaucus 'Sea Breeze' xxx YSB            
Erigeron karvinskianus xxx SB            
Erigeron 'WR' xxx YL            
Eriogonum giganteum xxx YFA xxx          
Eriophyllum nevinii 'Canyon Silver'     xxx FA        
Erodium x variabile 'Bishop's Form' xxx              
Erythrina abyssinica             xxx FA
Erythrina bidwillii         xxx YL    
Erythrina coralloides 'Bicolor'             xxx  
Erythrina speciosa 'Pink'         xxx   xxx  
Erythrina sykesii     xxx   xxx   xxx  
Eucalyptus crenulata     xxx          
Eucalyptus 'Moon Lagoon'     xxx          
Euphorbia Blackbird xxx              
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger'     xxx Y (2 gal)      
Euphorbia cotinifolia     xxx   xxx   xxx  
Euphorbia lambii xxx Y xxx FA        
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx SB        
Euphorbia martinii 'Ascot Rainbow’ xxx              
Euphorbia martinii Tiny Tim xxx              
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire'     xxx   xxx      
Euryops chrysanthemoides xxx B            
Euryops pectinatus xxx FA            
Falkia repens xxx              
Farfugium japonicum 'Gigantea'     xxx          
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx              
Fern: Blechnum occidentale xxx   xxx   (2 gal)      
Fern: Microlepia strigosa xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Fern: Nephrolepis cordifolia xxx   xxx          
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx              
Ficus pumila xxx              
Fremontodendron 'California Glory'     xxx L xxx      
Furcraea foetida     xxx   xxx      
Furcraea foetida 'Mediopicta'         xxx      
Furcraea selloa var marginata     xxx          
Gasteria bicolor xxx Y            
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx              
Geranium maderense 'Alba' xxx              
Geranium Rozanne xxx LFA            
Geranium sanguineum xxx              
Glaucium flavum xxx LSB            
Graptopetalum superbum xxx              
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx Y            
Graptoveria 'Opalina' xxx FA            
Graptoveria 'Thousand Cranes' xxx              
Grass: Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' xxx Y            
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx L            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx              
Grass: Festuca glauca 'Elijah Blue' xxx Y            
Grass: Festuca 'Siskiyou Blue' xxx              
Grass: Helictotrichon sempervirens xxx              
Grass: Leersia monandra xxx FA            
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx   xxx          
Grass: Leymus triticoides Lagunita xxx              
Grass: Lygeum spartum xxx   xxx          
Grass: Melinis nerviglumis xxx L            
Grass: Miscanthus sinensis 'Adagio'     xxx          
Grass: Miscanthus sinensis 'Morning Light'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Miscanthus transmorrisonensis xxx L xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris 'White Cloud'     xxx          
Grass: Muhlenbergia dumosa xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia emersleyi xxx L            
Grass: Muhlenbergia lindheimeri xxx FA xxx          
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx LFA            
Grass: Muhlenbergia rigens     xxx          
Grass: Pennisetum 'Eaton Canyon' xxx   xxx   (2 gal)      
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum 'Fireworks' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum orientale xxx   xxx   (2 gal)      
Grass: Pennisetum 'Rubrum' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum spathiolatum     xxx          
Grass: Poa cita xxx              
Grass: Sesleria autumnalis 'Fineleaf' xxx              
Grass: Sesleria caerulea xxx              
Grass: Sesleria 'Campo Azul'     xxx          
Grass: Sesleria 'Greenlee' xxx Y            
Grass: Setaria palmifolia xxx L xxx          
Grass: Sporobolus wrightii xxx              
Grevillea 'Bonfire'     xxx          
Grevillea fililoba xxx Y xxx          
Grevillea 'Kings Celebration'         xxx      
Grevillea 'Kings Fire'     xxx   xxx      
Grevillea 'Kings Rainbow'     xxx   xxx      
Grevillea lanigera 'Coastal Gem' xxx   xxx          
Grevillea lanigera 'Prostrate' xxx   xxx          
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grevillea 'Long John'     xxx   xxx      
Grevillea 'Magic Lantern'     xxx          
Grevillea 'Moonlight'     xxx   xxx   xxx  
Grevillea nudiflora 'Medusa' xxx FA xxx          
Grevillea 'Peaches and Cream'     xxx   xxx      
Grevillea 'Red Hooks'     xxx   xxx      
Grevillea 'Scarlet Sprite'     xxx          
Grevillea thelemanniana 'Baby' xxx FA            
Grindelia stricta var. platyphylla 'Ray's Carpet' xxx L            
Griselinia littoralis     xxx          
Halimium atriplicifolium     xxx          
Handroanthus impetiginosus             xxx FA
Hansara 'Jumping Jacks'     xxx          
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer'     xxx          
Hardenbergia violacea 'Mini Haha' xxx   xxx          
Haworthia fasciata xxx Y            
Helianthemum 'Belgravia Rose' xxx              
Helianthemum 'Wisley Primrose' xxx              
Helichrysum petiolare 'Limelight' xxx FA            
Heliotropium arborescens xxx SB            
Heliotropium sp. 'Ecuador'     xxx          
Hemerocallis 'Bitsy' xxx SB            
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx              
Hemerocallis 'Yellow' xxx              
Hesperaloe parviflora xxx Y xxx          
Hesperaloe Pink Parade         xxx FA    
Heteromeles arbutifolia     xxx   xxx      
Heteromeles arbutifolia 'Davis Gold'     xxx Y        
Heuchera 'Canyon Belle' xxx              
Heuchera 'Canyon Duet' xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Heuchera 'Caramel' xxx              
Heuchera maxima     xxx          
Heuchera 'Santa Ana Cardinal' xxx   xxx   (2 gal)      
Heuchera 'Wendy' xxx              
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx              
Hippeastrum papilio     xxx   (2 gal)      
Hypoestes aristata     xxx          
Impatiens sodenii 'Madonna'     xxx   (2 gal)      
Ipomoea indica xxx   xxx          
Iresine herbstii 'Blazin Rose' xxx FA            
Iris japonica 'Eco Easter' xxx L            
Iris 'Nada' xxx L xxx   (2 gal)      
Jacaranda mimosifolia (Low branched)         xxx   xxx  
Jacaranda mimosifolia (Standard)         xxx FA xxx  
Jasminum angulare     xxx FA        
Jasminum leratii     xxx Y        
Jasminum polyanthum     xxx          
Jasminum tortuosum     xxx          
Juncus 'Carman's Japan' xxx              
Juncus patens xxx              
Juniperus conferta 'Blue Pacific' xxx Y            
Juniperus procumbens 'Nana' xxx L            
Kalanchoe beauverdii xxx              
Kalanchoe beharensis         xxx      
Kalanchoe beharensis 'Brown Dwarf' xxx Y            
Kalanchoe bracteata xxx   xxx   (2 gal)      
Kalanchoe bracteata forma glabra     xxx   (2 gal)      
Kalanchoe carnea 'Modoc'     xxx          
Kalanchoe grandiflora     xxx          
Kalanchoe luciae     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Kalanchoe orgyalis xxx              
Kalanchoe tomentosa 'Chocolate Soldier' xxx FA            
Kniphofia caulescens     xxx L        
Kniphofia 'Christmas Cheer'     xxx          
Kniphofia 'Dwarf Yellow' xxx              
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx L            
Kniphofia rooperi     xxx FA        
Kniphofia thomsonii     xxx FA        
Kniphofia uvaria 'Blaze'     xxx FA        
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow' xxx L xxx          
Kniphofia uvaria 'Wilhelm's Lance'     xxx FA        
Lagunaria patersonia         xxx   xxx  
Lampranthus 'Hot Flash' xxx              
Lantana montevidensis xxx B            
Lantana montevidensis 'Alba' xxx YSB            
Lantana 'New Gold' xxx B            
Laurus nobilis     xxx   xxx NICE    
Laurus nobilis (Standard)         xxx      
Lavandula allardii 'Meerlo' xxx Y            
Lavandula dentata var. candicans xxx YFA xxx          
Lavandula 'Goodwin Creek Grey' xxx   xxx          
Lavandula heterophylla xxx B xxx          
Lavandula intermedia 'Alba' xxx   xxx          
Lavandula intermedia 'Grosso' xxx   xxx          
Lavandula intermedia Phenomenal xxx   xxx          
Lavandula intermedia 'Provence'     xxx          
Lavandula stoechas 'Otto Quast' xxx Y xxx          
Leonotis leonurus xxx   xxx          
Lepechinia hastata     xxx          
Leptospermum 'Dark Shadows'     xxx   xxx   xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Leptospermum laevigatum     xxx   xxx      
Leptospermum laevigatum 'Reevesii'         xxx Y    
Leptospermum petersonii         xxx FA xxx FA
Leucadendron 'Ebony'         xxx      
Leucadendron 'Jubilee Crown'     xxx FA        
Leucadendron 'Pisa'     xxx          
Leucadendron 'Safari Goldstrike'     xxx   xxx      
Leucadendron 'Safari Sunset'         xxx      
Leucadendron salignum 'Blush'     xxx   xxx      
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos' xxx   xxx Y        
Leucophyta brownii xxx FA            
Leucospermum 'Blanche Ito'         xxx FA    
Leucospermum 'Brandi Dela Cruz'     xxx Y xxx      
Leucospermum 'High Gold'     xxx Y xxx      
Leucospermum 'Tango'         xxx FA    
Leucospermum 'Veldfire'         xxx      
Ligustrum japonicum xxx   xxx   xxx      
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx FA xxx   xxx      
Limonium perezii xxx FA            
Limonium vulgare xxx              
Liriope 'Gigantea' xxx L xxx          
Liriope muscari 'Big Blue' xxx L            
Lobelia laxiflora ssp. angustifolia xxx              
Lomandra confertifolia 'Pom Pom' xxx FA            
Lomandra confertifolia 'Seascape'     xxx          
Lomandra hystrix Tropicbelle     xxx          
Lomandra Lime Tuff     xxx L        
Lomandra longifolia Breeze xxx   xxx          
Lomandra longifolia Nyalla     xxx NICE        
Lomandra Platinum Beauty     xxx   xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lonicera confusa xxx   xxx          
Loropetalum chinense         xxx      
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush'     xxx NICE xxx NICE    
Loropetalum chinense var. rubrum 'Purple Majesty'     xxx NICE        
Mackaya bella     xxx          
Mahonia lomariifolia         xxx FA    
Maireana sedifolia     xxx   (2 gal)      
Malvaviscus arboreus xxx   xxx          
Mandevilla Sun Parasol Giant Crimson     xxx B        
Manfreda elongata xxx              
Manfreda 'Mint Chocolate Chip'     xxx YFA (2 gal)      
Mangave 'Bloodspot' xxx   xxx   (2 gal)      
Mangave 'Coffee Jitters'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Falling Waters'     xxx Y (2 gal)      
Mangave 'Freckles and Speckles'     xxx Y (2 gal)      
Mangave 'Red Wing'     xxx FA (2 gal)      
Mangave 'Silver Fox'     xxx Y (2 gal)      
Mascagnia macroptera     xxx          
Melaleuca armillaris     xxx   xxx      
Melaleuca incana     xxx   xxx      
Melaleuca incana 'Prostrate Form'     xxx          
Melaleuca nesophila     xxx   xxx NICE    
Melianthus major     xxx NICE xxx Y    
Mestoklema tuberosum     xxx          
Metrosideros collina 'Springfire'         xxx      
Mimulus Burst Berry xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Dark Pink' xxx SB            
Mimulus 'Jelly Bean Orange' xxx FA            
Mimulus 'Jelly Bean Purple Pink' xxx SB            
Muehlenbeckia complexa     xxx NICE        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Myoporum parvifolium 'Fine Leaf Form' xxx SB            
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx Y            
Myoporum parvifolium 'Putah Creek' xxx              
Myrica californica     xxx   xxx      
Myrsine africana xxx   xxx          
Myrsine africana 'Scarlett Marglin' xxx FA            
Nandina domestica 'Gulf Stream' xxx FA xxx          
Neomarica caerulea     xxx          
Nepeta x faassenii xxx SB            
Nolina nelsonii     xxx NICE xxx      
Ocimum labiatum xxx B            
Olea europaea 'Fruitless'     xxx   xxx   xxx  
Olea europaea 'Manzanillo'     xxx   xxx   xxx  
Olea europaea 'Montra'         xxx      
Olmediella betschleriana     xxx   xxx L    
Ophiopogon clarkei xxx              
Ophiopogon japonicus xxx              
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx Y            
Ophiopogon umbraticola xxx              
Opuntia ficus-indica 'Burbank Spineless'     xxx FA        
Opuntia robusta     xxx   xxx FA    
Orthophytum magalhaesii xxx              
Oscularia deltoides xxx Y            
Oxalis crassipes xxx SB            
Pachyveria 'Bill Baker' xxx              
Pachyveria 'Clavifolia' xxx FA            
Palm: Chamaerops humilis var. argentea         xxx      
Pandorea jasminoides 'Alba'     xxx          
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx Y xxx          
Pandorea pandorana 'Golden Showers' xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Parkinsonia aculeata     xxx   xxx   xxx  
Parthenocissus 'Hacienda Creeper'     xxx          
Parthenocissus henryana xxx              
Passiflora 'Purple Tiger'     xxx          
Passiflora sanguinolenta xxx              
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx          
Pavonia missionum xxx   xxx          
Pedilanthus bracteatus     xxx FA (2 gal)      
Pelargonium 'Jack of Hearts' xxx Y            
Pelargonium 'Lily' xxx Y            
Pelargonium tomentosum     xxx L        
Penstemon 'Firebird' xxx SB xxx          
Penstemon 'Garnet' xxx              
Penstemon 'Midnight'     xxx          
Perovskia 'Blue Spire' xxx B xxx          
Philadelphus mexicanus 'Dbl. Flowering'     xxx          
Philodendron Xanadu xxx FA xxx          
Philotheca myoporoides 'Profusion'     xxx          
Phlomis cashmeriana xxx Y            
Phlomis fruticosa     xxx          
Phlomis 'Grande Verde' xxx FA xxx          
Phlomis lanata xxx   xxx          
Phlomis viscosa xxx FA            
Phormium cookianum         xxx      
Phormium cookianum 'Cream Delight'         xxx      
Phormium 'Duet'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx          
Phormium 'Evening Glow'     xxx Y (2 gal)      
Phormium 'Golden Ray'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Guardsman'         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Phormium 'Jester'     xxx          
Phormium 'Maori Chief'         xxx      
Phormium 'Mat's Merlot'     xxx          
Phormium tenax 'Radiance'     xxx   xxx      
Phormium 'Wildwood'         xxx      
Pisonia umbellifera 'Variegata'         xxx NICE    
Pithecoctenium crucigerum     xxx FA        
Pittosporum crassifolium     xxx   xxx      
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx          
Pittosporum 'Oakleaf'         xxx NICE    
Pittosporum tenuifolium     xxx   xxx NICE    
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'     xxx Y xxx Y    
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen' xxx   xxx   xxx      
Pittosporum tobira 'Variegata'     xxx   xxx      
Pittosporum undulatum xxx   xxx NICE xxx WOW xxx  
Plectranthus argentatus xxx   xxx LFA        
Plectranthus barbatus xxx   xxx          
Plectranthus ciliatus 'Drege'     xxx          
Plectranthus coerulescens xxx Y            
Plectranthus 'Mona Lavender' xxx              
Plectranthus montanus xxx              
Plectranthus neochilus     xxx FA        
Plectranthus neochilus 'Mike's Fuzzy Wuzzy' xxx              
Plumbago auriculata 'Alba' xxx B xxx SB        
Plumbago auriculata 'Imperial Blue'     xxx B        
Podocarpus henkelii         xxx FA    
Podocarpus latifolius         xxx Y xxx  
Polygala dalmaisiana     xxx L        
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx          
Portulaca grandiflora 'Cerise' xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Portulaca molokiniensis xxx Y            
Portulacaria afra xxx NICE xxx NICE        
Portulacaria afra 'Aurea'     xxx NICE (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark' xxx NICE xxx NICE (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Medio-picta' xxx Y xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Prostrate Form' xxx   xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx NICE xxx          
Portulacaria afra 'Variegata' xxx Y xxx          
Prostanthera ovalifolia 'Variegata' xxx   xxx          
Protea cynaroides     xxx          
Protea cynaroides 'Mini King'         xxx      
Prunus caroliniana 'Compacta'     xxx          
Prunus caroliniana 'Monus'     xxx          
Prunus ilicifolia ssp lyonii         xxx Y    
Psoralea pinnata xxx FA            
Punica granatum 'Nana' xxx   xxx          
Puya alpestris xxx Y            
Puya laxa     xxx   (2 gal)      
Pyrethropsis hosmariense xxx Y            
Quercus agrifolia     xxx Y xxx      
Quercus tomentella             xxx L
Quillaja saponaria         xxx FA    
Rhagodia spinescens xxx              
Rhamnus alaternus xxx   xxx   xxx      
Rhamnus alaternus 'Variegata' xxx   xxx   xxx Y    
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx   xxx      
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'     xxx          
Rhaphiolepis indica 'Clara' xxx   xxx SB xxx FA    
Rhaphiolepis umbellata xxx   xxx   xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rhaphiolepis umbellata 'Minor' xxx   xxx          
Rhus integrifolia     xxx Y xxx Y    
Rhus ovata     xxx NICE        
Ribes viburnifolium xxx Y xxx          
Ribes viburnifolium 'Spooner's Mesa'     xxx          
Robinsonella cordata     xxx   xxx      
Romneya coulteri xxx   xxx          
Rosa banksiae 'Lutea'     xxx Y        
Rosa banksiae var. banksiae     xxx          
Rosa Cl. 'Cécile Brünner' xxx   xxx          
Rosa 'Iceberg'     xxx          
Rosa 'Mermaid'     xxx          
Rosa 'Mutabilis'     xxx Y        
Rosa Ralph's Creeper xxx   xxx L        
Rosa 'Sea Foam' xxx   xxx L        
Rosmarinus officinalis 'Ed Carman' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis Irene xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' xxx SB xxx          
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' xxx   xxx          
Rovaeanthus strigosus xxx LSB            
Ruschia lineolata xxx              
Ruschia uncinata xxx L            
Russelia equisetiformis xxx YSB xxx          
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park' xxx SB xxx          
Salvia 'Allen Chickering' xxx Y xxx          
Salvia 'Amistad' PP23,578     xxx L        
Salvia apiana xxx Y xxx Y        
Salvia chamaedryoides xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia clevelandii 'Winnifred Gilman'     xxx Y        
Salvia 'Desperado'     xxx          
Salvia greggii 'Alba' xxx B            
Salvia greggii 'Furman's Red' xxx SB xxx L        
Salvia guaranitica 'Black & Blue' xxx   xxx LFA        
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio' xxx B xxx          
Salvia leucantha xxx SB xxx L        
Salvia leucantha Danielle's Dream     xxx L        
Salvia leucantha 'Midnight'     xxx          
Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader'     xxx          
Salvia 'Marine Blue' xxx Y            
Salvia mexicana 'Limelight' xxx SB xxx          
Salvia microphylla 'Berzerkeley' xxx B xxx          
Salvia 'Mystic Spires Blue'     xxx LFA        
Salvia 'Phyllis Fancy' xxx   xxx          
Salvia uliginosa xxx FA xxx          
Salvia 'Waverly'     xxx          
Salvia 'Wendy's Wish' xxx              
Sansevieria masoniana     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii Mein Liebling'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx FA (2 gal)      
Santolina chamaecyparissus xxx              
Santolina neapolitana 'Lemon Queen' xxx              
Santolina rosmarinifolia xxx FA            
Schinus molle             xxx  
Scirpus cernuus xxx L            
Scopelogena verruculata xxx              
Sedeveria 'Green Rose' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Sempervivum montanum xxx              
Senecio amaniensis     xxx   (2 gal)      
Senecio crassissimus xxx              
Senecio cylindricus xxx              
Senecio decaryi xxx YFA            
Senecio 'Jolly Gray' xxx Y            
Senecio leucostachys     xxx   (2 gal)      
Senecio mandraliscae xxx              
Senecio praecox         xxx      
Senna phyllodinea     xxx          
Sinningia 'Invasion Force' xxx              
Sinningia tubiflora xxx              
Sisyrinchium bellum xxx L            
Solandra maxima     xxx          
Solandra maxima 'Variegata'     xxx          
Solanum laxum xxx   xxx          
Sollya heterophylla xxx   xxx Y        
Spathodea campanulata         xxx      
Spathodea campanulata 'Lutea'         xxx SB    
Stenocarpus sinuatus     xxx   xxx      
Stigmaphyllon ciliatum     xxx          
Stigmaphyllon littorale     xxx          
Strelitzia juncea         xxx Y    
Strelitzia reginae xxx Y xxx          
Streptosolen jamesonii xxx YFA xxx          
Tagetes lemmonii xxx Y xxx          
Talbotia elegans xxx SB            
Tecoma x smithii     xxx SB xxx SB    
Tecomaria capensis     xxx SB        
Tetrastigma voinierianum     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Teucrium betonicum     xxx          
Teucrium chamaedrys xxx FA            
Teucrium chamaedrys 'Nanum' xxx              
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx   xxx      
Thamnochortus insignis     xxx          
Thomasia solanacea 'Velvet Star'     xxx NICE        
Thunbergia grandiflora     xxx Y        
Thunbergia gregorii     xxx SB        
Thunbergia mysorensis     xxx          
Tibouchina heteromalla     xxx SB xxx Y    
Tibouchina urvilleana     xxx LSB xxx LSB    
Trachelospermum jasminoides xxx   xxx          
Tradescantia 'Greenlee' xxx L            
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx L xxx   (2 gal)      
Tradescantia sillamontana xxx LSB            
Trevesia palmata     xxx          
Trichodiadema mirabile xxx              
Tulbaghia 'Cosmic' xxx L            
Tulbaghia violacea 'Edinburgh'     xxx          
Tulbaghia violacea 'Emerisa White'     xxx   (2 gal)      
Tulbaghia violacea 'Savannah Lightning' xxx              
Typha minima (Aquatic) xxx L            
Umbellularia californica     xxx L xxx Y    
Veltheimia bracteata xxx              
Veltheimia bracteata "Pastel Series" xxx              
Verbena bonariensis xxx SB            
Verbena bonariensis 'Lollipop' xxx Y            
Verbena lilacina 'De La Mina' xxx SB            
Vitex trifolia 'Purpurea' xxx   xxx          
Vitis 'Roger's Red'     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Westringia Blue Gem xxx   xxx          
Westringia fruticosa Grey Box     xxx          
Westringia fruticosa 'Morning Light' xxx   xxx          
Westringia fruticosa 'Smokey' xxx   xxx          
Westringia 'Lilac Gem'     xxx          
Westringia 'Wynyabbie Gem' xxx   xxx          
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx   xxx          
Xanthorrhoea preissii         xxx Y    
Xerosicyos danguyi xxx YFA            
Yucca Bright Star         xxx NICE    
Yucca elephantipes         xxx      
Yucca elephantipes 'Variegata'     xxx   xxx      
Yucca linearifolia         xxx      
Yucca rostrata 'Blue Velvet'         xxx NICE    
Zantedeschia aethiopica 'White Giant' xxx   xxx          

Last Updated - October 2019
By San Marcos Growers Sales Department