San Marcos Growers Prime Availability List
February 2018


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx   xxx L        
Acacia baileyana 'Purpurea'         xxx      
Acacia boormanii     xxx   xxx      
Acacia cognata         xxx   xxx  
Acacia cognata Cousin Itt     xxx NICE xxx      
Acacia covenyi     xxx          
Acacia cultriformis     xxx   xxx Y    
Acacia iteaphylla         xxx Y xxx  
Acacia longifolia     xxx   xxx FA    
Acacia melanoxylon     xxx   xxx      
Acacia merinthophora     xxx NICE        
Acacia podalyriifolia         xxx      
Acacia stenophylla     xxx   xxx   xxx FA
Acacia vestita         xxx Y    
Acanthus mollis     xxx          
Acca sellowiana     xxx NICE xxx FA    
Achillea millefolium 'Cerise Queen' xxx              
Achillea millefolium 'Paprika' xxx              
Achillea 'Moonshine' xxx              
Acmena smithii         xxx      
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Acorus gramineus 'Pusillus' xxx              
Acrocarpus fraxinifolius         xxx NICE    
Actinidia deliciosa 'Tomuri' (Male) xxx L            
Actinidia deliciosa 'Vincent' (Female) xxx LFA            
Adenanthos cunninghamii xxx   xxx NICE        
Adenanthos sericeus         xxx FA    
Adenanthos 'Silver Haze' xxx   xxx NICE        
Aeonium arboreum xxx NICE            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aeonium arboreum 'Atropurpureum' xxx              
Aeonium arboreum 'Electra'     xxx   (2 gal)      
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx   (2 gal)      
Aeonium canariensis var. virgineum xxx              
Aeonium 'Carol'     xxx FA        
Aeonium castello-paivae 'Suncup' xxx              
Aeonium decorum 'Berry Nice' xxx              
Aeonium 'Firecracker' xxx              
Aeonium 'Gary's Shadow'     xxx FA (2 gal)      
Aeonium haworthii xxx              
Aeonium 'Jack Catlin'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Jolly Green' xxx              
Aeonium 'Kiwi' xxx LFA            
Aeonium lindleyi var. viscatum 'Irish Bouquet' xxx              
Aeonium 'Mint Saucer' xxx              
Aeonium nobile xxx FA            
Aeonium 'Purple Queen'     xxx Y        
Aeonium 'Sunburst'     xxx Y        
Afrocarpus gracilior     xxx   xxx   xxx  
Agapanthus 'Brilliant Blue' xxx Y            
Agapanthus 'Gold Strike'     xxx   (2 gal)      
Agapanthus praecox ssp orientalis Queen Mum xxx              
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx          
Agapanthus 'Storm Cloud' xxx              
Agave americana 'Joanna'     xxx   (2 gal)      
Agave americana var. medio-picta     xxx          
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'     xxx   xxx      
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx   xxx L    
Agave asperrima     xxx FA xxx Y    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave attenuata     xxx   xxx FA    
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx FA (2 gal)      
Agave attenuata 'Nova'         xxx      
Agave attenuata 'Ray of Light'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Blue Flame'     xxx LFA xxx YL    
Agave 'Blue Glow'     xxx   (2 gal)      
Agave bracteosa 'Monterrey Frost'     xxx Y (2 gal)      
Agave chazaroi     xxx FA        
Agave 'Chunky Monkey'         xxx YFA    
Agave 'Cornelius'     xxx NICE        
Agave ellemeetiana 'Satina'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Filigree' xxx              
Agave franzosinii xxx   xxx Y        
Agave geminiflora xxx Y xxx   (2 gal)      
Agave gentryi     xxx          
Agave gracielae     xxx   (2 gal)      
Agave guiengola     xxx FA        
Agave guiengola 'Creme Brulee'     xxx          
Agave guiengola 'Medio Picta'     xxx FA (2 gal)      
Agave gypsophila xxx   xxx          
Agave gypsophila 'Ivory Curls'     xxx   xxx      
Agave isthmensis     xxx YFA (2 gal)      
Agave 'Joe Hoak'     xxx LFA        
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx   xxx NICE xxx      
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'     xxx   (2 gal)      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'     xxx L (2 gal)      
Agave mapisaga var. lisa         xxx      
Agave 'Mateo'     xxx FA (2 gal)      
Agave nizandensis     xxx   (2 gal)      
Agave 'Parracolorata'     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave parrasana 'Fireball'     xxx FA (2 gal)      
Agave pedunculifera     xxx L        
Agave potatorum 'El Camarón'         xxx Y    
Agave potatorum 'Eye Scream'     xxx YFA (2 gal)      
Agave potatorum 'Ikari Raijin Nishiki'     xxx   (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx YFA (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx              
Agave pumila xxx              
Agave 'Quasimoto Streaker'     xxx FA (2 gal)      
Agave salmiana 'Green Giant'         xxx YFA    
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx   xxx Y    
Agave 'Sawtooth'     xxx FA        
Agave schidigera 'Durango Delight'     xxx YFA (2 gal)      
Agave sebastiana 'Silver Lining'     xxx LFA (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'         xxx Y xxx YL
Agave striata 'East of Ramos'     xxx FA xxx      
Agave striata forma purpurea     xxx          
Agave stricta 'Nana' xxx LFA            
Agave tequilana xxx              
Agave titanota     xxx L xxx      
Agave triangularis         xxx LFA    
Agave vilmoriniana xxx NICE xxx   xxx FA    
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'         xxx Y    
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx YFA xxx FA    
Agonis flexuosa     xxx NICE xxx      
Agonis flexuosa 'Burgundy'     xxx   xxx   xxx  
Agonis flexuosa 'Nana' xxx   xxx          
Ajuga reptans 'Texas Tough' xxx L            
Akebia quinata     xxx LFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Albuca nelsonii     xxx          
Alluaudia procera         xxx      
Aloe acutissima     xxx   (2 gal)      
Aloe acutissima var. antanimorensis     xxx L (2 gal)      
Aloe africana     xxx          
Aloe antandroi     xxx LFA (2 gal)      
Aloe arborescens     xxx   xxx      
Aloe arborescens 'Lutea'     xxx L xxx LFA    
Aloe arenicola xxx FA xxx Y (2 gal)      
Aloe barberae     xxx FA xxx   xxx  
Aloe 'Big Mac'     xxx B        
Aloe 'Birds and Bees'     xxx   xxx      
Aloe 'Blue Elf' xxx SB            
Aloe brevifolia xxx NICE            
Aloe 'Bright Ember'     xxx LFA (2 gal)      
Aloe bulbillifera var. paulianae     xxx          
Aloe cameronii     xxx          
Aloe camperi     xxx          
Aloe camperi 'Cornuta'     xxx          
Aloe camperi 'Yellow'     xxx          
Aloe capitata var. quartziticola xxx NICE xxx Y        
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx FA        
Aloe castanea     xxx FA        
Aloe chabaudii 'Dan's Tangerine'     xxx SB        
Aloe chabaudii 'Dark Orange'     xxx SB        
Aloe cheranganiensis     xxx          
Aloe 'Christmas Carol' xxx              
Aloe ciliaris xxx              
Aloe ciliaris var. tidmarshii     xxx LFA (2 gal)      
Aloe 'Conejo Flame'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Coral Fire'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy' xxx L xxx          
Aloe 'David Verity'     xxx LFA        
Aloe 'David's Delight'     xxx          
Aloe dawei     xxx   xxx      
Aloe dawei 'Yellow'         xxx L    
Aloe debrana     xxx FA        
Aloe decurva     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Delta Lights' xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx              
Aloe deltoideodonta 'Sparkler' xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe divaricata     xxx          
Aloe dorotheae xxx              
Aloe elegans 'Yellow'     xxx          
Aloe elgonica     xxx          
Aloe ellenbeckii     xxx   (2 gal)      
Aloe eminens 'Koko Crater'         xxx Y    
Aloe 'Erik the Red'     xxx   xxx B    
Aloe glauca 'Namaqualand'     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Goliath'         xxx FA    
Aloe 'Grassy Lassie' xxx LFA            
Aloe greenii     xxx L        
Aloe harlana     xxx   (2 gal)      
Aloe helenae     xxx FA        
Aloe 'Hercules'         xxx   xxx  
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx FA        
Aloe 'Jenny Lind'     xxx   (2 gal)      
Aloe kedongensis     xxx   xxx SB    
Aloe lineata var. muirii     xxx   (2 gal)      
Aloe lolwensis     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern'     xxx          
Aloe 'Malibu Peach'     xxx          
Aloe marlothii         xxx FA    
Aloe mawii     xxx FA        
Aloe 'Moonglow'     xxx FA (2 gal)      
Aloe morijensis     xxx FA (2 gal)      
Aloe munchii     xxx   (2 gal)      
Aloe Nick Deinhart Hybrid     xxx LSB        
Aloe nobilis     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Orange Beauty'     xxx          
Aloe 'Pink Blush' xxx L            
Aloe plicatilis     xxx Y xxx      
Aloe pluridens     xxx FA xxx      
Aloe pseudorubroviolacea     xxx   xxx L    
Aloe reitzii     xxx FA        
Aloe 'Rooikappie' xxx SB xxx SB        
Aloe rubroviolacea     xxx FA        
Aloe salm-dyckiana     xxx SB xxx LSB    
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx B        
Aloe scobinifolia     xxx L (2 gal)      
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe striata     xxx L        
Aloe striata ssp. karasbergensis xxx L            
Aloe striatula 'Burly'     xxx Y        
Aloe succotrina     xxx          
Aloe 'Sunrise'     xxx B (2 gal)      
Aloe tenuior     xxx FA (2 gal)      
Aloe thraskii     xxx   xxx YFA    
Aloe tomentosa         xxx LFA    
Aloe Topaz     xxx FA (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Tropic World'     xxx L (2 gal)      
Aloe vaombe     xxx   xxx WOW    
Aloe variegata xxx Y            
Aloe vera     xxx          
Aloe 'Verity Nice'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Viper' xxx              
Aloe wickensii     xxx   xxx FA    
Aloe 'Yellow Torch'     xxx SB xxx Y    
Aloe 'Yemeni Gold'     xxx FA        
Aloe 'Zanzibar' xxx SB            
Aloysia citriodora xxx L            
Alstroemeria 'Salmon' xxx   xxx   (2 gal)      
Alstroemeria 'Tall Pink' xxx              
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz' xxx   xxx          
Alyogyne huegelii 'White Swan' xxx   xxx          
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx   xxx          
Amaryllis belladonna 'Alba' xxx              
Amaryllis belladonna hybrids xxx              
Angophora costata     xxx   xxx      
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx B        
Anigozanthos 'Big Red'     xxx B        
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx Y        
Anigozanthos 'Bush Ranger' xxx B            
Anigozanthos 'Bush Tango'     xxx B        
Anigozanthos Everlasting Gold     xxx B        
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx Y        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx          
Anisodontea 'Tara's Pink' xxx SB            
Arbutus 'Marina' (Low branched)         xxx   xxx  
Arbutus 'Marina' (Standard)         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn' xxx FA            
Arctostaphylos 'Emerald Carpet' xxx Y            
Arctostaphylos 'John Dourley'     xxx Y        
Arctostaphylos 'Pacific Mist' xxx              
Aristolochia gigantea     xxx FA        
Artemisia arborescens     xxx          
Artemisia 'Powis Castle' xxx L            
Artemisia pycnocephala 'David's Choice' xxx              
Asparagus virgatus xxx   xxx          
Astelia 'Silver Shadow'         xxx YFA    
Asteriscus maritimus xxx SB            
Asteriscus sericeus xxx L xxx Y (2 gal)      
Azara microphylla         xxx Y    
Azara microphylla 'Variegata'             xxx FA
Ballota pseudodictamnus xxx Y            
Bamboo: Bambusa multiplex 'Alphonso-Karr'     xxx   xxx      
Bamboo: Bambusa multiplex 'Golden Goddess'     xxx          
Bamboo: Bambusa oldhamii         xxx   xxx  
Bamboo: Bambusa textilis         xxx Y    
Bamboo: Bambusa vulgaris 'Vittata'         xxx      
Bamboo: Chimonobambusa quadrangularis         xxx LFA    
Bamboo: Himalayacalamus hookerianus 'Teague's Blue'         xxx   xxx Y
Bamboo: Otatea acuminata aztecorum     xxx   xxx   xxx  
Bamboo: Phyllostachys nigra     xxx   xxx      
Bamboo: Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'         xxx      
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx NICE            
Bauhinia blakeana         xxx SB    
Bauhinia galpinii     xxx D xxx L    
Bauhinia yunnanensis [B. corymbosa, Hort] xxx   xxx          
Beaucarnea 'Gold Star'         xxx   xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Beaumontia grandiflora     xxx          
Begonia 'Freddie'     xxx   (2 gal)      
Begonia luxurians     xxx FA (2 gal)      
Begonia 'Ramirez'     xxx   (2 gal)      
Begonia 'Richmondensis' xxx   xxx FA        
Berberis 'Golden Abundance'         xxx FA    
Bergenia crassifolia xxx              
Beschorneria albiflora xxx              
Bocconia frutescens     xxx SB        
Boronia crenulata 'Shark Bay'     xxx B        
Bougainvillea 'Barbara Karst'     xxx B        
Bougainvillea 'James Walker'     xxx B        
Bougainvillea 'La Jolla'     xxx L        
Bougainvillea 'Rosenka'     xxx L        
Brachychiton rupestris     xxx Y        
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx   xxx   xxx SB
Brugmansia x candida 'Double White'         xxx   xxx SB
Bulbine natalensis     xxx L (2 gal)      
Bursera fagaroides     xxx D (2 gal)      
Calibanus hookeri xxx              
Callisia repens xxx              
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx   xxx   xxx Y    
Callistemon 'Jeffers'     xxx   xxx      
Callistemon 'Little John'     xxx SB xxx SB    
Callistemon viminalis Slim     xxx   xxx      
Calothamnus quadrifidus 'Seaside' xxx   xxx          
Calylophus berlandieri xxx Y            
Campanula poscharskyana xxx              
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx              
Cannomois grandis         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cannomois grandis "Large Seed Form"         xxx WOW    
Capparis spinosa var. inermis     xxx   (2 gal)      
Carex albula xxx              
Carex oshimensis Everest xxx              
Carex oshimensis 'Evergold' xxx FA            
Carex subfusca xxx Y            
Carex testacea xxx NICE            
Carpenteria californica     xxx LFA        
Ceanothus 'Centennial'     xxx          
Ceanothus 'Concha' xxx FA xxx YFA        
Ceanothus 'Dark Star' xxx LFA            
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay'     xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Diamond Heights' xxx Y            
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx NICE xxx NICE        
Ceanothus impressus 'Vandenberg' xxx NICE            
Ceanothus 'Joyce Coulter' xxx   xxx SB        
Ceanothus maritimus 'Point Sierra' xxx              
Ceanothus 'Ray Hartman'     xxx          
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)     xxx   xxx SB    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry' xxx   xxx          
Cedrela fissilis         xxx D    
Ceiba speciosa     xxx          
Centaurea gymnocarpa     xxx NICE        
Cercis occidentalis     xxx D        
Chamelaucium 'My Sweet Sixteen'     xxx          
Chamelaucium uncinatum 'Purple Pride'     xxx          
Chondropetalum elephantinum xxx   xxx   xxx      
Chondropetalum tectorum xxx   xxx   (2 gal)      
Chorizema 'Bush Flame'     xxx          
Chrysanthemoides incana xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Chrysocephalum 'Silver and Gold' xxx B            
Cissus striata xxx   xxx          
Cistanthe grandiflora 'Jazz Time'     xxx LFA        
Cistus ladanifer xxx              
Cistus ladanifer 'Blanche'     xxx          
Cistus purpureus xxx FA xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx   xxx          
Cistus skanbergii xxx   xxx          
Cistus 'Sunset' xxx   xxx          
Clematis armandii     xxx          
Clivia cyrtanthiflora     xxx          
Clivia cyrtanthiflora 'Orange Trumpet'     xxx SB        
Clivia cyrtanthiflora 'Salmon Beauty'     xxx          
Clivia miniata 'Arturo's Yellow'     xxx          
Clivia miniata 'San Marcos Yellow' xxx   xxx   (2 gal)      
Clytostoma callistegioides     xxx          
Coleonema pulchellum     xxx B        
Coleonema pulchellum 'Compact Form'     xxx B        
Coleonema pulchellum 'Dark Pink'     xxx L        
Colletia paradoxa     xxx Y        
Colocasia esculenta 'Fontanesii' xxx              
Combretum fruticosum     xxx L xxx FA    
Convolvulus sabatius xxx Y            
Coprosma repens 'Marble Queen'     xxx Y        
Coprosma repens 'Taupata Gold'     xxx          
Cordyline australis Pink Passion         xxx WOW    
Cordyline australis 'Red Star'     xxx   xxx      
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx   xxx   xxx  
Cordyline 'Cha Cha'     xxx   (2 gal)      
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx   xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cordyline 'Electric Flash'     xxx   (2 gal)      
Cordyline 'Electric Pink'         xxx NICE    
Correa 'Dusky Bells' xxx              
Correa glabra 'Coliban River' xxx FA xxx Y        
Correa 'Ivory Bells' xxx   xxx YFA        
Correa pulchella xxx              
Correa pulchella 'Pink Eyre' xxx SB xxx          
Correa pulchella 'Pink Flamingo' xxx SB            
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx SB xxx          
Corynocarpus laevigatus         xxx      
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'         xxx      
Cotoneaster dammeri 'Lowfast' xxx              
Cotoneaster 'Ladder Leaf' xxx   xxx          
Cotyledon orbiculata 'Big Wave'     xxx L (2 gal)      
Craspedia globosa xxx FA            
Crassula arborescens ssp. undulatifolia xxx Y            
Crassula 'Campfire' xxx L            
Crassula falcata xxx              
Crassula ovata 'Gollum' xxx              
Crassula ovata 'Hummel's Sunset' xxx YFA            
Crassula ovata 'Pink Beauty' xxx              
Crassula perforata xxx              
Crassula sarcocaulis xxx NICE            
Crinum asiaticum     xxx L        
Crotalaria agatiflora xxx L xxx L        
Cryptbergia 'Red Burst' xxx              
Cuphea 'David Verity' xxx SB            
Cuphea 'Kristin's Delight' xxx Y            
Cuphea micropetala xxx   xxx L        
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cupressus macrocarpa     xxx Y xxx      
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'     xxx Y xxx      
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx      
Cussonia paniculata ssp. sinuata     xxx          
Cycas panzhihuaensis         xxx NICE    
Dalechampia aristolochiifolia     xxx SB        
Dampiera trigona 'Purple Wire' xxx L            
Dasylirion longissimum xxx   xxx   xxx   xxx Y
Dasylirion wheeleri     xxx       xxx LFA
Delosperma echinatum xxx L            
Deppea splendens 'Cristóbal'     xxx FA        
Dianella caerulea Cassa Blue xxx   xxx          
Dianella caerulea King Alfred xxx FA xxx NICE        
Dianella ensifolia xxx FA            
Dianella tasmanica xxx NICE            
Dietes bicolor 'Liz's Selection'     xxx          
Dietes grandiflora xxx L xxx          
Dietes grandiflora 'Variegata'     xxx          
Dietes 'Jack Catlin'     xxx          
Dietes 'Orange Drop' xxx   xxx          
Diospyros whyteana     xxx FA xxx      
Distictis buccinatoria xxx FA xxx          
Distictis 'Rivers'     xxx          
Dodonaea viscosa 'Purpurea'     xxx   xxx      
Dombeya wallichii     xxx FA        
Dracaena draco     xxx   xxx Y xxx  
Dracaena serrulata         xxx YFA    
Duranta stenostachya xxx   xxx Y        
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx FA (2 gal)      
Dyckia 'Jim's Red'         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dyckia 'Naked Lady'     xxx L (2 gal)      
Dyckia platyphylla xxx              
Dyckia 'Red Devil' xxx              
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx          
Dymondia margaretae xxx              
Echeveria 'Afterglow' xxx Y            
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx   (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Maria'     xxx          
Echeveria agavoides 'Prolifera'     xxx          
Echeveria agavoides 'Romeo'     xxx FA (2 gal)      
Echeveria 'Blue Dude' xxx L            
Echeveria colorata 'Mexican Giant'     xxx FA (2 gal)      
Echeveria 'Dondo' xxx FA            
Echeveria elegans 'Super Clone'     xxx   (2 gal)      
Echeveria 'Latte Rose' xxx              
Echeveria 'Laulindsa'     xxx Y (2 gal)      
Echeveria 'Morning Beauty' xxx NICE            
Echeveria prolifica xxx              
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx FA            
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx Y            
Echeveria runyonii 'Topsy Turvy' xxx LFA            
Echeveria subrigida 'Fire and Ice' xxx YFA            
Echeveria 'Violet Queen' xxx FA            
Echium candicans 'Rincon Blue'     xxx          
Echium candicans 'San Bruno Pink'     xxx SB        
Echium candicans 'Select Blue'     xxx SB        
Echium candicans 'Star of Madeira'     xxx          
Echium wildpretii xxx              
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii' xxx   xxx NICE        
Encephalartos altensteinii         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Encephalartos natalensis         xxx NICE    
Ephedra tweediana         xxx FA    
Equisetum hyemale xxx LFA            
Equisetum myriochaetum     xxx          
Eremophila glabra 'Mingenew Gold' xxx L            
Erepsia pillansii xxx              
Erica baueri xxx LFA            
Erigeron glaucus 'Bountiful' xxx              
Erigeron glaucus 'Sea Breeze' xxx              
Erigeron 'WR' xxx L            
Eriophyllum nevinii 'Canyon Silver'     xxx          
Erodium chrysanthum xxx FA            
Erythrina speciosa 'Pink'             xxx SB
Erythrina sykesii     xxx   xxx      
Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy' xxx FA            
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger'     xxx   (2 gal)      
Euphorbia lambii     xxx Y        
Euphorbia leucodendron     xxx   (2 gal)      
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx B        
Euphorbia martinii 'Ascot Rainbow’ xxx              
Euphorbia myrsinites     xxx YFA (2 gal)      
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire' xxx FA xxx   xxx Y    
Euphorbia xanti     xxx FA        
Euryops chrysanthemoides xxx              
Farfugium japonicum 'Gigantea'     xxx          
Fascicularia pitcairnifolia     xxx Y        
Fatsia japonica 'Variegata'         xxx YFA    
Fern: Cyathea cooperi     xxx   xxx      
Fern: Dicksonia antarctica         xxx Y    
Fern: Nephrolepis cordifolia     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ficus pumila xxx FA            
Fremontodendron 'California Glory'     xxx YFA        
Furcraea bedinghausii         xxx      
Furcraea foetida     xxx Y xxx      
Furcraea foetida 'Mediopicta'         xxx      
Gasteraloe 'Midnight' xxx L            
Gasteria acinacifolia xxx FA            
Geijera parviflora     xxx Y xxx FA    
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx              
Geranium maderense xxx              
Geranium maderense 'Alba' xxx FA            
Geranium sanguineum xxx L            
Globularia x indubia xxx              
Graptopetalum paraguayense xxx NICE            
Graptopetalum superbum xxx L            
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx FA            
Grass: Calamagrostis foliosa xxx              
Grass: Festuca amethystina 'Aprilgrün' xxx              
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx NICE            
Grass: Festuca glauca 'Elijah Blue' xxx Y            
Grass: Festuca muelleri xxx              
Grass: Festuca rubra 'Point Joe' xxx              
Grass: Festuca 'Siskiyou Blue' xxx              
Grass: Leersia monandra xxx              
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx L            
Grass: Leymus triticoides Lagunita xxx              
Grass: Muhlenbergia capillaris xxx   xxx Y        
Grass: Muhlenbergia dubia xxx Y xxx FA        
Grass: Muhlenbergia dumosa xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia lindheimeri xxx FA xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx L xxx L        
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx L            
Grass: Panicum virgatum 'Heavy Metal' xxx L            
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum spathiolatum xxx L            
Grass: Piptochaetium fimbriatum xxx L            
Grass: Sesleria autumnalis xxx              
Grass: Sesleria caerulea xxx              
Grass: Sesleria 'Greenlee' xxx YFA            
Grass: Setaria palmifolia 'Little Geno' xxx L            
Grass: Sporobolus wrightii xxx L xxx          
Grevillea 'Bonfire'     xxx          
Grevillea fililoba xxx NICE xxx          
Grevillea lanigera 'Coastal Gem' xxx B xxx B        
Grevillea lanigera 'Prostrate'     xxx          
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx          
Grevillea 'Long John'     xxx YSB xxx NICE    
Grevillea 'Magic Lantern' xxx   xxx B        
Grevillea 'Moonlight'         xxx B xxx B
Grevillea nudiflora 'Medusa' xxx   xxx B        
Grevillea petrophiloides 'Big Bird'     xxx YFA        
Grevillea 'Red Hooks'     xxx NICE xxx NICE    
Hakea bucculenta     xxx YFA        
Hakea francisiana     xxx YFA        
Halimium atriplicifolium     xxx          
Hardenbergia violacea 'Canoelands'     xxx          
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer' xxx   xxx B        
Hardenbergia violacea 'Mini Haha'     xxx          
Hechtia 'Silver Star'     xxx   (2 gal)      
Hechtia 'Tehuacan'     xxx FA (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Hedera helix 'Erecta' xxx              
Helianthemum 'Belgravia Rose' xxx              
Heliotropium sp. 'Ecuador'     xxx SB        
Hemerocallis 'Bitsy' xxx              
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx FA            
Hesperaloe parviflora xxx   xxx FA        
Hesperaloe Pink Parade         xxx      
Hesperoyucca whipplei xxx Y xxx          
Hesperoyucca whipplei ssp. eremica     xxx   (2 gal)      
Heteromeles arbutifolia     xxx NICE xxx NICE    
Heuchera 'Caramel' xxx              
Heuchera 'Crimson Curls' xxx NICE            
Heuchera 'Santa Ana Cardinal'     xxx NICE (2 gal)      
Heuchera 'Wendy' xxx YSB            
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx FA            
Hylocereus costaricensis 'Kip's Red'     xxx FA (2 gal)      
Hypericum aegypticum xxx              
Impatiens sodenii     xxx   (2 gal)      
Ipomoea indica xxx   xxx SB        
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx FA            
Iris foetidissima xxx L            
Iris 'Frequent Flyer' xxx LFA            
Iris 'Nada'     xxx Y (2 gal)      
Isopogon formosus     xxx Y        
Jacaranda mimosifolia (Low branched)     xxx FA xxx   xxx  
Jacaranda mimosifolia (Standard)         xxx   xxx  
Jasminum angulare     xxx Y        
Jasminum officinale forma grandiflorum     xxx Y        
Jasminum polyanthum     xxx NICE        
Jasminum tortuosum     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Jatropha integerrima     xxx FA        
Juncus 'Carman's Japan' xxx FA            
Juncus patens xxx FA            
Juncus patens 'Elk Blue' xxx LFA            
Juncus patens 'Enigma'                
Juniperus conferta 'Blue Pacific' xxx Y            
Juniperus procumbens 'Nana' xxx L            
Kalanchoe beauverdii xxx              
Kalanchoe beharensis     xxx   xxx L    
Kalanchoe beharensis 'Brown Dwarf' xxx LFA            
Kalanchoe bracteata xxx FA            
Kalanchoe fedtschenkoi 'Majestic Scallops' xxx              
Kalanchoe 'Oak Leaf'     xxx   (2 gal)      
Kalanchoe orgyalis xxx              
Kalanchoe pumila xxx              
Kniphofia caulescens xxx              
Kniphofia 'Christmas Cheer'     xxx L        
Kniphofia 'Dwarf Yellow' xxx              
Kniphofia rooperi     xxx          
Kniphofia thomsonii xxx SB xxx L        
Kniphofia uvaria 'Blaze' xxx L            
Kniphofia uvaria 'Echo Duo' xxx L            
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow' xxx   xxx L        
Kniphofia uvaria 'Wilhelm's Lance'     xxx L        
Lagunaria patersonia     xxx Y xxx NICE xxx  
Lampranthus 'Hot Flash' xxx              
Lantana montevidensis 'Alba' xxx SB            
Laurus nobilis     xxx   xxx YFA    
Laurus nobilis (Standard)         xxx Y    
Lavandula dentata var. candicans     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lavandula 'Goodwin Creek Grey'     xxx Y        
Lavandula intermedia Phenomenal xxx FA xxx          
Lavandula intermedia 'Provence'     xxx          
Lavandula stoechas 'Otto Quast'     xxx          
Ledebouria socialis xxx              
Leonotis leonurus xxx L xxx L        
Leptospermum 'Dark Shadows'     xxx       xxx  
Leptospermum laevigatum xxx   xxx NICE xxx      
Leptospermum petersonii         xxx   xxx  
Leptospermum scoparium 'Star Carpet' xxx              
Lessingia filaginifolia 'Silver Carpet' xxx Y            
Leucadendron 'Jubilee Crown'     xxx          
Leucadendron 'Pisa'     xxx Y        
Leucadendron 'Safari Goldstrike'         xxx Y    
Leucadendron 'Safari Sunset'         xxx Y    
Leucadendron salignum 'Blush'         xxx Y    
Leucadendron salignum 'Chief'         xxx      
Leucophyta brownii xxx              
Leucospermum 'Blanche Ito'     xxx Y        
Leucospermum 'High Gold'     xxx   xxx      
Leucospermum 'Scarlet Ribbon'     xxx FA        
Leucospermum 'Spider Hybrid'     xxx Y        
Leucospermum 'Tango'     xxx B        
Leucospermum 'Veldfire'     xxx YFA        
Ligustrum japonicum         xxx YL    
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx              
Limonium perezii xxx FA            
Liriope 'Gigantea' xxx   xxx          
Liriope muscari 'Big Blue' xxx              
Liriope muscari 'Peedee Gold Ingot' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lomandra confertifolia 'Seascape'     xxx Y        
Lomandra fluviatilis Shara xxx Y            
Lomandra hystrix Tropicbelle xxx              
Lomandra longifolia Breeze     xxx          
Lomandra Platinum Beauty     xxx Y        
Lonicera confusa     xxx          
Loropetalum chinense         xxx LFA    
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush'         xxx FA    
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius         xxx Y    
Mackaya bella xxx NICE xxx          
Macrozamia johnsonii             xxx FA
Macrozamia moorei             xxx FA
Maireana sedifolia     xxx YFA (2 gal)      
Malvaviscus arboreus     xxx          
Mandevilla Sun Parasol Giant Crimson     xxx YSB        
Mangave 'Bloodspot'     xxx Y (2 gal)      
Melaleuca armillaris     xxx   xxx      
Melaleuca incana     xxx   xxx      
Melaleuca incana 'Prostrate Form'     xxx FA        
Melaleuca nesophila xxx   xxx   xxx      
Melianthus major     xxx          
Mestoklema tuberosum     xxx L        
Metrosideros collina 'Springfire'         xxx SB    
Mimulus 'Jelly Bean Dark Pink' xxx L            
Mimulus 'Jelly Bean Gold' xxx L            
Mimulus 'Jelly Bean Lemon' xxx L            
Mimulus 'Jelly Bean Purple Pink' xxx L            
Muehlenbeckia complexa     xxx          
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx              
Myrica californica     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Myrsine africana xxx   xxx Y        
Nandina domestica 'Gulf Stream' xxx   xxx          
Neomarica caerulea     xxx          
Nepeta x faassenii xxx              
Nepeta x faassenii 'Walker's Low' xxx              
Nolina nelsonii         xxx      
Ochagavia litoralis     xxx   (2 gal)      
Olea europaea 'Fruitless'         xxx   xxx  
Olea europaea 'Manzanillo'     xxx       xxx  
Olea europaea 'Montra' xxx   xxx Y xxx Y    
Olmediella betschleriana     xxx LFA        
Operculicarya decaryi     xxx   (2 gal)      
Ophiopogon japonicus xxx              
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx Y            
Ophiopogon umbraticola xxx              
Opuntia robusta     xxx          
Othonna capensis xxx SB            
Oxalis brasiliensis xxx SB            
Ozothamnus diosmifolius 'Pink' xxx FA xxx B        
Pachyveria 'Clavifolia' xxx SB            
Pachyveria 'Haageana Tolimanensis' xxx L            
Pandorea jasminoides 'Alba' xxx SB xxx SB        
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx   xxx SB        
Pandorea pandorana 'Golden Showers' xxx L xxx          
Parkinsonia aculeata     xxx          
Parthenocissus 'Hacienda Creeper'     xxx FA        
Parthenocissus henryana     xxx D        
Passiflora 'Coral Sea'     xxx SB        
Passiflora 'Purple Tiger'     xxx          
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Pavonia missionum     xxx L        
Pavonia praemorsa xxx SB            
Pedilanthus bracteatus     xxx   (2 gal)      
Pelargonium 'Chocolate Mint' xxx L            
Pelargonium sidoides 'Gloriana' xxx L            
Pelargonium tomentosum     xxx Y        
Penstemon 'Apple Blossom'     xxx L        
Penstemon 'Firebird'     xxx L        
Penstemon 'Midnight' xxx LFA xxx L        
Philotheca myoporoides 'Profusion'     xxx          
Phlomis cashmeriana     xxx          
Phlomis fruticosa xxx NICE xxx NICE        
Phlomis 'Grande Verde'     xxx          
Phlomis lanata     xxx B        
Phlomis purpurea     xxx FA        
Phlomis purpurea 'Semper Purple'     xxx          
Phlomis purpurea ssp. caballeroi xxx              
Phlomis russeliana xxx Y            
Phlomis viscosa xxx FA            
Phormium cookianum         xxx      
Phormium cookianum 'Cream Delight'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Duet'     xxx YFA (2 gal)      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx YFA        
Phormium 'Golden Ray'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Jack Spratt' xxx L            
Phormium 'Jester'     xxx          
Phormium 'Pink Mist'         xxx FA    
Phormium 'Rubrum'     xxx LFA        
Phormium tenax 'Radiance'         xxx      
Phylica plumosa     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Pisonia umbellifera 'Variegata'         xxx Y    
Pittosporum crassifolium xxx   xxx   xxx      
Pittosporum crassifolium 'Compactum' xxx FA xxx          
Pittosporum 'Oakleaf'         xxx      
Pittosporum tenuifolium         xxx YFA    
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'     xxx YFA xxx YFA    
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'     xxx   xxx Y    
Pittosporum tobira 'Variegata'         xxx Y    
Pittosporum undulatum     xxx   xxx Y    
Plectranthus argentatus xxx YFA            
Plectranthus barbatus     xxx          
Plectranthus ciliatus 'Drege' xxx              
Plectranthus ciliatus 'Zulu Wonder' xxx              
Plectranthus 'Mona Lavender' xxx              
Plectranthus strigosus xxx FA            
Plumbago auriculata 'Imperial Blue'     xxx Y        
Podachaenium eminens     xxx LFA        
Podocarpus henkelii     xxx   xxx      
Podocarpus latifolius     xxx Y     xxx NICE
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx          
Portulacaria afra xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Aurea'     xxx FA (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark'     xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Medio-picta'     xxx Y (2 gal)      
Portulacaria afra 'Prostrate Form' xxx   xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Variegata' xxx L xxx          
Prostanthera ovalifolia 'Variegata' xxx NICE xxx Y        
Protea cynaroides         xxx YFA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Protea 'Sylvia'     xxx YFA        
Punica granatum 'Nana' xxx   xxx          
Puya laxa     xxx L (2 gal)      
Pyrethropsis hosmariense xxx Y            
Pyrostegia venusta     xxx SB        
Quercus agrifolia         xxx      
Quercus tomentella         xxx L    
Rhagodia spinescens xxx              
Rhamnus alaternus     xxx Y        
Rhamnus californica 'Eve Case'         xxx YFA    
Rhaphiolepis indica 'Clara'     xxx   xxx      
Rhaphiolepis umbellata     xxx   xxx      
Rhaphiolepis umbellata 'Minor' xxx   xxx          
Rhodocoma capensis xxx   xxx Y        
Rhoicissus capensis xxx   xxx          
Rhus integrifolia         xxx Y    
Robinsonella cordata         xxx      
Romneya coulteri xxx Y xxx YL        
Rosa banksiae var. banksiae     xxx          
Rosa 'Buff Beauty'     xxx D        
Rosa Cl. 'Cécile Brünner'     xxx D        
Rosa 'Iceberg'     xxx          
Rosa laevigata     xxx          
Rosa 'Mermaid'     xxx          
Rosa 'Sea Foam' xxx   xxx Y        
Rosmarinus officinalis Irene xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx FA xxx          
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest'     xxx Y        
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx Y xxx          
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ruscus hypoglossum xxx YFA            
Russelia equisetiformis     xxx Y        
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park' xxx   xxx Y        
Salvia 'Allen Chickering' xxx   xxx          
Salvia coahuilensis xxx   xxx Y        
Salvia darcyi xxx              
Salvia 'Desperado'     xxx L        
Salvia greggii 'Furman's Red'     xxx Y        
Salvia guaranitica 'Black & Blue' xxx   xxx Y        
Salvia jamensis 'Golden Girl'     xxx          
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio'     xxx SB        
Salvia leucantha xxx Y xxx          
Salvia leucantha Danielle's Dream xxx   xxx          
Salvia leucantha 'Midnight' xxx SB xxx          
Salvia leucantha 'Santa Barbara' xxx Y            
Salvia mexicana 'Limelight' xxx L xxx FA        
Salvia microphylla 'Berzerkeley' xxx SB xxx SB        
Salvia 'Phyllis Fancy' xxx Y xxx          
Salvia uliginosa xxx   xxx Y        
Salvia 'Waverly'     xxx Y        
Salvia 'Wendy's Wish' xxx SB xxx SB        
Sansevieria 'Alice'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria cylindrica     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria erythraeae     xxx   (2 gal)      
Sansevieria hallii     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria masoniana     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria 'Superclone'     xxx FA        
Sansevieria trifasciata 'Bantel's Sensation'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Singer's Silver'     xxx   (2 gal)      
Santolina chamaecyparissus xxx Y            
Scabiosa farinosa xxx B            
Scaevola 'Mauve Clusters' xxx              
Schinus molle     xxx   xxx   xxx  
Scilla peruviana xxx Y            
Scirpus cernuus xxx L            
Sedeveria 'Green Rose' xxx FA            
Sedum 'Angelina' xxx YL            
Sedum clavatum xxx              
Sedum nussbaumerianum xxx Y            
Sedum pachyphyllum xxx              
Selenicereus anthonyanus     xxx FA (2 gal)      
Sempervivum montanum xxx FA            
Senecio aizoides     xxx LFA        
Senecio amaniensis     xxx   (2 gal)      
Senecio anteuphorbium xxx              
Senecio crassissimus xxx              
Senecio haworthii xxx YFA            
Senecio jacobsenii xxx NICE            
Senecio mandraliscae xxx Y            
Senecio serpens xxx Y            
Sisyrinchium bellum xxx Y            
Solanum laxum     xxx NICE        
Spathodea campanulata         xxx FA    
Stachys byzantina xxx FA            
Stenocarpus sinuatus xxx              
Stigmaphyllon ciliatum     xxx Y        
Stomatium agninum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Strelitzia juncea         xxx YSB    
Strelitzia reginae xxx   xxx Y xxx SB    
Streptosolen jamesonii xxx SB xxx L        
Tagetes lemmonii xxx B xxx LB        
Tanacetum haradjanii xxx              
Tecoma x smithii     xxx          
Tecomaria capensis xxx SB xxx SB        
Tetrastigma voinierianum     xxx          
Teucrium betonicum     xxx          
Teucrium chamaedrys xxx Y            
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx   xxx L    
Thunbergia alata 'Yellow' xxx YSB            
Thunbergia gregorii xxx YFA xxx SB        
Thymus 'Victor Reiter' xxx SB            
Tibouchina heteromalla         xxx B    
Tibouchina urvilleana     xxx SB        
Trachelospermum jasminoides xxx   xxx          
Trachelospermum jasminoides (Staked)     xxx          
Tradescantia 'Greenlee' xxx              
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx Y            
Trevesia palmata     xxx FA        
Trichodiadema mirabile xxx LFA            
Trichostema lanatum     xxx Y        
Umbellularia californica     xxx YFA        
Urginea maritima xxx              
Veltheimia bracteata xxx              
Veltheimia bracteata 'Yellow Comet'     xxx YB (2 gal)      
Vitex trifolia 'Purpurea'     xxx          
Vriecantarea 'Julietta'     xxx FA        
Watsonia borbonica 'Flamboyant' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Watsonia borbonica 'Snow Queen' xxx Y            
Westringia Blue Gem     xxx Y        
Westringia fruticosa     xxx LFA        
Westringia fruticosa 'Smokey' xxx SB xxx          
Westringia 'Lilac Gem' xxx              
Westringia 'Wynyabbie Gem' xxx              
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx B xxx          
Wollemia nobilis             xxx L
Yucca Bright Star         xxx Y    
Yucca elephantipes         xxx Y    
Yucca elephantipes 'Variegata'     xxx   xxx Y    
Yucca rostrata             xxx FA
Zephyranthes candida xxx L            

Last Updated - February 2018
By San Marcos Growers Sales Department