San Marcos Growers Prime Availability List
September 2017


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia 'Kaleidoscope xxx   xxx FA (2 gal)      
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii'     xxx B        
Abutilon palmeri     xxx FA        
Acacia baileyana 'Purpurea'         xxx      
Acacia boormanii     xxx   xxx Y    
Acacia cognata     xxx   xxx   xxx  
Acacia cognata Cousin Itt     xxx NICE xxx NICE    
Acacia covenyi         xxx      
Acacia cultriformis xxx L xxx   xxx      
Acacia iteaphylla         xxx FA xxx  
Acacia longifolia         xxx      
Acacia melanoxylon     xxx NICE xxx WOW    
Acacia merinthophora     xxx          
Acacia podalyriifolia     xxx   xxx      
Acacia redolens 'Low Boy'     xxx          
Acacia stenophylla     xxx   xxx      
Acacia vestita         xxx      
Acanthus mollis     xxx          
Acca sellowiana     xxx   xxx      
Achillea millefolium 'Cerise Queen' xxx SB            
Achillea millefolium 'Lavender Beauty' xxx SB            
Achillea millefolium 'Paprika' xxx              
Achillea 'Moonshine' xxx SB            
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Acorus gramineus 'Pusillus' xxx              
Acrocarpus fraxinifolius         xxx      
Actinidia deliciosa 'Tomuri' (Male) xxx              
Actinidia deliciosa 'Vincent' (Female) xxx              
Adenanthos cunninghamii xxx   xxx NICE        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Adenanthos sericeus         xxx      
Adenanthos 'Silver Haze' xxx NICE xxx          
Aeonium arboreum xxx LFA            
Aeonium arboreum 'Electra'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Blackbeard'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium canariensis var. virgineum xxx Y            
Aeonium 'Carol'     xxx          
Aeonium 'Cyclops'     xxx          
Aeonium decorum 'Berry Nice' xxx YFA            
Aeonium 'Gary's Shadow'     xxx   (2 gal)      
Aeonium haworthii xxx              
Aeonium 'Jack Catlin'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium 'Plum Purdy'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Pseudotabuliforme'     xxx Y (2 gal)      
Afrocarpus gracilior     xxx NICE xxx WOW    
Agapanthus 'Brilliant Blue' xxx FA            
Agapanthus 'Gold Strike'     xxx YSB (2 gal)      
Agapanthus inapertus ssp. pendulus 'Graskop' xxx NICE            
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Getty White' xxx              
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx          
Agathis robusta             xxx FA
Agave americana 'Joanna'     xxx FA (2 gal)      
Agave americana var. medio-picta     xxx Y        
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'     xxx   xxx      
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx   xxx      
Agave attenuata xxx LFA xxx NICE        
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx Y (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave attenuata 'Nova'         xxx      
Agave attenuata 'Ray of Light'     xxx NICE (2 gal)      
Agave 'Blue Flame'         xxx      
Agave 'Blue Glow'     xxx Y (2 gal)      
Agave 'Blue Glow de Jose'     xxx   (2 gal)      
Agave bracteosa 'Monterrey Frost'     xxx FA (2 gal)      
Agave celsii var. albicans 'UCB'     xxx L        
Agave colorata     xxx L        
Agave 'Cornelius'     xxx          
Agave cupreata     xxx          
Agave ellemeetiana 'Satina'     xxx   (2 gal)      
Agave franzosinii xxx FA xxx          
Agave geminiflora     xxx Y (2 gal)      
Agave gentryi         xxx      
Agave gentryi 'Jaws'     xxx   (2 gal)      
Agave gracielae     xxx   (2 gal)      
Agave guiengola     xxx          
Agave gypsophila     xxx          
Agave gypsophila 'Ivory Curls'     xxx   xxx      
Agave impressa 'Green Giant'     xxx   (2 gal)      
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx NICE xxx WOW        
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'     xxx   (2 gal)      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'     xxx   (2 gal)      
Agave mapisaga var. lisa         xxx FA    
Agave 'Mateo'         xxx Y    
Agave nizandensis     xxx FA (2 gal)      
Agave ovatifolia 'Frosty Blue'         xxx   xxx FA
Agave 'Parracolorata'     xxx          
Agave parrasana 'Fireball'         xxx      
Agave parryi         xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave pedunculifera     xxx L        
Agave potatorum 'El Camarón'         xxx      
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx   (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx              
Agave potatorum 'Mariscal'     xxx          
Agave pumila xxx              
Agave salmiana 'Green Giant'         xxx      
Agave salmiana var. ferox 'Medio Picta'     xxx   (2 gal)      
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx          
Agave 'Sawtooth'     xxx   xxx      
Agave schidigera 'Durango Delight'     xxx   (2 gal)      
Agave schidigera 'Shira ito no Ohi'     xxx Y (2 gal)      
Agave sebastiana 'Silver Lining'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'         xxx   xxx  
Agave striata 'East of Ramos'     xxx   xxx      
Agave striata forma purpurea     xxx          
Agave striata 'Guadalcazar'     xxx          
Agave stricta 'Nana' xxx L            
Agave tequilana xxx              
Agave titanota     xxx NICE        
Agave triangularis         xxx      
Agave vilmoriniana xxx   xxx   xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx L xxx NICE    
Agonis flexuosa     xxx NICE xxx NICE    
Agonis flexuosa 'Burgundy'             xxx NICE
Agonis flexuosa 'Nana'     xxx          
Ajuga reptans 'Texas Tough' xxx              
Akebia quinata     xxx          
Albuca nelsonii     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Alluaudia procera         xxx Y    
Aloe africana     xxx          
Aloe arborescens     xxx   xxx      
Aloe arenicola xxx              
Aloe barberae     xxx FA xxx   xxx  
Aloe 'Big Mac'     xxx          
Aloe 'Birds and Bees'         xxx      
Aloe brevifolia xxx FA            
Aloe brevifolia var. depressa xxx              
Aloe 'Bright Ember' xxx              
Aloe cameronii     xxx Y        
Aloe camperi     xxx          
Aloe camperi 'Yellow'     xxx          
Aloe capitata var. quarziticola     xxx Y        
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx FA        
Aloe castanea     xxx          
Aloe chabaudii 'Dan's Tangerine'     xxx NICE        
Aloe 'Christmas Carol' xxx              
Aloe ciliaris xxx L            
Aloe classenii     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Conejo Flame'     xxx          
Aloe 'Coral Fire'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy'     xxx          
Aloe 'David Verity'     xxx          
Aloe 'David's Delight'     xxx          
Aloe dawei     xxx   xxx SB    
Aloe dawei 'Yellow'     xxx          
Aloe 'Delta Lights' xxx L xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx              
Aloe deltoideodonta 'Sparkler'     xxx L (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe divaricata     xxx Y        
Aloe dorotheae xxx              
Aloe elgonica     xxx          
Aloe ellenbeckii     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Erik the Red'     xxx   xxx      
Aloe 'Grassy Lassie' xxx SB            
Aloe greenii     xxx          
Aloe harlana     xxx   (2 gal)      
Aloe helenae     xxx Y        
Aloe 'Hercules'         xxx   xxx  
Aloe inermis     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx          
Aloe 'Jenny Lind'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Johnson's Hybrid' xxx SB            
Aloe kedongensis     xxx   xxx      
Aloe lolwensis     xxx          
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern'     xxx          
Aloe 'Malibu Peach'     xxx Y        
Aloe marlothii         xxx      
Aloe mawii     xxx FA        
Aloe 'Moonglow'     xxx   (2 gal)      
Aloe morijensis     xxx Y (2 gal)      
Aloe munchii     xxx   (2 gal)      
Aloe nobilis     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Orange Beauty'     xxx          
Aloe 'Pink Blush' xxx L            
Aloe plicatilis     xxx   xxx Y    
Aloe pluridens     xxx   xxx      
Aloe pseudorubroviolacea     xxx Y xxx L    
Aloe 'Rooikappie' xxx SB xxx SB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe rubroviolacea     xxx          
Aloe salm-dyckiana     xxx   xxx      
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx          
Aloe schelpei     xxx L        
Aloe scobinifolia     xxx L (2 gal)      
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe striata xxx L xxx L        
Aloe striata ssp. karasbergensis xxx L            
Aloe striatula 'Burly'     xxx          
Aloe succotrina     xxx Y        
Aloe 'Sunrise'     xxx L (2 gal)      
Aloe tenuior     xxx   (2 gal)      
Aloe thraskii         xxx Y    
Aloe tongaenesis 'Medusa'             xxx L
Aloe Topaz     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Tropic World'     xxx L (2 gal)      
Aloe vanbalenii     xxx          
Aloe vaombe     xxx   xxx WOW    
Aloe variegata xxx Y            
Aloe 'Verity Nice'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Viper' xxx              
Aloe wickensii     xxx L xxx L    
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx      
Aloe 'Yemeni Gold'     xxx          
Aloe 'Zanzibar' xxx NICE            
Aloysia citriodora xxx              
Alstroemeria 'Salmon' xxx   xxx L (2 gal)      
Alyogyne huegelii 'White Swan' xxx   xxx SB        
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx SB xxx SB        
Amarcrinum memoria-corsii     xxx LSB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Angophora costata     xxx NICE xxx NICE    
Anigozanthos 'Bush Pearl' xxx SB            
Anigozanthos Everlasting Gold     xxx YSB        
Anigozanthos 'Gold Velvet'     xxx YSB        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx Y        
Anigozanthos viridis 'Phar Lap' xxx              
Anisodontea 'Tara's Pink' xxx SB            
Aphanopetalum resinosum 'Gossamer Wings' xxx              
Arbutus 'Marina' (Low branched)     xxx   xxx   xxx  
Arbutus 'Marina' (Standard)             xxx  
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn'     xxx YFA        
Arctostaphylos 'Emerald Carpet' xxx Y            
Arctostaphylos 'Pacific Mist' xxx Y xxx          
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx L            
Arctotis 'Pink Sugar' xxx SB            
Aristolochia gigantea     xxx YFA        
Artemisia arborescens     xxx          
Artemisia 'Powis Castle' xxx NICE            
Asclepias curassavica 'Silky Deep Red' xxx              
Asclepias curassavica 'Silky Gold' xxx              
Asparagus densiflorus 'Myers' xxx Y            
Asparagus retrofractus xxx Y            
Asparagus virgatus xxx   xxx Y        
Astelia banksii xxx FA            
Astelia 'Silver Shadow'         xxx YL    
Aster ericoides 'Monte Cassino' xxx              
Asteriscus sericeus     xxx   (2 gal)      
Azara microphylla         xxx Y    
Baccharis pilularis 'Pigeon Point' xxx L            
Bamboo: Bambusa multiplex 'Alphonso-Karr'     xxx Y xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Bamboo: Bambusa multiplex 'Golden Goddess'     xxx          
Bamboo: Bambusa oldhamii         xxx   xxx  
Bamboo: Bambusa textilis         xxx      
Bamboo: Bambusa vulgaris 'Vittata'         xxx      
Bamboo: Borinda fungosa         xxx      
Bamboo: Himalayacalamus hookerianus 'Teague's Blue'         xxx NICE xxx WOW
Bamboo: Otatea acuminata aztecorum     xxx       xxx  
Bamboo: Phyllostachys nigra     xxx   xxx      
Bamboo: Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'         xxx      
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx              
Barleria obtusa     xxx SB        
Bauhinia galpinii xxx   xxx SB xxx SB    
Bauhinia yunnanensis [B. corymbosa, Hort]     xxx          
Beaucarnea 'Gold Star'         xxx   xxx  
Beaumontia grandiflora     xxx          
Begonia 'Freddie'     xxx   (2 gal)      
Begonia luxurians xxx   xxx   (2 gal)      
Begonia 'Ramirez'     xxx   (2 gal)      
Begonia 'Richmondensis'     xxx B        
Berberis 'Golden Abundance'         xxx      
Bergenia crassifolia xxx              
Beschorneria yuccoides     xxx FA        
Bocconia frutescens     xxx          
Boronia crenulata 'Shark Bay'     xxx YB        
Bougainvillea 'Barbara Karst'     xxx B        
Bougainvillea 'La Jolla' xxx SB xxx B        
Bougainvillea 'Rosenka'     xxx B        
Brachyglottis 'Silver Dormouse' xxx              
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx   xxx   xxx  
Brugmansia x candida 'Double White'         xxx   xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Bulbine frutescens xxx B            
Bulbine natalensis     xxx   (2 gal)      
Calibanus hookeri xxx              
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx   xxx          
Callistemon 'Jeffers'     xxx YL        
Callistemon 'Little John'     xxx B xxx B    
Callistemon viminalis Slim     xxx   xxx      
Calothamnus quadrifidus 'Seaside' xxx   xxx          
Calylophus berlandieri xxx FA            
Campanula poscharskyana xxx              
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx FA            
Canna 'Lucifer'     xxx Y (2 gal)      
Canna 'President'     xxx L (2 gal)      
Canna 'Pride of India' xxx LFA            
Canna 'Topaz' xxx LFA            
Canna 'Zulu Pink' xxx LFA            
Cannomois grandis         xxx      
Cannomois grandis "Large Seed Form"         xxx      
Capparis spinosa var. inermis xxx Y xxx Y (2 gal)      
Carex albula xxx              
Carex flacca xxx              
Carex praegracilis xxx              
Carex praegracilis 'Chia' xxx              
Carex testacea xxx              
Carpenteria californica     xxx   xxx L    
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx          
Cassia leptophylla             xxx  
Ceanothus 'Centennial'     xxx L        
Ceanothus 'Concha' xxx NICE            
Ceanothus 'Dark Star' xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay'     xxx NICE        
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point'     xxx NICE        
Ceanothus hearstiorum xxx NICE xxx NICE        
Ceanothus impressus 'Vandenberg' xxx              
Ceanothus 'Joyce Coulter' xxx   xxx          
Ceanothus maritimus 'Point Sierra' xxx NICE            
Ceanothus 'Ray Hartman' xxx   xxx          
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)     xxx   xxx L    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry' xxx FA xxx          
Cedrela fissilis     xxx          
Ceiba speciosa     xxx   xxx      
Centaurea gymnocarpa     xxx SB        
Ceratostigma plumbaginoides xxx L            
Cercis canadensis 'Forest Pansy'             xxx  
Cercis occidentalis     xxx   xxx   xxx  
Cercis occidentalis (Standard)     xxx Y xxx      
Chamelaucium 'Matilda'     xxx Y        
Chamelaucium uncinatum 'Purple Pride'     xxx Y        
Chondropetalum elephantinum xxx   xxx   xxx      
Chondropetalum tectorum xxx   xxx   (2 gal)      
Chrysanthemoides incana xxx              
Chrysocephalum 'Silver and Gold' xxx B            
Cissus striata xxx   xxx FA        
Cistus ladanifer     xxx          
Cistus ladanifer 'Blanche'     xxx          
Cistus purpureus     xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx   xxx          
Cistus skanbergii xxx   xxx          
Cistus 'Sunset' xxx   xxx          
Clematis armandii     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Clivia cyrtanthiflora 'Orange Trumpet'     xxx          
Clivia cyrtanthiflora 'Salmon Beauty'     xxx          
Clivia miniata     xxx FA        
Clivia miniata 'Arturo's Yellow'     xxx          
Clivia miniata 'San Marcos Yellow' xxx   xxx   (2 gal)      
Clytostoma callistegioides xxx   xxx          
Coleonema pulchellum xxx   xxx NICE        
Coleonema pulchellum 'Compact Form'     xxx NICE        
Colletia paradoxa     xxx YL xxx      
Colocasia esculenta 'Fontanesii' xxx              
Convolvulus sabatius xxx SB            
Coprosma kirkii 'Variegata' xxx              
Coprosma 'Pina Colada'     xxx Y        
Coprosma repens 'Marble Queen'     xxx          
Cordia boissieri     xxx B        
Cordyline australis Pink Passion         xxx      
Cordyline australis 'Sunrise'     xxx NICE        
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx NICE xxx NICE xxx NICE
Cordyline 'Cha Cha'     xxx NICE (2 gal)      
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx   xxx      
Cordyline 'Electric Flash'     xxx Y (2 gal)      
Cordyline 'Electric Pink'     xxx   xxx WOW    
Coreopsis gigantea xxx FA            
Correa 'Dusky Bells' xxx   xxx          
Correa glabra 'Coliban River' xxx NICE xxx NICE        
Correa 'Ivory Bells' xxx   xxx Y        
Correa pulchella xxx              
Correa pulchella 'Pink Eyre' xxx              
Correa pulchella 'Pink Flamingo' xxx FA xxx          
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Corynocarpus laevigatus     xxx   xxx Y    
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'         xxx Y    
Cotoneaster dammeri 'Lowfast' xxx NICE            
Cotoneaster 'Ladder Leaf' xxx NICE xxx          
Crassula 'Blue Bird' xxx              
Crassula 'Campfire' xxx Y            
Crassula lactea xxx LFA            
Crassula multicava xxx              
Crassula ovata 'Gollum' xxx   xxx   (2 gal)      
Crassula ovata 'Hummel's Sunset' xxx Y            
Crassula ovata 'Pink Beauty' xxx              
Crassula perforata xxx              
Crotalaria agatiflora xxx L xxx          
Cuphea 'David Verity' xxx B            
Cuphea micropetala xxx   xxx SB        
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx      
Cupressus macrocarpa     xxx          
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'     xxx Y xxx Y    
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx      
Cussonia paniculata ssp. sinuata     xxx   xxx NICE    
Cycas panzhihuaensis         xxx NICE    
Cyphostemma juttae     xxx   (2 gal)      
Dalechampia aristolochiifolia     xxx SB        
Dasylirion longissimum xxx Y xxx   xxx   xxx FA
Dasylirion wheeleri     xxx       xxx L
Deppea splendens 'Cristóbal'     xxx          
Dermatobotrys saundersii     xxx   (2 gal)      
Deuterocohnia lorentziana xxx FA            
Dianella caerulea Cassa Blue xxx NICE xxx NICE        
Dianella caerulea King Alfred     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dianella ensifolia xxx              
Dianella revoluta Little Rev xxx Y            
Dianella tasmanica xxx L            
Dichondra sericea xxx NICE            
Dietes bicolor 'Liz's Selection'     xxx          
Dietes grandiflora     xxx FA        
Dietes grandiflora 'Sunstripe'     xxx          
Dietes grandiflora 'Variegata' xxx   xxx          
Dietes iridioides 'John's Runner' xxx L            
Dietes 'Jack Catlin'     xxx          
Dietes 'Orange Drop'     xxx          
Dioon rzedowskii         xxx      
Distictis buccinatoria     xxx          
Distictis 'Rivers'     xxx          
Dodonaea viscosa 'Purpurea' xxx L xxx   xxx      
Dombeya wallichii     xxx          
Doryanthes palmeri     xxx Y xxx Y    
Dorycnium hirsutum xxx NICE            
Dracaena draco     xxx   xxx   xxx  
Duranta stenostachya xxx   xxx SB        
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx   (2 gal)      
Dyckia 'Jim's Red'     xxx   xxx      
Dyckia platyphylla     xxx L (2 gal)      
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx          
Dymondia margaretae xxx Y            
Echeveria 'Afterglow' xxx FA            
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx   (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Maria'     xxx   xxx FA    
Echeveria agavoides 'Prolifera'     xxx          
Echeveria cante xxx NICE            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Echeveria chihuahuaensis xxx L            
Echeveria coccinea     xxx L (2 gal)      
Echeveria elegans xxx              
Echeveria imbricata 'Gray Swirl'     xxx NICE (2 gal)      
Echeveria 'Latte Rose' xxx FA            
Echeveria 'Laulindsa'     xxx   (2 gal)      
Echeveria lilacina xxx              
Echeveria 'Morning Beauty' xxx WOW            
Echeveria 'Perle Von Nürnberg' xxx Y            
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx              
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx              
Echeveria runyonii 'Topsy Turvy' xxx LFA            
Echeveria subrigida 'Fire and Ice' xxx              
Echeveria 'Violet Queen' xxx              
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii' xxx   xxx          
Encephalartos altensteinii         xxx      
Encephalartos lehmannii         xxx      
Encephalartos longifolius         xxx      
Encephalartos natalensis         xxx      
Epidendrum 'Purple' xxx Y            
Equisetum hyemale xxx              
Eremophila glabra Grey Horizon xxx              
Eremophila glabra 'Mingenew Gold' xxx              
Erepsia pillansii xxx FA            
Erica baueri xxx              
Erigeron glaucus 'Cape Sebastian' xxx SB            
Erigeron karvinskianus xxx              
Eriogonum giganteum     xxx Y        
Eriophyllum nevinii 'Canyon Silver'     xxx NICE        
Erodium chrysanthum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Erythrina abyssinica             xxx  
Erythrina bidwillii         xxx      
Erythrina speciosa 'Pink'             xxx  
Erythrina sykesii             xxx  
Eucalyptus ficifolia     xxx FA xxx FA    
Eucalyptus 'Moon Lagoon'     xxx Y        
Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy' xxx FA            
Euphorbia characias 'Bruce's Dwarf' xxx NICE            
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' xxx   xxx   (2 gal)      
Euphorbia clandestina xxx FA            
Euphorbia cotinifolia     xxx   xxx   xxx  
Euphorbia lambii     xxx Y        
Euphorbia leucodendron     xxx FA (2 gal)      
Euphorbia martinii 'Ascot Rainbow’ xxx NICE            
Euphorbia martinii Tiny Tim xxx              
Euphorbia myrsinites xxx   xxx   (2 gal)      
Euphorbia rigida     xxx   (2 gal)      
Euphorbia xanti     xxx          
Euryops chrysanthemoides xxx SB            
Farfugium japonicum 'Gigantea'     xxx NICE        
Fascicularia pitcairnifolia     xxx          
Fatsia japonica 'Variegata'         xxx      
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx              
Fern: Dicksonia antarctica     xxx   xxx      
Fern: Microlepia strigosa xxx   xxx L        
Fern: Nephrolepis cordifolia xxx   xxx          
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx              
Ficus pumila xxx Y            
Furcraea bedinghausii     xxx   xxx      
Furcraea foetida 'Mediopicta'         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Furcraea macdougallii         xxx Y    
Galvezia speciosa 'Bocarosa'     xxx L        
Gasteraloe 'Midnight' xxx              
Gaura lindheimeri xxx B            
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx              
Geranium maderense 'Alba' xxx              
Glaucium flavum xxx              
Globularia x indubia xxx              
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx              
Graptoveria 'Fred Ives' xxx              
Grass: Bouteloua gracilis 'Blonde Ambition' xxx              
Grass: Bouteloua gracilis 'Pestańa de Angel' xxx LFA            
Grass: Buchloe dactyloides 'Buffalo Bill' xxx L            
Grass: Calamagrostis foliosa xxx FA            
Grass: Chrysopogon zizanioides 'Sunshine xxx              
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx              
Grass: Festuca amethystina 'Aprilgrün' xxx              
Grass: Festuca californica 'River House Blues' xxx Y            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx              
Grass: Festuca 'Siskiyou Blue' xxx FA            
Grass: Leersia monandra xxx L            
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx FA xxx L        
Grass: Leymus condensatus 'Canyon Prince' xxx L xxx          
Grass: Miscanthus sinensis 'Adagio' xxx L xxx          
Grass: Miscanthus sinensis 'Morning Light' xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris xxx   xxx SB        
Grass: Muhlenbergia capillaris 'White Cloud'     xxx SB        
Grass: Muhlenbergia dubia xxx              
Grass: Muhlenbergia dumosa     xxx          
Grass: Muhlenbergia lindheimeri xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx FA xxx SB        
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx B            
Grass: Muhlenbergia rigens xxx L            
Grass: Pennisetum 'Eaton Canyon' xxx   xxx   (2 gal)      
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum 'Fireworks'     xxx NICE        
Grass: Pennisetum orientale xxx B xxx B (2 gal)      
Grass: Pennisetum 'Rubrum' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum spathiolatum xxx LFA            
Grass: Piptochaetium fimbriatum xxx LFA            
Grass: Sesleria autumnalis xxx              
Grass: Sesleria caerulea xxx FA            
Grass: Sesleria 'Greenlee' xxx              
Grass: Setaria palmifolia xxx              
Grass: Setaria palmifolia 'Little Geno'     xxx L (2 gal)      
Grass: Sporobolus wrightii xxx              
Grevillea fililoba xxx   xxx          
Grevillea 'Kings Fire'         xxx SB    
Grevillea 'Kings Rainbow'         xxx Y    
Grevillea lanigera 'Coastal Gem'     xxx WOW        
Grevillea lanigera 'Prostrate'     xxx FA        
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx          
Grevillea 'Long John'     xxx   xxx      
Grevillea 'Magic Lantern'     xxx Y        
Grevillea 'Moonlight'         xxx YSB xxx YSB
Grevillea nudiflora 'Medusa'     xxx          
Grevillea 'Peaches and Cream'     xxx   xxx      
Grevillea petrophiloides 'Big Bird'     xxx Y        
Grevillea 'Red Hooks'     xxx   xxx WOW    
Grevillea 'Scarlet Sprite'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer' xxx   xxx          
Hardenbergia violacea 'Mini Haha' xxx   xxx FA        
Hechtia 'Silver Star'     xxx Y (2 gal)      
Hedera helix 'Erecta' xxx L            
Helianthemum 'Wisley Primrose' xxx              
Helichrysum petiolare 'Limelight' xxx              
Heliotropium arborescens xxx              
Heliotropium sp. 'Ecuador'     xxx          
Hemerocallis 'Bitsy' xxx SB            
Hemerocallis 'Cranberry Baby' xxx SB            
Hemerocallis 'Peggy's Pink' xxx SB            
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx              
Hemerocallis 'Yellow' xxx SB            
Hesperaloe parviflora xxx   xxx FA        
Hesperaloe Pink Parade         xxx      
Hesperoyucca whipplei xxx FA xxx          
Hesperoyucca whipplei ssp. eremica         xxx      
Heteromeles arbutifolia xxx FA xxx NICE xxx NICE    
Heteromeles arbutifolia 'Davis Gold'     xxx          
Heuchera 'Canyon Belle' xxx Y            
Heuchera 'Canyon Duet' xxx              
Heuchera 'Caramel' xxx NICE            
Heuchera 'Crimson Curls' xxx              
Heuchera 'Santa Ana Cardinal'     xxx   (2 gal)      
Heuchera 'Wendy' xxx              
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx Y            
Houttuynia cordata 'Chameleon' xxx              
Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'     xxx Y        
Hylocereus costaricensis 'Kip's Red'     xxx FA (2 gal)      
Hypericum aegypticum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Impatiens sodenii     xxx SB (2 gal)      
Impatiens sodenii 'Madonna'     xxx SB (2 gal)      
Ipomoea indica xxx SB xxx SB        
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx              
Iris foetidissima xxx              
Iris 'Frequent Flyer' xxx              
Iris 'Grandma's Purple Flag' xxx YFA            
Iris 'Nada'     xxx   (2 gal)      
Jacaranda mimosifolia (Low branched)     xxx          
Jacaranda mimosifolia (Standard)     xxx   xxx Y    
Jasminum leratii     xxx FA        
Jasminum polyanthum xxx FA xxx          
Jatropha integerrima     xxx B        
Juncus patens 'Elk Blue' xxx              
Juncus patens 'Enigma' xxx NICE            
Juniperus conferta 'Blue Pacific' xxx              
Kalanchoe beauverdii xxx              
Kalanchoe beharensis     xxx   xxx      
Kalanchoe beharensis var. subnuda xxx              
Kalanchoe bracteata xxx              
Kalanchoe carnea 'Modoc'     xxx          
Kalanchoe 'Fantastic' xxx YFA xxx   (2 gal)      
Kalanchoe fedtschenkoi 'Majestic Scallops' xxx NICE            
Kalanchoe 'Oak Leaf'     xxx   (2 gal)      
Kalanchoe orgyalis xxx L            
Kalanchoe prolifera xxx              
Kalanchoe pumila xxx Y            
Kniphofia 'Christmas Cheer' xxx Y            
Kniphofia 'Dwarf Yellow' xxx SB            
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Kniphofia rooperi     xxx L        
Kniphofia 'Shining Sceptre' xxx Y            
Kniphofia thomsonii xxx SB xxx SB        
Kniphofia uvaria 'Blaze' xxx Y            
Kniphofia uvaria 'Echo Duo' xxx              
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow' xxx   xxx Y        
Lagunaria patersonia         xxx FA    
Lantana montevidensis xxx B            
Lantana montevidensis 'Alba' xxx B            
Laurus nobilis xxx   xxx   xxx      
Laurus nobilis (Standard)     xxx   xxx L    
Lavandula 'Goodwin Creek Grey'     xxx SB        
Lavandula heterophylla xxx B xxx B        
Lavandula intermedia 'Grosso'     xxx          
Lavandula intermedia Phenomenal xxx   xxx          
Lavandula intermedia 'Provence' xxx              
Lavandula stoechas 'Otto Quast'     xxx SB        
Ledebouria socialis xxx              
Leonotis leonurus xxx   xxx SB        
Lepechinia hastata xxx              
Leptospermum 'Dark Shadows'             xxx  
Leptospermum laevigatum         xxx      
Leptospermum laevigatum 'Reevesii'         xxx FA    
Leptospermum petersonii     xxx   xxx FA    
Leucadendron 'Cloudbank Ginny'     xxx YL        
Leucadendron 'Jester'         xxx Y    
Leucadendron 'Jubilee Crown'     xxx Y        
Leucadendron 'Safari Goldstrike'     xxx   xxx NICE    
Leucadendron 'Safari Sunset'     xxx Y xxx NICE    
Leucadendron salignum 'Chief'         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos' xxx   xxx SB        
Leucophyta brownii xxx              
Leucospermum 'Brandi Dela Cruz'     xxx          
Leucospermum cordifolium 'Flame Giant'     xxx          
Leucospermum 'High Gold'     xxx Y xxx NICE    
Leucospermum 'Scarlet Ribbon'     xxx Y        
Leucospermum 'Spider Hybrid'     xxx Y        
Leucospermum 'Veldfire'         xxx Y    
Ligustrum japonicum     xxx          
Ligustrum japonicum 'Texanum'     xxx   xxx      
Limonium perezii xxx L            
Limonium vulgare xxx FA            
Liriope 'Gigantea' xxx   xxx L        
Liriope muscari 'Big Blue' xxx Y            
Liriope muscari 'Peedee Gold Ingot' xxx              
Lomandra fluviatilis Shara xxx              
Lomandra hystrix Tropicbelle xxx Y xxx L        
Lomandra Lime Tuff     xxx Y        
Lomandra longifolia Breeze xxx   xxx          
Lomandra longifolia Nyalla xxx   xxx          
Lomandra Platinum Beauty         xxx Y    
Lonicera hildebrandiana     xxx LFA        
Loropetalum chinense         xxx      
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius             xxx NICE
Mackaya bella     xxx          
Macrozamia johnsonii             xxx FA
Magnolia grandiflora 'Little Gem'             xxx  
Maireana sedifolia     xxx   (2 gal)      
Malvaviscus arboreus xxx SB xxx SB        
Mangave 'Bloodspot' xxx   xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Maytenus boaria             xxx  
Melaleuca armillaris         xxx FA    
Melaleuca incana     xxx   xxx      
Melaleuca nesophila xxx   xxx   xxx NICE    
Mestoklema tuberosum xxx   xxx          
Metrosideros collina 'Springfire'     xxx FA xxx      
Mimulus 'Fiesta Marigold' xxx YB            
Mimulus 'Jelly Bean Dark Pink' xxx SB            
Mimulus 'Jelly Bean Gold' xxx YB            
Mimulus 'Jelly Bean Orange' xxx YB            
Muehlenbeckia complexa xxx   xxx          
Myoporum parvifolium 'Fine Leaf Form' xxx NICE            
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx NICE            
Myrica californica     xxx   xxx      
Myrsine africana xxx FA            
Nandina domestica 'Gulf Stream' xxx FA xxx          
Neomarica caerulea xxx   xxx          
Nepeta x faassenii xxx SB            
Nepeta x faassenii 'Walker's Low' xxx SB            
Nolina nelsonii     xxx       xxx  
Ochagavia litoralis     xxx L (2 gal)      
Olea europaea 'Fruitless'     xxx          
Olea europaea 'Manzanillo'         xxx   xxx NICE
Olea europaea 'Montra'         xxx FA    
Olearia phlogopappa 'Dilly Dilly' xxx              
Ophiopogon japonicus xxx              
Ophiopogon umbraticola xxx              
Opuntia ficus-indica 'Burbank Spineless'     xxx          
Opuntia robusta     xxx FA        
Oscularia caulescens xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Othonna capensis xxx FA            
Oxalis crassipes xxx              
Ozothamnus diosmifolius 'Pink' xxx              
Pachyphytum 'Bill Baker' xxx FA            
Pachyphytum oviferum xxx              
Pachyveria 'Clavifolia' xxx FA            
Pachyveria 'Haageana Tolimanensis' xxx              
Palm: Chamaerops humilis var. argentea         xxx FA    
Pandorea jasminoides 'Alba'     xxx FA        
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx   xxx SB        
Pandorea pandorana 'Golden Showers'     xxx          
Parkinsonia aculeata     xxx   xxx   xxx  
Parthenocissus 'Hacienda Creeper'     xxx          
Parthenocissus henryana     xxx          
Passiflora 'Coral Sea'     xxx          
Passiflora 'Purple Tiger'     xxx          
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx SB        
Pavonia missionum     xxx SB        
Pavonia praemorsa xxx SB            
Pedilanthus bracteatus     xxx Y (2 gal)      
Pelargonium 'Chocolate Mint' xxx              
Pelargonium sidoides 'Gloriana' xxx              
Pelargonium tomentosum xxx   xxx          
Penstemon 'Apple Blossom' xxx   xxx B        
Penstemon 'Firebird' xxx SB            
Penstemon 'Garnet' xxx SB            
Penstemon 'Midnight'     xxx          
Perovskia 'Blue Spire' xxx FA            
Philodendron Xanadu     xxx          
Phlomis cashmeriana xxx   xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Phlomis fruticosa xxx   xxx YSB        
Phlomis 'Grande Verde'     xxx          
Phlomis lanata     xxx          
Phlomis purpurea ssp. caballeroi xxx              
Phlomis russeliana xxx              
Phlomis viscosa xxx              
Phormium cookianum 'Cream Delight'     xxx FA (2 gal)      
Phormium 'Duet'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx FA        
Phormium 'Guardsman'         xxx FA    
Phormium 'Jester'     xxx L        
Phormium 'Maori Chief'         xxx FA    
Phormium 'Rubrum'     xxx FA        
Piper auritum     xxx FA        
Pisonia umbellifera 'Variegata'     xxx   xxx      
Pithecoctenium crucigerum     xxx LFA        
Pittocaulon praecox         xxx      
Pittosporum crassifolium     xxx NICE xxx      
Pittosporum crassifolium 'Compactum' xxx FA xxx          
Pittosporum 'Oakleaf'     xxx   xxx Y    
Pittosporum tenuifolium     xxx Y xxx NICE    
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'     xxx Y xxx Y    
Pittosporum tobira 'Variegata'         xxx      
Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf'     xxx          
Pittosporum undulatum             xxx FA
Plectranthus argentatus     xxx          
Plectranthus barbatus xxx              
Plectranthus ciliatus 'Drege' xxx              
Plectranthus montanus xxx              
Plectranthus strigosus xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Plumbago auriculata 'Imperial Blue' xxx   xxx YB        
Podocarpus henkelii         xxx      
Podocarpus latifolius         xxx FA xxx  
Polygala dalmaisiana     xxx          
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx SB        
Portulacaria afra xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Aurea' xxx   xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark'     xxx Y (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla     xxx Y        
Portulacaria afra 'Medio-picta' xxx   xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Prostrate Form'     xxx NICE (2 gal)      
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx   xxx Y (2 gal)      
Portulacaria afra 'Variegata' xxx   xxx NICE        
Prostanthera ovalifolia 'Variegata' xxx NICE xxx          
Protea cynaroides 'Mini King'         xxx YB    
Prunus ilicifolia ssp lyonii     xxx   xxx      
Psoralea pinnata xxx L            
Punica granatum 'Nana' xxx NICE            
Puya laxa     xxx L (2 gal)      
Pyrostegia venusta     xxx NICE        
Rhagodia spinescens xxx              
Rhamnus alaternus xxx       xxx Y    
Rhamnus alaternus 'Variegata'     xxx Y xxx Y    
Rhamnus californica xxx              
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx   xxx      
Rhamnus californica 'Leatherleaf'     xxx          
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'     xxx NICE xxx Y    
Rhaphiolepis indica 'Clara' xxx   xxx FA        
Rhaphiolepis indica 'Fiesta'     xxx Y        
Rhaphiolepis umbellata     xxx L xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rhaphiolepis umbellata 'Minor' xxx   xxx          
Rhodocoma capensis     xxx          
Rhoicissus capensis     xxx          
Rhus integrifolia     xxx   xxx      
Ribes viburnifolium xxx   xxx Y        
Ribes viburnifolium 'Spooner's Mesa'     xxx          
Robinsonella cordata     xxx Y        
Romneya coulteri     xxx L        
Rosa banksiae 'Lutea'     xxx          
Rosa banksiae var. banksiae xxx   xxx          
Rosa 'Buff Beauty'     xxx          
Rosa Cl. 'Cécile Brünner' xxx   xxx          
Rosa 'Iceberg' xxx SB xxx SB        
Rosa laevigata     xxx          
Rosa 'Mermaid' xxx L xxx SB        
Rosa Ralph's Creeper     xxx FA        
Rosa 'Sea Foam' xxx SB xxx SB        
Rosa 'The Fairy'     xxx          
Rosmarinus officinalis Irene xxx Y xxx          
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' xxx Y xxx          
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' xxx   xxx          
Ruscus hypoglossum xxx Y            
Russelia equisetiformis xxx YL xxx SB        
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park' xxx YL xxx SB        
Salvia apiana xxx              
Salvia argentea xxx FA            
Salvia chamaedryoides xxx              
Salvia coahuilensis xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia darcyi xxx   xxx          
Salvia 'Desperado'     xxx          
Salvia greggii 'Alba' xxx SB xxx SB        
Salvia greggii 'Furman's Red' xxx SB xxx SB        
Salvia guaranitica 'Black & Blue' xxx   xxx SB        
Salvia jamensis 'Golden Girl' xxx SB xxx SB        
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio' xxx SB xxx SB        
Salvia leucantha xxx Y xxx SB        
Salvia leucantha 'Midnight' xxx YL xxx          
Salvia leucantha 'Santa Barbara'     xxx SB        
Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader'     xxx          
Salvia mexicana 'Limelight'     xxx L        
Salvia microphylla 'Berzerkeley'     xxx SB        
Salvia 'Phyllis Fancy' xxx              
Salvia uliginosa xxx FA            
Salvia 'Waverly' xxx   xxx          
Salvia 'Wendy's Wish' xxx L xxx SB        
Sansevieria 'Alice'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria cylindrica     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria erythraeae     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria hallii     xxx   (2 gal)      
Sansevieria masoniana     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Bantel's Sensation'     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Singer's Silver'     xxx   (2 gal)      
Santolina chamaecyparissus xxx Y            
Santolina rosmarinifolia xxx              
Schinus molle     xxx   xxx NICE xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Scilla natalensis 'Dwarf' xxx              
Scirpus cernuus xxx              
Sedum 'Angelina' xxx FA            
Sedum corynephyllum xxx              
Sedum lineare 'Variegatum' xxx              
Sedum nussbaumerianum xxx              
Sedum pachyphyllum xxx              
Sedum spectabile 'Autumn Joy' xxx              
Sempervivum montanum xxx              
Senecio aizoides     xxx          
Senecio anteuphorbium xxx YFA            
Senecio crassissimus xxx              
Senecio cylindricus xxx              
Senecio decaryi xxx              
Senecio haworthii xxx              
Senecio jacobsenii xxx FA            
Senecio mandraliscae xxx              
Senecio serpens xxx FA            
Senna artemisioides     xxx Y        
Sinningia 'Invasion Force' xxx              
Sinningia tubiflora xxx              
Sisyrinchium bellum xxx              
Solandra maxima 'Variegata'     xxx FA        
Solanum laxum xxx FA xxx          
Solanum wendlandii     xxx L        
Sollya heterophylla     xxx SB        
Spathodea campanulata     xxx Y xxx Y    
Stenocarpus sinuatus     xxx   xxx FA    
Stigmaphyllon ciliatum     xxx          
Stomatium agninum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Strelitzia reginae xxx   xxx Y xxx L    
Streptosolen jamesonii     xxx          
Synadenium compactum var. rubrum     xxx          
Tagetes lemmonii xxx   xxx          
Talbotia elegans xxx FA            
Tanacetum haradjanii xxx FA            
Tecoma x smithii     xxx SB xxx SB    
Tecomaria capensis xxx   xxx          
Tetrastigma voinierianum     xxx          
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx   xxx      
Thamnochortus insignis     xxx NICE        
Thunbergia alata 'Yellow' xxx              
Thunbergia grandiflora     xxx          
Thunbergia gregorii xxx Y xxx YFA        
Thunbergia mysorensis     xxx LFA        
Tibouchina heteromalla     xxx B xxx B    
Tibouchina urvilleana         xxx LSB    
Trachelium caeruleum xxx L            
Trachelospermum jasminoides xxx   xxx          
Tradescantia 'Greenlee' xxx              
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx Y xxx L (2 gal)      
Tradescantia sillamontana xxx              
Trevesia palmata     xxx FA        
Trichodiadema mirabile xxx L            
Trichostema lanatum     xxx SB        
Tulbaghia 'Ashanti' xxx SB            
Tulbaghia violacea 'Savannah Lightning' xxx SB            
Umbellularia californica     xxx YL xxx Y xxx NICE
Veltheimia bracteata 'Yellow Comet'     xxx FA (2 gal)      
Verbena bonariensis 'Lollipop' xxx B            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Verbena lilacina 'De La Mina' xxx SB            
Verbena rigida xxx SB            
Vitex trifolia 'Purpurea' xxx   xxx          
Vitis 'Roger's Red'     xxx FA        
Westringia Blue Gem xxx NICE xxx          
Westringia fruticosa     xxx FA        
Westringia fruticosa Grey Box     xxx Y        
Westringia fruticosa Mundi     xxx          
Westringia fruticosa 'Smokey' xxx   xxx          
Westringia 'Wynyabbie Gem'     xxx          
Westringia 'Wynyabbie Highlight'     xxx          
Wollemia nobilis             xxx  
Yucca elephantipes     xxx Y xxx      
Yucca elephantipes 'Variegata'     xxx          
Yucca rostrata         xxx      
Yucca rostrata 'Blue Velvet'         xxx      
Zephyranthes candida xxx SB            

Last Updated - September 2017
By San Marcos Growers Sales Department