San Marcos Growers Prime Availability List
September 2023


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx L xxx FA        
Abelmoschus manihot     xxx FA        
Abutilon pictum 'Thompsonii'     xxx L        
Acacia baileyana     xxx          
Acacia baileyana 'Purpurea'         xxx L    
Acacia boormanii     xxx FA xxx L    
Acacia cognata         xxx L xxx L
Acacia cognata Cousin Itt xxx Y xxx   xxx      
Acacia iteaphylla             xxx NICE
Acacia longifolia     xxx Y        
Acacia melanoxylon     xxx NICE xxx      
Acacia merinthophora     xxx FA        
Acacia stenophylla         xxx      
Acacia vestita         xxx L    
Acanthus mollis     xxx Y        
Achillea 'Salmon Beauty' xxx YFA            
Acorus gramineus 'Golden Lion' xxx              
Adenanthos cuneatus 'Coral Drift'     xxx YFA        
Adenanthos cunninghamii xxx Y xxx WOW        
Adenanthos 'Silver Haze' xxx              
Aechmea caudata var variegata     xxx          
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx YL (2 gal)      
Aeonium 'Blackbeard'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium canariensis var. virgineum xxx Y            
Aeonium 'Carol' xxx Y            
Aeonium ciliatum xxx FA xxx          
Aeonium 'Cyclops'     xxx LFA        
Aeonium decorum xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aeonium 'Firecracker' xxx              
Aeonium 'Gary's Shadow'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium haworthii xxx              
Aeonium lindleyi var. viscatum 'Irish Bouquet' xxx FA            
Aeonium 'Plum Purdy'     xxx          
Aeonium 'Pseudotabuliforme'     xxx YFA (2 gal)      
Aeonium 'Purple Queen'     xxx          
Aeonium 'Sunburst'     xxx LFA        
Aeonium undulatum     xxx FA        
Aeonium 'Voodoo'     xxx L        
Afrocarpus gracilior         xxx Y xxx NICE
Agapanthus 'Brilliant Blue' xxx FA            
Agapanthus 'Gold Strike' xxx L            
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx YL        
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Full Moon' xxx L            
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx          
Agapanthus Twister xxx L xxx LSB        
Agathis robusta         xxx NICE xxx NICE
Agave albopilosa xxx Y            
Agave americana var. medio-picta     xxx YFA        
Agave asperrima     xxx YFA        
Agave attenuata xxx              
Agave attenuata 'Nova'         xxx L    
Agave attenuata 'Ray of Light'     xxx NICE (2 gal)      
Agave 'Blue Flame'         xxx FA    
Agave 'Blue Glow'     xxx YFA (2 gal)      
Agave bracteosa 'Monterrey Frost'     xxx FA (2 gal)      
Agave 'Cornelius'     xxx YFA        
Agave cupreata     xxx LFA        
Agave ellemeetiana 'Satina'         xxx L    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave filifera     xxx Y        
Agave franzosinii     xxx L        
Agave geminiflora xxx   xxx Y (2 gal)      
Agave guiengola             xxx YFA
Agave gypsicola xxx       xxx      
Agave gypsophila 'Ivory Curls'     xxx L xxx L    
Agave horrida         xxx      
Agave horrida ssp. perotensis     xxx Y (2 gal)      
Agave isthmensis     xxx Y (2 gal)      
Agave 'Joe Hoak'     xxx L xxx L    
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx              
Agave mapisaga var. lisa             xxx  
Agave 'Mateo'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Mr. Ripple'     xxx NICE xxx FA    
Agave 'Multicolor'     xxx L        
Agave oteroi 'Filigree Devil' xxx Y            
Agave ovatifolia         xxx Y    
Agave ovatifolia 'Frosty Blue'             xxx  
Agave parryi var. truncata         xxx Y    
Agave potatorum 'Cherry Swizzle'     xxx FA xxx Y    
Agave potatorum 'El Camarón'     xxx   xxx Y xxx  
Agave potatorum 'Eye Scream'     xxx YFA (2 gal)      
Agave potatorum 'Ikari Raijin Nishiki'     xxx Y (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx Y (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx   xxx YFA (2 gal)      
Agave potatorum 'Snowfall'     xxx Y        
Agave pumila     xxx Y        
Agave salmiana 'Green Giant'     xxx Y xxx Y    
Agave salmiana 'Tony's Tiger'     xxx YFA        
Agave salmiana var. ferox 'Medio Picta'     xxx Y (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'         xxx L xxx L
Agave 'Sawtooth'     xxx Y xxx      
Agave 'Sharkskin Shoes'         xxx YFA xxx Y
Agave sisalana forma medio-picta     xxx Y xxx      
Agave 'Snow Glow'     xxx YL (2 gal)      
Agave striata 'Gray Ghost'     xxx YFA (2 gal)      
Agave tequilana 'Lemeno'     xxx   xxx NICE    
Agave titanota         xxx L    
Agave titanota 'Black and Blue'     xxx YFA xxx      
Agave toumeyana var. bella     xxx YFA (2 gal)      
Agave vilmoriniana xxx   xxx L xxx YFA    
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'         xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'     xxx LFA xxx L    
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx YFA xxx FA    
Agonis flexuosa 'Burgundy'         xxx FA xxx  
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'     xxx   xxx      
Agonis flexuosa 'Nana'     xxx          
Akebia quinata xxx YL            
Albuca crinifolia     xxx YFA        
Albuca nelsonii     xxx L        
Alluaudia procera     xxx   xxx      
Aloe africana     xxx          
Aloe albiflora xxx SB            
Aloe arborescens     xxx          
Aloe arborescens 'Spineless'     xxx          
Aloe arenicola     xxx Y (2 gal)      
Aloe barberae     xxx L xxx NICE xxx NICE
Aloe 'Birds and Bees'     xxx   xxx L    
Aloe 'Blue Elf' xxx Y            
Aloe brevifolia var. depressa xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe bussei     xxx YFA (2 gal)      
Aloe cameronii     xxx Y        
Aloe cameronii 'Creme Tangerine'     xxx Y        
Aloe camperi     xxx Y        
Aloe camperi 'Yellow'     xxx L        
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx NICE xxx L    
Aloe castanea     xxx YFA        
Aloe castilloniae xxx YFA            
Aloe chabaudii 'Dark Orange'     xxx Y xxx YFA    
Aloe chabaudii 'Orange Burst'         xxx Y    
Aloe 'Chico Banana'     xxx Y        
Aloe 'Conejo Flame'     xxx L        
Aloe 'Cynthia Giddy'     xxx SB        
Aloe 'David Verity'     xxx YFA        
Aloe dawei     xxx Y        
Aloe deltoideodonta xxx Y            
Aloe deltoideodonta 'Sparkler'     xxx L (2 gal)      
Aloe distans     xxx YFA        
Aloe 'Dwarf White' xxx              
Aloe elegans 'Orange'     xxx L        
Aloe elegans 'Yellow'     xxx L xxx      
Aloe elgonica     xxx YFA        
Aloe eminens 'Koko Crater'     xxx Y (2 gal)      
Aloe 'Erik the Red'     xxx   xxx      
Aloe 'Erik, Red & White'     xxx FA        
Aloe 'Fairy Pink' xxx SB            
Aloe fievetii     xxx Y (2 gal)      
Aloe fosteri xxx L            
Aloe glauca 'Namaqualand'     xxx Y (2 gal)      
Aloe greenii     xxx B        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe helenae     xxx L        
Aloe 'Hellskloof Bells'     xxx Y (2 gal)      
Aloe 'Hercules'         xxx Y xxx WOW
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx Y        
Aloe 'Jenny Lind'     xxx Y (2 gal)      
Aloe 'Johnson's Hybrid' xxx SB            
Aloe kedongensis     xxx L        
Aloe labworana     xxx L xxx LFA    
Aloe lukeana     xxx L xxx L xxx  
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern' xxx   xxx YL        
Aloe 'Malibu Peach'     xxx L        
Aloe mawii "Mozambique Form"     xxx Y        
Aloe millotii xxx FA            
Aloe mitriformis         xxx      
Aloe 'Moonglow'     xxx YFA (2 gal)      
Aloe mubendiensis     xxx Y (2 gal)      
Aloe munchii     xxx L        
Aloe mutabilis     xxx Y        
Aloe 'Orange Beauty'     xxx Y        
Aloe plicatilis         xxx L    
Aloe pluridens     xxx Y        
Aloe pseudorubroviolacea         xxx L    
Aloe reitzii var. vernalis         xxx      
Aloe 'Rooikappie' xxx Y xxx          
Aloe rubroviolacea     xxx L        
Aloe rupestris         xxx L    
Aloe Safari Orange xxx   xxx Y xxx Y    
Aloe 'Safari Rose' xxx   xxx SB        
Aloe salm-dyckiana     xxx YFA xxx      
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx FA xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe spinosissima     xxx Y (2 gal)      
Aloe succotrina     xxx Y        
Aloe 'Superman'     xxx Y        
Aloe thraskii     xxx L xxx      
Aloe tongaensis 'Medusa'         xxx L xxx YL
Aloe Topaz     xxx Y (2 gal)      
Aloe vaombe         xxx L xxx  
Aloe vera     xxx          
Aloe 'Verity Nice'     xxx YSB (2 gal)      
Aloe 'Viper' xxx LFA            
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx L    
Alstroemeria Indian Summer     xxx YSB (2 gal)      
Alstroemeria Little Miss Zoe     xxx LSB (2 gal)      
Alstroemeria 'Salmon' xxx SB xxx L (2 gal)      
Alstroemeria 'Tall Pink' xxx              
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx SB xxx SB        
Angophora costata     xxx   xxx NICE    
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx B        
Anigozanthos 'Big Red'     xxx SB        
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx FA        
Anigozanthos 'Bush Sunset'     xxx SB        
Anigozanthos 'Gold Velvet'     xxx L        
Anigozanthos 'Landscape Lilac'     xxx          
Anigozanthos 'Landscape Tall Red'     xxx Y        
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx L        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx          
Anisodontea 'Tara's Pink' xxx YSB            
Arbutus 'Marina' (Low branched)     xxx   xxx   xxx  
Arbutus 'Marina' (Standard)         xxx NICE xxx  
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn'     xxx NICE        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Arctostaphylos 'John Dourley'     xxx FA        
Arctostaphylos manzanita 'Dr. Hurd'         xxx      
Arctostaphylos 'Pacific Mist'     xxx FA        
Arctostaphylos 'Sunset'     xxx NICE        
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx LFA            
Aristolochia gigantea     xxx B        
Artemisia arborescens xxx L xxx L        
Artemisia 'Powis Castle' xxx              
Arthropodium cirratum xxx              
Bamboo: Bambusa textilis         xxx LFA    
Bamboo: Otatea acuminata     xxx   xxx Y    
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx              
Banksia praemorsa 'Red'     xxx LFA        
Banksia speciosa     xxx WOW        
Barleria repens xxx SB            
Baumea rubiginosa 'Variegata' xxx FA            
Beaucarnea 'John Bleck'     xxx Y (2 gal)      
Begonia acutifolia     xxx B        
Begonia foliosa var. miniata     xxx LB        
Begonia peltata     xxx L (2 gal)      
Begonia 'Richmondensis'     xxx B        
Berberis oiwakensis         xxx      
Bergenia ciliata     xxx LFA (2 gal)      
Bergenia crassifolia xxx              
Beschorneria yuccoides     xxx          
Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty'     xxx FA        
Bougainvillea 'Rosenka'     xxx YFA        
Brachychiton discolor         xxx      
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx   xxx SB xxx LB
Brugmansia 'Pink Velvet'         xxx LB xxx LB
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Brugmansia x candida 'Double White'         xxx B xxx B
Bulbine frutescens xxx B            
Callistemon 'Cane's Hybrid'         xxx Y    
Callistemon 'Little John'     xxx SB xxx L    
Callistemon viminalis Slim     xxx LFA xxx LFA    
Calothamnus gracilis 'Spring Torch'     xxx Y        
Calothamnus quadrifidus 'Seaside'     xxx FA        
Canna 'Intrigue'     xxx LSB (2 gal)      
Capparis spinosa var. inermis xxx YL xxx   (2 gal)      
Carex 'Chisai' xxx L            
Carex divulsa [C. tumulicola, Hort.] xxx NICE            
Carex flacca xxx              
Carex flacca 'Blue Zinger' xxx FA            
Carex harfordii 'Tunitas Creek' xxx              
Carex oshimensis Everest xxx L            
Carex praegracilis xxx NICE            
Carex subfusca xxx              
Carex testacea xxx NICE            
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx Y        
Cassia leptophylla         xxx YFA xxx FA
Castanospermum australe         xxx      
Casuarina glauca 'Cousin It'         xxx Y    
Ceanothus 'Concha' xxx Y xxx Y        
Ceanothus 'Dark Star' xxx   xxx FA        
Ceanothus griseus horizontalis 'Diamond Heights'     xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx NICE xxx WOW        
Ceanothus hearstiorum xxx Y xxx          
Ceanothus 'Ray Hartman'         xxx Y    
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)         xxx Y    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry'     xxx LFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cedrela fissilis         xxx L    
Ceiba speciosa         xxx      
Centaurea gymnocarpa     xxx          
Centaurea ragusina xxx Y            
Ceratostigma plumbaginoides xxx SB            
Ceropegia dichotoma         xxx FA    
Chilopsis linearis     xxx          
Chlorophytum comosum 'Vittatum' xxx              
Chondropetalum tectorum 'El Campo'         xxx L    
Chorizema 'Bush Flame'     xxx Y        
Cissus striata     xxx          
Cistus ladanifer     xxx          
Cistus ladanifer 'Blanche' xxx NICE xxx YFA        
Cistus purpureus xxx   xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx L xxx          
Cistus skanbergii xxx L xxx          
Cistus 'Sunset'     xxx LSB        
Clematis cartmanii 'Avalanche'     xxx FA        
Clivia cyrtanthiflora     xxx YFA        
Clivia miniata 'San Marcos Yellow'     xxx YFA        
Clytostoma callistegioides     xxx          
Coleonema pulchellum 'Compact Form' xxx Y xxx NICE        
Coleonema pulchellum 'Sunset Gold' xxx Y xxx LFA        
Colletia paradoxa         xxx      
Convolvulus sabatius xxx LFA            
Coprosma repens 'Marble Queen' xxx   xxx NICE        
Cordyline australis 'Red Star'     xxx   xxx      
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx NICE xxx   xxx  
Cordyline 'Cha Cha'     xxx NICE (2 gal)      
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cordyline Renegade     xxx   (2 gal)      
Correa 'Dusky Bells' xxx Y xxx Y        
Correa glabra 'Coliban River'     xxx YSB        
Correa 'Ivory Bells' xxx Y            
Correa pulchella 'Pink Eyre'     xxx Y        
Correa pulchella 'Pink Flamingo' xxx Y xxx YFA        
Correa 'Ray's Tangerine' xxx Y xxx Y        
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx Y xxx YFA        
Corymbia citriodora         xxx NICE    
Corymbia ficifolia         xxx NICE    
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'     xxx Y xxx Y    
Cotinus coggygria 'Royal Purple'     xxx L xxx      
Cotoneaster 'Ladder Leaf' xxx FA xxx FA        
Cotyledon orbiculata 'Silver Peak' xxx YFA            
Cotyledon orbiculata 'Winter Red'     xxx FA        
Crassula arborescens xxx              
Crassula arborescens ssp. undulatifolia xxx Y            
Crassula 'Blue Bird' xxx              
Crassula falcata xxx B            
Crassula lactea xxx L            
Crassula multicava xxx              
Crassula multicava 'Ngabara' xxx              
Crassula nudicaulis var. platyphylla xxx L            
Crassula obvallata xxx Y            
Crassula ovata 'Crosby's Dwarf' xxx NICE            
Crassula ovata 'Gollum' xxx Y xxx Y        
Crassula ovata 'Pink Beauty' xxx FA            
Crassula spathulata xxx SB            
Crotalaria agatiflora     xxx L        
Cuphea 'David Verity' xxx NICE            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cuphea 'Kristin's Delight' xxx FA            
Cuphea micropetala     xxx FA        
Cupressus cashmeriana         xxx   xxx NICE
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx NICE    
Cupressus macrocarpa         xxx NICE    
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'         xxx YFA    
Cussonia paniculata ssp. sinuata xxx              
Dalechampia aristolochiifolia     xxx B        
Dasylirion longissimum             xxx  
Delosperma cooperi xxx B            
Delosperma echinatum xxx LSB            
Delosperma tradescantioides xxx LSB            
Dianella BluTopia xxx   xxx YFA        
Dianella caerulea King Alfred xxx   xxx          
Dianella revoluta Baby Bliss xxx YFA            
Dichondra sericea xxx              
Dierama pendulum 'Album' xxx Y            
Dietes bicolor 'Liz's Selection' xxx L xxx L        
Dietes butcheriana xxx L            
Dietes flavida xxx L            
Dietes grandiflora xxx FA xxx          
Dietes grandiflora 'Gray Ghost'     xxx          
Dietes grandiflora 'Sunstripe'     xxx Y        
Dietes grandiflora 'Variegata' xxx Y xxx L        
Dietes iridioides 'John's Runner' xxx              
Dietes 'Jack Catlin' xxx              
Dietes 'Orange Drop'     xxx          
Dodonaea viscosa 'Purpurea' xxx   xxx   xxx      
Dracaena draco         xxx   xxx  
Dracaena serrulata         xxx L xxx L
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Drimia media xxx   xxx LFA (2 gal)      
Drosanthemum micans xxx L            
Drosanthemum speciosum xxx FA            
Duranta erecta 'Alice Keck Park'     xxx LSB        
Duranta erecta 'Variegata' xxx   xxx SB        
Duranta stenostachya xxx SB xxx B        
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx LFA (2 gal)      
Dyckia 'Jim's Red'         xxx      
Dyckia 'Naked Lady' xxx Y xxx   xxx FA    
Dyckia platyphylla     xxx Y (2 gal)      
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx Y        
Dymondia margaretae xxx              
Echeandia texensis xxx   xxx          
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx YFA (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Maria'     xxx          
Echeveria agavoides 'Prolifera'     xxx          
Echeveria colorata 'Mexican Giant'     xxx Y (2 gal)      
Echeveria derenbergii xxx Y            
Echeveria 'Dick's Pink' xxx              
Echeveria 'Gilva' xxx FA            
Echeveria 'Hercules' xxx Y            
Echeveria 'Laulindsa'     xxx Y (2 gal)      
Echeveria lilacina xxx L            
Echeveria 'Mensa' xxx FA            
Echeveria 'Perle Von Nürnberg' xxx FA            
Echeveria 'Pulvicox xxx              
Echeveria runyonii 'Topsy Turvy' xxx L            
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii'     xxx          
Elaeocarpus decipiens         xxx NICE    
Equisetum hyemale xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Erigeron karvinskianus xxx Y            
Eriogonum fasciculatum 'Warriner Lytle' xxx NICE            
Erythrina sykesii             xxx FA
Eucalyptus crenulata         xxx LFA    
Eucalyptus forrestiana spp. dolichorhyncha         xxx FA    
Eucalyptus torquata     xxx YFA        
Eucalyptus torwood         xxx      
Euphorbia 'Apache Red'     xxx FA        
Euphorbia canariensis     xxx Y xxx Y    
Euphorbia caput-medusae     xxx LFA (2 gal)      
Euphorbia characias 'Bruce's Dwarf' xxx FA            
Euphorbia cotinifolia         xxx L xxx L
Euphorbia lambii     xxx          
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx YB        
Euphorbia Miner's Merlot xxx L            
Euphorbia myrsinites xxx   xxx Y (2 gal)      
Euphorbia stenoclada         xxx Y    
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire'         xxx FA    
Euphorbia xanti     xxx          
Euryops chrysanthemoides xxx NICE            
Euryops pectinatus 'Viridis' xxx FA            
Falkia repens xxx FA            
Fascicularia pitcairniifolia         xxx L    
Fatshedera lizei 'Annemieke'     xxx   (2 gal)      
Fatshedera lizei 'Curly'     xxx   (2 gal)      
Fatsia japonica 'Variegata'         xxx Y    
Feijoa sellowiana     xxx   xxx      
Fern: Nephrolepis cordifolia xxx NICE xxx NICE        
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx NICE            
Ficinia truncata 'Ice Crystal' xxx NICE            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ficus pumila xxx              
Furcraea bedinghausii     xxx Y xxx Y    
Furcraea foetida     xxx          
Furcraea foetida 'Mediopicta'     xxx NICE xxx NICE    
Furcraea macdougallii xxx              
Galvezia speciosa 'Bocarosa'     xxx SB        
Gasteria acinacifolia xxx              
Gasteria bicolor xxx L            
Gasteria bicolor var. liliputana xxx L            
Gasteria glauca xxx              
Gasteria glomerata xxx L            
Gaura lindheimeri xxx LFA            
Geijera parviflora         xxx FA    
Geranium sanguineum xxx L            
Globularia x indubia xxx Y            
Graptopetalum pentandrum xxx              
Graptopetalum superbum xxx              
Graptoveria 'Opalina' xxx Y            
Grass: Bouteloua 'Pestańas de Angeles' xxx L            
Grass: Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' xxx FA            
Grass: Calamagrostis effusiflora xxx L            
Grass: Calamagrostis foliosa xxx Y            
Grass: Chasmanthium latifolium xxx B xxx          
Grass: Chrysopogon zizanioides 'Sunshine xxx FA            
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx L            
Grass: Festuca amethystina 'Aprilgrün' xxx L            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx NICE            
Grass: Festuca glauca 'Elijah Blue' xxx              
Grass: Festuca muelleri xxx NICE            
Grass: Festuca 'Siskiyou Blue' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Helictotrichon sempervirens xxx              
Grass: Leersia monandra xxx L            
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx   xxx L        
Grass: Lygeum spartum xxx Y xxx Y        
Grass: Miscanthus sinensis 'Adagio' xxx   xxx          
Grass: Miscanthus sinensis 'Morning Light' xxx FA xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris xxx FA xxx B        
Grass: Muhlenbergia dubia xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia emersleyi xxx              
Grass: Muhlenbergia lindheimeri     xxx L        
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx   xxx LB        
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx LB            
Grass: Muhlenbergia sericea xxx SB            
Grass: Muhlenbergia sericea 'White Cloud'     xxx          
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails' xxx   xxx NICE        
Grass: Pennisetum 'Fireworks' xxx L xxx B        
Grass: Pennisetum orientale     xxx YB (2 gal)      
Grass: Pennisetum 'Rubrum'     xxx FA        
Grass: Pennisetum spathiolatum xxx   xxx          
Grass: Sesleria autumnalis 'Fineleaf' xxx              
Grass: Sesleria caerulea xxx              
Grass: Sesleria 'Campo Azul' xxx   xxx L        
Grass: Sesleria 'Greenlee Hybrid' xxx              
Grass: Setaria palmifolia     xxx L        
Grass: Sporobolus wrightii     xxx Y        
Grevillea 'Bonfire'     xxx LFA        
Grevillea fililoba xxx   xxx          
Grevillea 'Kings Celebration'     xxx SB xxx SB    
Grevillea 'Kings Rainbow'     xxx Y xxx LFA    
Grevillea lanigera 'Prostrate'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grevillea nudiflora 'Medusa'     xxx          
Grevillea 'Peaches and Cream'         xxx SB    
Grevillea 'Red Hooks'     xxx   xxx      
Grevillea 'Spirit of ANZAC'     xxx   xxx SB    
Grevillea thelemanniana 'Baby' xxx FA xxx          
Griselinia littoralis xxx   xxx FA        
Griselinia lucida         xxx FA    
Halimium atriplicifolium     xxx LFA        
Hardenbergia violacea 'Canoelands' xxx YL xxx LFA        
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer'     xxx Y        
Helianthemum 'Wisley Primrose' xxx FA            
Helichrysum petiolare 'Limelight' xxx              
Heliotropium sp. 'Ecuador'     xxx SB        
Hemerocallis 'Bitsy' xxx LSB            
Hemerocallis 'Cranberry Baby' xxx YSB            
Hemerocallis 'Peggy's Pink' xxx L            
Hesperaloe parviflora     xxx YSB        
Heteromeles arbutifolia     xxx   xxx      
Heuchera 'Canyon Belle' xxx Y            
Heuchera maxima     xxx YFA        
Heuchera 'Santa Ana Cardinal'     xxx   (2 gal)      
Hibiscus clayi xxx NICE xxx LSB        
Hibiscus pedunculatus xxx L            
Hibiscus saintjohnianus     xxx SB        
Hippeastrum papilio     xxx YL (2 gal)      
Houttuynia cordata 'Chameleon' xxx Y            
Hunnemannia fumariifolia xxx YFA            
Hylocereus costaricensis 'Kip's Red'     xxx Y (2 gal)      
Hylocereus undatus 'Condor     xxx YFA (2 gal)      
Hyptis emoryi 'Silver Lining' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx              
Iris foetidissima xxx Y            
Iris 'Grandma's Purple Flag' xxx YFA            
Iris PacCoast Hybrid 'Joey' xxx Y            
Jacaranda mimosifolia (Standard)             xxx  
Jasminum angulare     xxx YB        
Jasminum leratii     xxx Y        
Jasminum officinale forma grandiflorum     xxx L        
Jasminum polyanthum     xxx          
Jasminum tortuosum xxx YB xxx SB        
Juncus 'Carman's Japan' xxx              
Juncus patens 'Elk Blue' xxx L            
Kalanchoe beharensis         xxx YFA    
Kalanchoe bracteata     xxx YFA (2 gal)      
Kalanchoe bracteata forma glabra xxx   xxx L (2 gal)      
Kalanchoe carnea 'Modoc'     xxx YFA        
Kalanchoe fedtschenkoi 'Majestic Scallops' xxx              
Kalanchoe 'John Bleck' xxx Y            
Kalanchoe luciae xxx   xxx   (2 gal)      
Kalanchoe marmorata 'Seacrest'     xxx LFA        
Kalanchoe orgyalis xxx Y            
Kalanchoe pumila xxx YFA            
Kalanchoe tomentosa xxx              
Kniphofia 'Christmas Cheer' xxx   xxx          
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx LSB            
Kniphofia northiae     xxx LFA        
Kniphofia thomsonii xxx Y            
Kniphofia uvaria 'Blaze' xxx LFA xxx LFA        
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow'     xxx YFA        
Lagunaria patersonia             xxx Y
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lampranthus 'Hot Flash' xxx FA            
Lantana montevidensis xxx YSB            
Lantana montevidensis 'Alba' xxx SB            
Lantana 'New Gold' xxx SB            
Laurus nobilis (Standard)         xxx      
Lavandula allardii 'Meerlo'     xxx NICE        
Lavandula dentata     xxx LSB        
Lavandula dentata var. candicans xxx   xxx LSB        
Lavandula 'Goodwin Creek Grey' xxx   xxx          
Lavandula heterophylla xxx   xxx LSB        
Lavandula intermedia 'Grosso' xxx   xxx Y        
Lavandula intermedia Phenomenal xxx   xxx YSB        
Lavandula intermedia 'Provence' xxx   xxx Y        
Lavandula intermedia 'Riverina Thomas' xxx              
Lavandula intermedia 'Super' xxx Y            
Lavandula stoechas 'Otto Quast' xxx FA xxx SB        
Leonotis leonurus xxx YSB xxx YSB        
Leptospermum 'Dark Shadows'         xxx FA xxx  
Leptospermum laevigatum xxx   xxx NICE        
Leucadendron 'Hawaii Magic'         xxx FA    
Leucadendron 'Hawaii Sunrise'         xxx Y    
Leucadendron 'Jester'         xxx      
Leucadendron 'Maui Sunrise'         xxx FA    
Leucadendron 'Safari Goldstrike'     xxx   xxx      
Leucadendron 'Safari Sunset'     xxx FA xxx      
Leucadendron salignum 'Blush'     xxx FA xxx      
Leucospermum 'Brandi Dela Cruz'         xxx NICE    
Leucospermum 'High Gold'     xxx WOW xxx WOW    
Leucospermum pattersonii 'Brothers'         xxx      
Leucospermum 'Scarlet Ribbon'         xxx Y    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Leucospermum 'Tango'         xxx      
Leucospermum 'Veldfire'         xxx Y    
Ligustrum japonicum         xxx      
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx              
Ligustrum sinensis 'Variegata'     xxx   xxx      
Limonium gmelinii Dazzle Rocks xxx Y            
Limonium perezii xxx SB            
Liriope 'Gigantea' xxx   xxx L        
Liriope muscari 'Big Blue' xxx YSB            
Liriope spicata 'Silver Dragon' xxx YFA            
Lomandra 'Arctic Frost' xxx   xxx          
Lomandra Baby Breeze xxx Y            
Lomandra hystrix Lucky Stripe     xxx          
Lomandra hystrix Tropicbelle xxx Y xxx          
Lomandra longifolia Breeze xxx Y xxx YL        
Lomandra longifolia 'Katrinus Deluxe' xxx FA xxx L        
Lomandra longifolia Nyalla xxx FA            
Lomandra Platinum Beauty     xxx   xxx      
Lycianthes rantonnetii 'Lynn's Variegated'     xxx B        
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius             xxx YFA
Mackaya bella xxx   xxx FA        
Malephora lutea xxx LSB            
Malephora purpureo-crocea xxx LSB            
Malvaviscus arboreus xxx Y xxx YSB        
Mandevilla Sun Parasol Giant Crimson     xxx B        
Mangave "San Marcos Seedlings" xxx              
Mangave 'Bad Hair Day' xxx   xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Black Magic'     xxx YFA (2 gal)      
Mangave 'Blazing Saddles'     xxx YFA (2 gal)      
Mangave 'Center of Attention'     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Mangave 'Desert Dragon'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Falling Waters' xxx FA xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Kaleidoscope'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Lavender Lady' xxx              
Mangave 'Mayan Queen'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Mission to Mars'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Night Owl'     xxx L (2 gal)      
Mangave 'Pineapple Express' xxx FA xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Silver Fox' xxx   xxx   (2 gal)      
Mangave 'Tooth Fairy' xxx   xxx   (2 gal)      
Mascagnia macroptera xxx YFA xxx B        
Melaleuca armillaris         xxx      
Melaleuca incana     xxx   xxx      
Melaleuca incana 'Prostrate Form'     xxx L        
Melaleuca nesophila     xxx   xxx Y    
Melianthus major         xxx      
Metrosideros collina 'Spring Fire'         xxx Y    
Mimulus 'Jelly Bean Orange' xxx FA            
Mimulus 'Jelly Bean Red' xxx SB            
Muehlenbeckia complexa     xxx          
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx Y            
Myrica californica     xxx NICE xxx NICE    
Myrsine africana xxx Y xxx Y        
Nandina domestica 'Gulf Stream'     xxx          
Neomarica caerulea     xxx          
Neomarica northiana xxx L xxx          
Nolina nelsonii     xxx Y     xxx Y
Nuxia floribunda         xxx L xxx NICE
Ocimum labiatum xxx LSB            
Olea europaea 'Manzanillo'             xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Olea europaea 'Montra'             xxx NICE
Ophiopogon clarkei xxx              
Ophiopogon jaburan xxx              
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx Y            
Ophiopogon umbraticola xxx Y            
Opuntia gomei 'Old Mexico'     xxx SB xxx FA    
Opuntia robusta     xxx FA        
Ornithogalum sandersiae xxx              
Orthophytum magalhaesii xxx Y            
Oscularia caulescens xxx              
Osmanthus fragrans         xxx      
Othonna capensis xxx Y            
Pachypodium lamerei     xxx FA        
Pachyveria 'Bubbles' xxx FA            
Pandorea jasminoides 'Alba'     xxx YSB        
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx   xxx B        
Pandorea pandorana 'Golden Showers'     xxx FA        
Pararchidendron pruinosum         xxx FA    
Parkinsonia aculeata         xxx SB xxx SB
Parthenocissus henryana     xxx          
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx SB        
Pavonia missionum xxx SB xxx LFA        
Pavonia praemorsa xxx              
Pedilanthus bracteatus     xxx SB (2 gal)      
Pedilanthus macrocarpus xxx YSB            
Pelargonium carnosum     xxx YL (2 gal)      
Pelargonium 'Jack of Hearts' xxx B xxx B        
Pelargonium 'Lily'     xxx LSB        
Pelargonium tomentosum     xxx Y        
Pelargonium xerophyton xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Penstemon 'Apple Blossom'     xxx SB        
Penstemon 'Firebird'     xxx LSB        
Penstemon 'Garnet' xxx YFA            
Penstemon 'Midnight'     xxx Y        
Perovskia 'Blue Spire'     xxx YSB        
Philodendron Xanadu xxx   xxx          
Philotheca myoporoides 'Profusion'     xxx Y        
Phlomis fruticosa xxx YSB            
Phlomis 'Grande Verde'     xxx          
Phlomis lanata     xxx Y        
Phormium cookianum     xxx Y xxx FA    
Phormium cookianum 'Blondie' xxx YFA            
Phormium 'Guardsman'         xxx Y    
Phormium 'Maori Chief'         xxx Y    
Phormium tenax 'Radiance'     xxx   xxx      
Pisonia umbellifera 'Variegata'     xxx   xxx      
Pitcairnia flammea xxx              
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx FA        
Pittosporum 'Green Geno'     xxx   xxx YFA    
Pittosporum 'Oakleaf'         xxx Y    
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'     xxx   xxx Y    
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'         xxx Y    
Pittosporum tobira 'Variegata'     xxx L xxx LFA    
Pittosporum undulatum     xxx L xxx NICE xxx  
Plectranthus argentatus xxx   xxx LSB        
Plectranthus argentifolius xxx              
Plectranthus barbatus     xxx LSB        
Plectranthus forsteri 'Aureus Variegatus' xxx YFA xxx          
Plectranthus neochilus xxx   xxx SB        
Plumbago auriculata 'Imperial Blue' xxx SB xxx LB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Podocarpus latifolius             xxx L
Podranea ricasoliana     xxx YSB        
Polygala dalmaisiana     xxx L        
Portulaca molokiniensis xxx YFA            
Portulacaria afra xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Aurea' xxx Y xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark' xxx Y xxx FA (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla xxx   xxx NICE xxx FA    
Portulacaria afra 'Prostrate Form' xxx Y xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Variegata' xxx   xxx Y        
Prostanthera ovalifolia 'Variegata'     xxx YFA        
Prunus ilicifolia ssp lyonii         xxx      
Punica granatum 'Nana'     xxx SB        
Puya alpestris xxx Y            
Puya 'Ed Hummell'         xxx YFA    
Pyrostegia venusta     xxx          
Quercus agrifolia     xxx   xxx      
Quercus tomentella             xxx LFA
Quillaja saponaria     xxx Y xxx      
Rhamnus alaternus     xxx   xxx Y    
Rhamnus alaternus 'Variegata' xxx YL xxx   xxx Y    
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx   xxx      
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'     xxx Y xxx Y    
Rhaphiolepis indica 'Clara'         xxx YL    
Rhaphiolepis umbellata     xxx L        
Rhus integrifolia         xxx      
Rhus virens         xxx LFA    
Robinsonella cordata         xxx      
Roldana petasitis     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Romneya coulteri     xxx LFA        
Rosa banksiae var. banksiae     xxx          
Rosa Cl. 'Cécile Brünner'     xxx          
Rosa 'Iceberg'     xxx SB        
Rosa 'Mermaid'     xxx FA        
Rosa 'Mutabilis'     xxx LSB        
Rosa Ralph's Creeper xxx L xxx LFA        
Rosa 'Sea Foam' xxx L xxx L        
Rosmarinus officinalis 'Ed Carman' xxx L xxx          
Rosmarinus officinalis Irene     xxx SB        
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx SB xxx SB        
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' xxx L xxx YSB        
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx FA xxx Y        
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' xxx NICE xxx          
Ruschia lineolata 'Nana' xxx              
Ruscus hypoglossum xxx Y            
Russelia equisetiformis     xxx YB        
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park'     xxx LSB        
Salvia 'Amistad' xxx L xxx L        
Salvia apiana xxx   xxx          
Salvia chionophylla xxx FA            
Salvia coahuilensis     xxx YSB        
Salvia darcyi xxx LSB xxx B        
Salvia greggii 'Alba' xxx YSB xxx SB        
Salvia greggii 'Furman's Red' xxx B xxx LSB        
Salvia guaranitica 'Black & Blue'     xxx LSB        
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio' xxx LSB xxx LSB        
Salvia 'Karla' xxx LSB            
Salvia leucantha 'Midnight' xxx Y xxx SB        
Salvia leucantha 'Santa Barbara' xxx L xxx B        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia mexicana 'Limelight' xxx L xxx LFA        
Salvia microphylla 'Berzerkeley' xxx YFA xxx SB        
Salvia microphylla 'Hot Lips' xxx SB            
Salvia officinalis 'Superb' xxx              
Salvia oxyphora xxx FA xxx FA        
Salvia uliginosa     xxx LFA        
Salvia 'Waverly'     xxx FA        
Salvia 'Wendy's Wish' xxx YSB xxx LSB        
Sansevieria 'Alice'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria cylindrica     xxx   (2 gal)      
Sansevieria parva xxx              
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii Mein Liebling'     xxx LFA (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx FA (2 gal)      
Santolina chamaecyparissus xxx L            
Santolina neapolitana 'Lemon Queen' xxx FA            
Santolina rosmarinifolia xxx NICE            
Scabiosa farinosa xxx Y            
Schinus molle         xxx   xxx NICE
Scilla natalensis 'Dwarf' xxx              
Scirpus cernuus xxx              
Sedum 'Angelina' xxx Y            
Sedum kimnachii xxx              
Sedum spectabile 'Autumn Joy' xxx L            
Selenicereus anthonyanus     xxx Y (2 gal)      
Sempervivum montanum xxx              
Senecio amaniensis xxx FA            
Senecio archeri xxx LB            
Senecio barbertonicus xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Senecio cylindricus xxx FA            
Senecio decaryi xxx              
Senecio ficoides 'Mount Everest'     xxx FA        
Senecio ficoides 'Tall Towers' xxx FA xxx          
Senecio leucostachys     xxx LFA (2 gal)      
Senecio mandraliscae xxx              
Sinningia tubiflora xxx              
Sisyrinchium bellum xxx YSB            
Solandra maxima     xxx YFA        
Solandra maxima 'Variegata'     xxx          
Solanum laxum xxx Y xxx B        
Stachys byzantina xxx NICE            
Stigmaphyllon ciliatum     xxx SB        
Stigmaphyllon littorale     xxx SB        
Strobilanthes gossypina     xxx          
Symphoricarpos mollis xxx LSB            
Synadenium compactum var. rubrum     xxx          
Tagetes lemmonii xxx Y xxx          
Tecoma 'Red Hot'     xxx SB        
Tecoma x smithii     xxx   xxx LSB    
Tecomaria capensis     xxx B        
Tecomaria capensis 'Buff Gold' xxx   xxx LB        
Tetrapanax papyrifer     xxx          
Tetrastigma voinierianum     xxx YFA        
Teucrium chamaedrys xxx L            
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx L xxx YL    
Thunbergia alata xxx              
Thunbergia alata 'Yellow' xxx LSB            
Thunbergia grandiflora     xxx NICE        
Thunbergia gregorii     xxx B        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Tibouchina heteromalla     xxx B xxx LB    
Tibouchina urvilleana xxx NICE xxx LB xxx LB    
Trachelospermum jasminoides xxx YL xxx Y        
Trachelospermum jasminoides (Staked)     xxx Y        
Tradescantia 'Blushing Bride' xxx              
Tradescantia 'Greenlee' xxx LFA            
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx   xxx L (2 gal)      
Tradescantia sillamontana xxx              
Trevesia palmata     xxx Y        
Trevesia palmata 'Micholitzii'         xxx FA    
Trichodiadema barbatum xxx SB            
Tulbaghia 'Ashanti' xxx LB            
Tulbaghia 'Cosmic' xxx LB            
Tulbaghia 'Flamingo' xxx LSB xxx FA        
Tulbaghia simmleri xxx L            
Tulbaghia violacea 'Edinburgh' xxx LB xxx LSB        
Tulbaghia violacea 'Emerisa White' xxx LB xxx LSB (2 gal)      
Tulbaghia violacea 'Oro Verde' xxx LSB            
Tulbaghia violacea Purpleicious xxx YSB            
Uncarina grandidieri         xxx YFA    
Verbascum bombyciferum 'Arctic Summer' xxx NICE            
Vitex trifolia 'Purpurea'     xxx          
Vitis 'Roger's Red'     xxx          
Vriecantarea 'Julietta'     xxx LFA (2 gal)      
Westringia Blue Gem xxx   xxx Y        
Westringia fruticosa     xxx Y        
Westringia fruticosa 'Morning Light' xxx   xxx          
Westringia fruticosa Mundi xxx   xxx          
Westringia fruticosa 'Smokey' xxx   xxx Y        
Westringia 'Wynyabbie Gem' xxx   xxx SB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx   xxx NICE        
Xanthorrhoea glauca         xxx Y    
Xanthorrhoea preissii         xxx L    
Yucca elephantipes     xxx Y xxx      
Yucca elephantipes 'Variegata'         xxx Y    
Zantedeschia aethiopica 'Gene's Giant'     xxx          
Zantedeschia aethiopica 'White Giant'     xxx          
Zephyranthes candida xxx SB            

Last Updated - September 2023
By San Marcos Growers Sales Department