San Marcos Growers Prime Availability List
January 2019


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia 'Kaleidoscope xxx L            
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx   xxx L        
Acacia baileyana 'Purpurea'         xxx Y    
Acacia boormanii         xxx FA    
Acacia cognata     xxx       xxx  
Acacia cognata Cousin Itt     xxx   xxx      
Acacia covenyi     xxx Y xxx Y    
Acacia cultriformis xxx   xxx Y        
Acacia iteaphylla     xxx NICE xxx NICE    
Acacia longifolia     xxx   xxx      
Acacia melanoxylon         xxx      
Acacia merinthophora     xxx          
Acacia podalyriifolia     xxx          
Acacia redolens 'Low Boy' xxx Y xxx          
Acacia stenophylla         xxx Y xxx FA
Acacia vestita     xxx   xxx      
Acanthus mollis     xxx          
Acca sellowiana xxx   xxx   xxx      
Achillea millefolium 'Lavender Beauty' xxx              
Achillea millefolium 'Paprika' xxx              
Achillea 'Salmon Beauty' xxx L            
Acmena smithii         xxx      
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Acorus gramineus 'Pusillus' xxx L            
Adenanthos cuneatus 'Coral Drift'     xxx          
Adenanthos cunninghamii xxx   xxx NICE        
Adenanthos sericeus     xxx          
Adenanthos 'Silver Haze'     xxx          
Aeonium arboreum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aeonium arboreum 'Electra'     xxx   (2 gal)      
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx L (2 gal)      
Aeonium canariensis var. virgineum xxx              
Aeonium 'Carol'     xxx L        
Aeonium ciliatum     xxx          
Aeonium decorum 'Berry Nice' xxx              
Aeonium 'Firecracker' xxx              
Aeonium 'Gary's Shadow'     xxx   (2 gal)      
Aeonium haworthii xxx              
Aeonium lindleyi var. viscatum 'Irish Bouquet' xxx              
Aeonium 'Mint Saucer' xxx              
Aeonium 'Plum Purdy'     xxx L (2 gal)      
Aeonium 'Pseudotabuliforme'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Purple Queen'     xxx YFA        
Aeonium undulatum     xxx          
Afrocarpus gracilior     xxx   xxx   xxx  
Agapanthus 'Brilliant Blue' xxx Y            
Agapanthus 'Gold Strike'     xxx L (2 gal)      
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Getty White' xxx FA            
Agapanthus praecox ssp orientalis Queen Mum     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx L        
Agapanthus 'Storm Cloud' xxx FA xxx L        
Agave americana var. medio-picta         xxx      
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'     xxx   xxx FA    
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx          
Agave angustifolia 'Marginata' xxx              
Agave asperrima     xxx   xxx      
Agave attenuata 'Boutin Blue'     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx YFA (2 gal)      
Agave attenuata 'Nova'         xxx      
Agave attenuata 'Ray of Light'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Blue Flame'         xxx Y    
Agave 'Blue Glow' xxx   xxx Y (2 gal)      
Agave 'Blue Glow de Jose'     xxx   (2 gal)      
Agave bracteosa 'Monterrey Frost'     xxx Y (2 gal)      
Agave 'Cornelius'     xxx Y        
Agave cupreata     xxx L        
Agave 'Filigree' xxx L            
Agave franzosinii         xxx Y    
Agave geminiflora     xxx YFA (2 gal)      
Agave geminiflora 'Leaping Lizards'     xxx FA        
Agave gentryi     xxx FA xxx      
Agave gracielae     xxx L (2 gal)      
Agave guiengola     xxx          
Agave guiengola 'Creme Brulee'     xxx L (2 gal)      
Agave 'Joe Hoak'         xxx      
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx   xxx   xxx      
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'         xxx      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'         xxx      
Agave 'Mateo'     xxx   (2 gal)      
Agave nizandensis     xxx   (2 gal)      
Agave ovatifolia         xxx FA    
Agave ovatifolia 'Beluga'                
Agave ovatifolia 'Frosty Blue'         xxx L xxx NICE
Agave parryi         xxx FA    
Agave parryi var. truncata         xxx Y    
Agave potatorum 'El Camarón'         xxx   xxx NICE
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx              
Agave pumila xxx   xxx FA        
Agave salmiana 'Green Giant' xxx   xxx   xxx Y    
Agave salmiana var. ferox 'Medio Picta'     xxx FA (2 gal)      
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx FA xxx      
Agave 'Sawtooth'         xxx FA    
Agave schidigera 'Shira ito no Ohi'     xxx Y (2 gal)      
Agave sebastiana 'Silver Lining'     xxx FA (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'             xxx  
Agave 'Snow Glow'         xxx      
Agave striata 'East of Ramos'         xxx      
Agave striata forma purpurea     xxx L        
Agave striata 'Guadalcazar'     xxx L        
Agave stricta 'Nana'     xxx FA (2 gal)      
Agave tequilana 'Lemeno'     xxx   xxx      
Agave titanota         xxx L    
Agave vilmoriniana xxx   xxx L xxx      
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'     xxx FA xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'         xxx FA    
Agave weberi 'Reiner's Selection'         xxx YFA    
Agonis flexuosa 'Burgundy'     xxx   xxx   xxx  
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'     xxx Y xxx      
Agonis flexuosa 'Nana'     xxx NICE        
Akebia quinata     xxx FA        
Albuca nelsonii     xxx          
Alluaudia procera     xxx          
Aloe africana     xxx          
Aloe arborescens     xxx LSB xxx LSB    
Aloe arborescens 'Lutea'     xxx LSB xxx LSB    
Aloe arenicola     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Big Mac'     xxx          
Aloe 'Birds and Bees'     xxx SB xxx L    
Aloe brevifolia xxx              
Aloe 'Bright Ember' xxx FA xxx   (2 gal)      
Aloe cameronii     xxx SB        
Aloe camperi     xxx L        
Aloe camperi 'Cornuta'     xxx          
Aloe capitata var. quartziticola     xxx FA        
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx L        
Aloe castanea     xxx FA        
Aloe ciliaris var. tidmarshii     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Coral Fire'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy' xxx   xxx L        
Aloe 'David Verity'     xxx          
Aloe 'David's Delight'     xxx LFA        
Aloe dawei     xxx Y        
Aloe dawei 'Yellow'     xxx L xxx L    
Aloe debrana     xxx L        
Aloe 'Delta Lights' xxx L xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx L xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta 'Sparkler' xxx   xxx L (2 gal)      
Aloe distans     xxx          
Aloe divaricata     xxx FA        
Aloe elegans 'Orange'     xxx          
Aloe ellenbeckii     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Erik the Red'         xxx LSB    
Aloe fievetii     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Grassy Lassie' xxx Y            
Aloe greenii     xxx L        
Aloe harlana     xxx L (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe helenae     xxx          
Aloe 'Hercules'         xxx      
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx LSB        
Aloe kedongensis     xxx L xxx LFA    
Aloe labworana     xxx YFA        
Aloe lineata var. muirii     xxx L (2 gal)      
Aloe lolwensis     xxx FA        
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern' xxx L xxx          
Aloe 'Malibu Peach'     xxx LSB        
Aloe marlothii         xxx Y    
Aloe mawii     xxx          
Aloe 'Moonglow'     xxx YFA (2 gal)      
Aloe morijensis     xxx   (2 gal)      
Aloe munchii     xxx   (2 gal)      
Aloe nobilis     xxx L (2 gal)      
Aloe 'Orange Beauty'     xxx          
Aloe 'Pink Blush' xxx L            
Aloe plicatilis xxx   xxx   xxx      
Aloe pluridens     xxx FA xxx      
Aloe pseudorubroviolacea     xxx          
Aloe reynoldsii xxx L            
Aloe 'Rooikappie' xxx L xxx L        
Aloe salm-dyckiana     xxx FA xxx      
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx SB        
Aloe schelpei     xxx L        
Aloe scobinifolia     xxx L (2 gal)      
Aloe speciosa     xxx FA xxx LFA    
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe striatula 'Burly'     xxx Y        
Aloe succotrina     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Sunrise'     xxx   (2 gal)      
Aloe tenuior     xxx SB (2 gal)      
Aloe thraskii         xxx L    
Aloe tongaenesis 'Medusa'         xxx Y xxx YL
Aloe Topaz     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Tropic World'     xxx L (2 gal)      
Aloe vanbalenii     xxx L        
Aloe vaombe         xxx SB    
Aloe variegata xxx              
Aloe vera     xxx          
Aloe 'Verity Nice'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Viper' xxx FA            
Aloe wickensii     xxx L xxx      
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx      
Aloe 'Zanzibar' xxx              
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz' xxx   xxx SB        
Alyogyne huegelii 'White Swan'     xxx SB        
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx YFA xxx SB        
Amaryllis belladonna hybrids xxx L            
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx B        
Anigozanthos 'Big Red'     xxx L        
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx L        
Anigozanthos 'Bush Pearl' xxx              
Anigozanthos 'Bush Ranger' xxx              
Anigozanthos 'Bush Sunset'     xxx          
Anigozanthos 'Bush Tango'     xxx          
Anigozanthos Everlasting Gold     xxx SB        
Anigozanthos 'Gold Velvet'     xxx SB        
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx L        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx L        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aphanopetalum resinosum 'Gossamer Wings'     xxx          
Arbutus 'Marina' (Standard)         xxx      
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn' xxx Y xxx          
Arctostaphylos 'Emerald Carpet' xxx              
Arctostaphylos 'John Dourley'     xxx FA        
Arctostaphylos manzanita 'Dr. Hurd'         xxx YFA    
Arctostaphylos 'Pacific Mist'     xxx FA        
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx              
Arctotis stoechadifolia xxx              
Artemisia californica 'Canyon Gray' xxx              
Artemisia 'Powis Castle' xxx              
Artemisia pycnocephala 'David's Choice' xxx L            
Asclepias curassavica 'Silky Gold' xxx L            
Asparagus retrofractus xxx L            
Asparagus virgatus xxx   xxx FA        
Azara microphylla         xxx      
Ballota pseudodictamnus xxx FA            
Banksia speciosa     xxx          
Bauhinia blakeana         xxx FA    
Bauhinia galpinii     xxx   xxx FA    
Beaucarnea 'Gold Star'             xxx  
Beaumontia grandiflora     xxx          
Begonia 'Paul Hernandez'     xxx          
Begonia 'Ramirez'     xxx   (2 gal)      
Begonia 'Richmondensis'     xxx          
Beschorneria albiflora xxx              
Beschorneria yuccoides xxx   xxx          
Bidens ferulifolia 'Goldmarie' xxx L            
Bocconia frutescens     xxx LFA        
Boronia crenulata 'Shark Bay'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Bougainvillea 'Barbara Karst'     xxx          
Bougainvillea 'James Walker'     xxx          
Bougainvillea 'Rosenka'     xxx LSB        
Brachyglottis 'Silver Dormouse' xxx              
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx   xxx   xxx  
Brugmansia x candida 'Double White'     xxx   xxx   xxx  
Bulbine frutescens xxx              
Bursera fagaroides     xxx D (2 gal)      
Calibanus hookeri xxx              
Calibanus 'Lotusland'         xxx FA    
Callisia repens xxx L            
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx              
Callistemon viminalis Slim     xxx   xxx Y    
Calothamnus quadrifidus 'Seaside' xxx   xxx          
Calylophus berlandieri xxx              
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx              
Capparis spinosa var. inermis     xxx   (2 gal)      
Carex divulsa [C. tumulicola, Hort.] xxx              
Carex flacca xxx              
Carex flacca 'Blue Zinger' xxx              
Carex oshimensis Everest xxx FA            
Carex praegracilis xxx              
Carex subfusca xxx L            
Carex testacea xxx              
Carpenteria californica     xxx LFA        
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx L        
Cassia leptophylla         xxx Y xxx  
Casuarina glauca 'Cousin It'     xxx YFA        
Ceanothus 'Concha' xxx   xxx          
Ceanothus 'Dark Star' xxx L xxx L        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay' xxx YL xxx Y        
Ceanothus griseus horizontalis 'Diamond Heights' xxx   xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx              
Ceanothus hearstiorum xxx              
Ceanothus impressus 'Vandenberg' xxx L            
Ceanothus 'Joyce Coulter' xxx   xxx SB        
Ceanothus maritimus 'Point Sierra' xxx L            
Ceanothus 'Ray Hartman'     xxx L        
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)     xxx   xxx SB    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry'     xxx          
Cedrela fissilis     xxx          
Ceiba speciosa     xxx FA        
Centaurea gymnocarpa     xxx          
Chamelaucium 'Matilda'     xxx YSB        
Chondropetalum elephantinum     xxx NICE xxx YFA    
Chondropetalum tectorum         xxx      
Cissus striata xxx   xxx          
Cistanthe grandiflora 'Jazz Time' xxx   xxx          
Cistus ladanifer xxx   xxx          
Cistus purpureus     xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx   xxx FA        
Cistus skanbergii xxx   xxx          
Cistus 'Sunset' xxx   xxx          
Clematis armandii     xxx          
Clivia miniata     xxx          
Clivia miniata 'Arturo's Yellow'     xxx          
Clivia miniata 'San Marcos Yellow'     xxx   (2 gal)      
Clytostoma callistegioides     xxx          
Coleonema pulchellum 'Compact Form' xxx              
Coleonema pulchellum 'Dark Pink'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Coleonema pulchellum 'Sunset Gold'     xxx          
Coprosma repens 'Marble Queen'     xxx          
Coprosma repens 'Taupata Gold'     xxx YFA        
Cordyline australis Pink Passion         xxx   xxx  
Cordyline australis 'Red Star'     xxx   xxx      
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx Y xxx      
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx   xxx Y    
Cordyline 'Electric Pink'     xxx   xxx NICE    
Cordyline Renegade     xxx Y (2 gal)      
Cordyline 'Zumba'                
Correa 'Dusky Bells'     xxx SB        
Correa glabra 'Coliban River'     xxx FA        
Correa 'Ivory Bells' xxx   xxx          
Correa pulchella 'Pink Eyre' xxx Y xxx          
Correa pulchella 'Pink Flamingo'     xxx FA        
Correa 'Ray's Tangerine' xxx   xxx YFA        
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx   xxx Y        
Cotoneaster dammeri 'Lowfast' xxx              
Cotoneaster 'Ladder Leaf' xxx   xxx L        
Cotyledon orbiculata 'Big Wave'     xxx   (2 gal)      
Cotyledon orbiculata 'Winter Red'     xxx FA        
Craspedia globosa xxx L            
Crassula 'Blue Bird' xxx              
Crassula 'Campfire' xxx              
Crassula falcata xxx              
Crassula ovata 'Gollum'     xxx FA        
Crinum asiaticum     xxx          
Crotalaria agatiflora     xxx          
Cupressus cashmeriana             xxx FA
Cupressus macrocarpa         xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'         xxx      
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx      
Cussonia spicata         xxx      
Dalechampia aristolochiifolia     xxx          
Dasylirion longissimum         xxx FA xxx L
Deppea splendens 'Cristóbal'     xxx Y        
Dianella BluTopia xxx FA            
Dianella caerulea Cassa Blue xxx FA xxx FA        
Dianella caerulea King Alfred     xxx FA        
Dianella ensifolia xxx FA            
Dianella revoluta Baby Bliss xxx              
Dianella revoluta Little Rev xxx              
Dianella tasmanica xxx FA            
Dianella tasmanica 'Variegata'     xxx L        
Dianthus 'Gloriosa' xxx              
Dietes bicolor 'Liz's Selection' xxx   xxx          
Dietes grandiflora     xxx          
Dietes grandiflora 'Gray Ghost'     xxx Y        
Dietes grandiflora 'Sunstripe'     xxx          
Dietes 'Orange Drop' xxx   xxx          
Dioon rzedowskii         xxx Y    
Diospyros whyteana     xxx LFA xxx FA    
Distictis buccinatoria     xxx          
Distictis laxiflora 'Vanilla Orchid'         xxx      
Distictis 'Rivers'     xxx          
Dodonaea microzyga     xxx FA        
Dodonaea viscosa 'Purpurea' xxx   xxx NICE xxx      
Doryanthes palmeri         xxx Y    
Dracaena draco     xxx   xxx   xxx  
Duranta stenostachya xxx   xxx SB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dyckia 'Brittle Star' hybrids xxx              
Dyckia 'Jim's Red'         xxx      
Dyckia 'Naked Lady'     xxx          
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx          
Dyckia 'Silvertooth Tiger'     xxx L        
Echeveria 'Afterglow' xxx              
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx   (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Maria'     xxx          
Echeveria coccinea xxx   xxx SB (2 gal)      
Echeveria colorata 'Mexican Giant'     xxx   (2 gal)      
Echeveria derenbergii xxx              
Echeveria elegans xxx              
Echeveria elegans 'Super Clone'     xxx YFA (2 gal)      
Echeveria 'Latte Rose' xxx              
Echeveria lilacina xxx              
Echeveria 'Morning Beauty' xxx NICE            
Echeveria prolifica xxx L            
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx              
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx              
Echeveria 'Ruffled Red' xxx              
Echeveria subrigida 'Fire and Ice' xxx L            
Echeveria 'Zorro' xxx              
Echium candicans     xxx          
Echium candicans 'San Bruno Pink'     xxx          
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii'     xxx          
Elaeocarpus decipiens     xxx Y        
Encelia californica 'Paleo Yellow' xxx L            
Encephalartos natalensis         xxx      
Epidendrum 'Purple' xxx L            
Equisetum hyemale     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Eremophila glabra 'Midhill' xxx              
Erepsia pillansii xxx              
Erigeron glaucus 'Bountiful' xxx FA            
Erigeron glaucus 'Cape Sebastian' xxx              
Erigeron glaucus 'Sea Breeze' xxx              
Erigeron 'WR' xxx L            
Eriophyllum nevinii 'Canyon Silver'     xxx          
Erodium x variabile 'Bishop's Form' xxx              
Erythrina coralloides 'Bicolor'             xxx L
Erythrina speciosa 'Pink'             xxx  
Erythrina sykesii         xxx   xxx L
Euphorbia Blackbird xxx L            
Euphorbia characias 'Bruce's Dwarf' xxx L            
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger'     xxx   (2 gal)      
Euphorbia cotinifolia     xxx D xxx D xxx D
Euphorbia lambii xxx L xxx          
Euphorbia leucodendron     xxx   (2 gal)      
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx SB        
Euphorbia martinii 'Ascot Rainbow’ xxx L            
Euphorbia martinii Tiny Tim xxx L            
Euphorbia myrsinites xxx              
Euphorbia resinifera     xxx YFA        
Euphorbia stenoclada         xxx      
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire'     xxx NICE xxx      
Euphorbia xanti     xxx          
Farfugium japonicum 'Gigantea'     xxx Y        
Fascicularia pitcairniifolia     xxx L        
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx              
Fern: Nephrolepis cordifolia     xxx          
Ficus pumila xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Fremontodendron 'California Glory'     xxx   xxx      
Fremontodendron mexicanum xxx L            
Furcraea bedinghausii         xxx FA    
Furcraea foetida         xxx      
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx              
Geranium maderense xxx FA            
Geranium sanguineum xxx L            
Globularia x indubia xxx              
Graptopetalum paraguayense xxx              
Graptopetalum pentandrum xxx              
Graptopetalum superbum xxx              
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx FA            
Graptoveria 'Fred Ives' xxx              
Graptoveria 'Thousand Cranes'     xxx   (2 gal)      
Grass: Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' xxx              
Grass: Chrysopogon zizanioides 'Sunshine xxx              
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx L            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx              
Grass: Festuca glauca 'Elijah Blue' xxx              
Grass: Festuca muelleri xxx              
Grass: Festuca rubra 'Point Joe' xxx              
Grass: Festuca 'Siskiyou Blue' xxx L            
Grass: Leersia monandra xxx              
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx              
Grass: Lygeum spartum xxx              
Grass: Miscanthus transmorrisonensis xxx L xxx L        
Grass: Muhlenbergia dumosa xxx FA xxx L        
Grass: Muhlenbergia lindheimeri     xxx Y        
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx L xxx          
Grass: Neyraudia reynaudiana     xxx L        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Pennisetum 'Eaton Canyon' xxx L            
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails' xxx   xxx          
Grass: Pennisetum 'Fireworks' xxx   xxx Y        
Grass: Pennisetum massaicum xxx              
Grass: Pennisetum spathiolatum     xxx          
Grass: Piptochaetium fimbriatum xxx              
Grass: Sesleria autumnalis 'Fineleaf' xxx              
Grass: Sesleria caerulea xxx              
Grass: Sesleria 'Greenlee' xxx              
Grass: Setaria palmifolia xxx L xxx L        
Grevillea 'Bonfire'     xxx FA        
Grevillea fililoba     xxx L        
Grevillea 'Kings Rainbow'     xxx Y        
Grevillea lanigera 'Coastal Gem' xxx   xxx SB        
Grevillea lanigera 'Prostrate'     xxx          
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx SB        
Grevillea 'Long John'         xxx NICE    
Grevillea 'Magic Lantern'     xxx SB        
Grevillea 'Moonlight'         xxx Y xxx Y
Grevillea nudiflora 'Medusa' xxx   xxx          
Grevillea 'Red Hooks'     xxx NICE xxx      
Grevillea 'Scarlet Sprite'     xxx SB        
Hakea francisiana     xxx Y        
Hakea laurina     xxx Y        
Hardenbergia violacea 'Canoelands'     xxx          
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer' xxx   xxx          
Hardenbergia violacea 'Mini Haha'     xxx L        
Haworthia fasciata xxx FA            
Helianthemum 'Belgravia Rose' xxx              
Helianthemum 'Wisley Primrose' xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Helichrysum petiolare 'Limelight' xxx LFA            
Heliotropium arborescens xxx L            
Hemerocallis 'Bitsy' xxx L            
Hemerocallis 'Cranberry Baby' xxx L            
Hemerocallis 'Peggy's Pink' xxx              
Hemerocallis 'Yellow' xxx L            
Hesperaloe parviflora     xxx FA        
Hesperaloe Pink Parade         xxx      
Hesperoyucca whipplei     xxx Y        
Hesperoyucca whipplei ssp. eremica     xxx YL (2 gal)      
Heteromeles arbutifolia     xxx   xxx      
Heteromeles arbutifolia 'Davis Gold'     xxx          
Heuchera 'Canyon Belle' xxx              
Heuchera 'Canyon Duet' xxx              
Heuchera 'Crimson Curls' xxx              
Heuchera maxima     xxx          
Heuchera 'Santa Ana Cardinal' xxx   xxx   (2 gal)      
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx              
Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'     xxx          
Hylocereus costaricensis 'Kip's Red'     xxx   (2 gal)      
Impatiens sodenii     xxx   (2 gal)      
Impatiens sodenii 'Madonna'     xxx   (2 gal)      
Ipomoea indica xxx   xxx          
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx              
Iris 'Nada' xxx L xxx L (2 gal)      
Jacaranda mimosifolia (Low branched)             xxx  
Jacaranda mimosifolia (Standard)             xxx  
Jasminum officinale forma grandiflorum     xxx          
Jasminum polyanthum xxx L xxx          
Jasminum tortuosum     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Juncus 'Carman's Japan' xxx              
Juniperus procumbens 'Nana' xxx              
Kalanchoe beauverdii xxx              
Kalanchoe beharensis     xxx   xxx      
Kalanchoe beharensis 'Brown Dwarf' xxx Y            
Kalanchoe fedtschenkoi 'Majestic Scallops' xxx              
Kalanchoe 'Oak Leaf'     xxx   (2 gal)      
Kalanchoe pumila xxx Y            
Kalanchoe tomentosa 'Chocolate Soldier' xxx              
Kniphofia 'Christmas Cheer'     xxx FA        
Kniphofia 'Dwarf Yellow' xxx L            
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx Y            
Kniphofia northiae     xxx          
Kniphofia rooperi     xxx          
Kniphofia thomsonii xxx   xxx          
Kniphofia uvaria 'Blaze' xxx L xxx          
Kniphofia uvaria 'Echo Duo' xxx L            
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow' xxx L            
Kniphofia uvaria 'Wilhelm's Lance'     xxx          
Lagunaria patersonia         xxx   xxx  
Lampranthus 'Hot Flash' xxx Y            
Lantana montevidensis xxx L            
Lantana montevidensis 'Alba' xxx L            
Laurus nobilis     xxx          
Laurus nobilis (Standard)         xxx      
Laurus 'Saratoga'         xxx FA    
Lavandula dentata var. candicans xxx   xxx YB        
Lavandula heterophylla     xxx L        
Lavandula intermedia 'Alba'     xxx Y        
Lavandula intermedia 'Grosso' xxx FA xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lavandula intermedia Phenomenal xxx FA xxx          
Lavandula intermedia 'Provence' xxx   xxx YFA        
Lavandula stoechas 'Otto Quast'     xxx          
Leonotis leonurus xxx FA xxx SB        
Leptospermum 'Dark Shadows'     xxx   xxx      
Leptospermum laevigatum     xxx   xxx      
Leptospermum laevigatum 'Reevesii'     xxx Y        
Leptospermum petersonii         xxx   xxx  
Leucadendron 'Cloudbank Ginny'         xxx FA    
Leucadendron 'Hawaii Magic'         xxx      
Leucadendron 'Jubilee Crown'     xxx          
Leucadendron 'Safari Goldstrike'     xxx   xxx FA    
Leucadendron 'Safari Sunset'         xxx      
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos'     xxx Y        
Leucophyta brownii xxx              
Leucospermum 'Blanche Ito'         xxx Y    
Leucospermum 'Brandi Dela Cruz'         xxx Y    
Leucospermum 'High Gold'     xxx   xxx      
Leucospermum 'Scarlet Ribbon'     xxx   xxx      
Leucospermum 'Spider Hybrid'     xxx Y xxx      
Leucospermum 'Tango'     xxx SB xxx SB    
Leucospermum 'Veldfire'     xxx Y xxx      
Ligustrum japonicum         xxx      
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx   xxx L xxx FA    
Limonium vulgare xxx              
Liriope 'Gigantea' xxx L xxx          
Lomandra confertifolia 'Seascape' xxx   xxx Y        
Lomandra hystrix Tropicbelle xxx              
Lomandra longifolia Breeze xxx   xxx          
Lomandra longifolia Nyalla                
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lomandra longifolia 'Steely Slim' xxx   xxx LFA        
Lomandra Platinum Beauty         xxx Y    
Lonicera confusa     xxx          
Lonicera hildebrandiana     xxx          
Loropetalum chinense     xxx FA        
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush'     xxx          
Loropetalum chinense var. rubrum 'Purple Majesty'     xxx Y        
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius             xxx YFA
Mackaya bella xxx   xxx          
Maireana sedifolia     xxx Y (2 gal)      
Malvaviscus arboreus xxx L xxx LSB        
Mangave 'Bloodspot'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Mayan Queen'     xxx   (2 gal)      
Maytenus boaria             xxx YFA
Melaleuca armillaris     xxx   xxx      
Melaleuca incana     xxx   xxx FA    
Melaleuca nesophila xxx   xxx   xxx Y    
Melianthus major     xxx   xxx Y    
Metrosideros collina 'Springfire'         xxx      
Mimulus 'Fiesta Marigold' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Dark Pink' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Gold' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Purple Pink' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Red' xxx              
Myoporum parvifolium 'Fine Leaf Form' xxx              
Myoporum parvifolium 'Putah Creek' xxx              
Myrica californica     xxx   xxx      
Myrsine africana xxx   xxx          
Nandina domestica 'Gulf Stream'     xxx          
Nepeta x faassenii xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Nolina nelsonii     xxx   xxx FA    
Olea europaea 'Fruitless'     xxx       xxx  
Olea europaea 'Fruitless' (Standard)     xxx          
Olea europaea 'Manzanillo'     xxx   xxx   xxx  
Olea europaea 'Montra'         xxx      
Olmediella betschleriana     xxx FA        
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx              
Ophiopogon umbraticola xxx Y            
Opuntia ficus-indica 'Burbank Spineless'     xxx YFA        
Opuntia robusta     xxx Y        
Oscularia caulescens xxx L            
Othonna capensis xxx L            
Oxalis crassipes xxx L            
Pachyphytum oviferum xxx              
Pachyveria 'Bill Baker' xxx              
Pachyveria 'Clavifolia' xxx FA            
Pandorea jasminoides 'Alba' xxx FA xxx          
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx   xxx          
Pandorea pandorana 'Golden Showers' xxx   xxx          
Parkinsonia aculeata     xxx   xxx   xxx  
Passiflora 'Coral Sea'     xxx          
Passiflora 'Purple Tiger'     xxx          
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx          
Pavonia missionum xxx FA xxx L        
Pelargonium carnosum     xxx L (2 gal)      
Pelargonium sidoides 'Gloriana' xxx L            
Pelargonium tomentosum     xxx L        
Penstemon 'Apple Blossom'     xxx          
Penstemon 'Firebird'     xxx L        
Penstemon 'Midnight' xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Petrea volubilis xxx              
Philodendron Xanadu xxx              
Philotheca myoporoides 'Profusion'     xxx NICE        
Phlomis fruticosa xxx Y            
Phlomis 'Grande Verde'     xxx SB        
Phlomis lanata xxx   xxx SB        
Phlomis purpurea 'Semper Purple'     xxx          
Phlomis russeliana xxx              
Phlomis viscosa xxx              
Phormium cookianum         xxx FA    
Phormium cookianum 'Cream Delight'         xxx      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx          
Phormium 'Golden Ray'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Maori Chief'         xxx Y    
Phormium tenax 'Radiance'         xxx Y    
Phormium 'Wildwood'         xxx Y    
Pisonia umbellifera 'Variegata'     xxx FA xxx      
Pithecoctenium crucigerum     xxx          
Pittocaulon praecox         xxx      
Pittosporum crassifolium     xxx          
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx Y        
Pittosporum 'Oakleaf'         xxx      
Pittosporum tenuifolium     xxx Y xxx      
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'     xxx   xxx      
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'         xxx      
Pittosporum tobira 'Variegata' xxx   xxx L xxx LFA    
Pittosporum undulatum xxx   xxx Y xxx   xxx FA
Plectranthus barbatus xxx   xxx          
Plectranthus ciliatus 'Drege' xxx   xxx          
Plectranthus 'Mona Lavender' xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Plectranthus montanus xxx L            
Plectranthus strigosus xxx L            
Plumbago auriculata 'Alba'     xxx          
Plumbago auriculata 'Imperial Blue' xxx   xxx          
Podocarpus henkelii         xxx Y    
Podocarpus latifolius             xxx FA
Podranea ricasoliana     xxx          
Polygala dalmaisiana     xxx SB        
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx FA        
Polygala virgata 'Portola'     xxx FA        
Portulacaria afra     xxx          
Portulacaria afra 'Aurea'     xxx FA (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark'     xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla     xxx   xxx      
Portulacaria afra 'Medio-picta'     xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Variegata'     xxx          
Prostanthera ovalifolia 'Variegata'     xxx Y        
Protea cynaroides         xxx FA    
Prunus caroliniana 'Compacta'     xxx          
Prunus caroliniana 'Monus'     xxx Y        
Prunus ilicifolia ssp lyonii         xxx Y    
Punica granatum 'Nana'     xxx          
Puya coerulea var. coerulea xxx              
Pyrostegia venusta xxx   xxx          
Quercus agrifolia     xxx Y xxx      
Quercus tomentella             xxx LFA
Rhagodia spinescens xxx              
Rhamnus alaternus xxx   xxx Y xxx Y    
Rhamnus alaternus 'Variegata'     xxx Y xxx Y    
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rhamnus californica 'Leatherleaf'     xxx          
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'     xxx FA        
Rhaphiolepis umbellata xxx   xxx          
Rhaphiolepis umbellata 'Minor' xxx   xxx          
Rhodocoma capensis xxx FA            
Rhoicissus capensis     xxx          
Rhus integrifolia     xxx Y xxx      
Ribes viburnifolium 'Spooner's Mesa'     xxx Y        
Robinsonella cordata     xxx          
Romneya coulteri     xxx          
Rosa banksiae var. banksiae     xxx          
Rosa 'Buff Beauty'     xxx L        
Rosa Cl. 'Cécile Brünner'     xxx          
Rosa 'Iceberg'     xxx SB        
Rosa 'Mermaid'     xxx L        
Rosa Ralph's Creeper     xxx SB        
Rosa 'Sea Foam' xxx L xxx LSB        
Rosmarinus officinalis 'Ed Carman' xxx Y            
Rosmarinus officinalis Irene xxx Y xxx Y        
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx              
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx YFA xxx          
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue'     xxx          
Ruschia uncinata xxx              
Russelia equisetiformis     xxx          
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park'     xxx YFA        
Salvia 'Allen Chickering'     xxx Y        
Salvia 'Amistad' PP23,578     xxx          
Salvia 'Bee's Bliss' xxx              
Salvia coahuilensis xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia 'Desperado'     xxx YFA        
Salvia greggii 'Alba' xxx LFA xxx L        
Salvia greggii 'Furman's Red' xxx LFA            
Salvia guaranitica 'Black & Blue' xxx              
Salvia jamensis 'Golden Girl' xxx FA xxx LSB        
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio'     xxx          
Salvia leucantha 'Midnight' xxx   xxx YL        
Salvia leucantha 'Santa Barbara'     xxx          
Salvia 'Marine Blue' xxx              
Salvia mexicana 'Limelight' xxx   xxx LFA        
Salvia microphylla 'Berzerkeley'     xxx L        
Salvia 'Mystic Spires Blue'     xxx SB        
Salvia 'Phyllis Fancy' xxx   xxx SB        
Salvia spathacea     xxx Y (2 gal)      
Salvia uliginosa xxx   xxx          
Salvia 'Waverly' xxx   xxx L        
Salvia 'Wendy's Wish'     xxx SB        
Santolina chamaecyparissus xxx              
Santolina neapolitana 'Lemon Queen' xxx              
Santolina rosmarinifolia xxx              
Scabiosa farinosa xxx              
Schinus molle         xxx   xxx  
Scirpus cernuus xxx              
Scopelogena verruculata xxx              
Sedeveria 'Green Rose' xxx              
Sedeveria 'Letizia' xxx              
Sedum clavatum xxx LFA            
Sedum corynephyllum xxx              
Selenicereus anthonyanus     xxx   (2 gal)      
Sempervivum montanum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Senecio anteuphorbium xxx              
Senecio crassissimus xxx              
Senecio cylindricus xxx              
Senecio decaryi xxx              
Senecio haworthii xxx              
Senecio jacobsenii xxx              
Senecio mandraliscae xxx              
Senecio serpens xxx              
Solanum laxum xxx   xxx SB        
Sollya heterophylla     xxx          
Spathodea campanulata         xxx FA    
Spathodea campanulata 'Lutea'         xxx      
Stigmaphyllon ciliatum     xxx          
Stomatium agninum xxx FA            
Strelitzia juncea         xxx L    
Strelitzia reginae xxx   xxx          
Streptosolen jamesonii     xxx SB        
Synadenium compactum var. rubrum     xxx          
Tagetes lemmonii xxx   xxx SB        
Tecoma x smithii     xxx          
Tecomaria capensis xxx SB            
Teucrium betonicum     xxx Y        
Teucrium chamaedrys xxx Y            
Teucrium chamaedrys 'Nanum' xxx              
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx SB        
Thunbergia grandiflora     xxx Y        
Thunbergia gregorii xxx              
Thunbergia mysorensis     xxx          
Thymus 'Victor Reiter' xxx L            
Tibouchina heteromalla     xxx Y xxx SB    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Tibouchina urvilleana     xxx SB xxx SB    
Trachelospermum jasminoides     xxx          
Tradescantia pallida 'Purple Heart'     xxx   (2 gal)      
Trevesia palmata     xxx          
Trichostema lanatum     xxx Y        
Tulbaghia 'Ashanti' xxx              
Tulbaghia violacea 'Emerisa White'     xxx Y (2 gal)      
Tulbaghia violacea 'Savannah Lightning' xxx              
Typha minima (Aquatic)                
Umbellularia californica     xxx Y        
Urginea maritima xxx              
Veltheimia bracteata xxx              
Veltheimia bracteata 'Yellow Comet'     xxx   (2 gal)      
Vestia foetida xxx              
Vitex trifolia 'Purpurea'     xxx          
Westringia Blue Gem xxx   xxx SB        
Westringia fruticosa xxx FA xxx Y        
Westringia fruticosa Grey Box     xxx FA        
Westringia fruticosa 'Morning Light' xxx   xxx          
Westringia fruticosa Mundi     xxx FA        
Westringia fruticosa 'Smokey' xxx   xxx SB        
Westringia 'Lilac Gem' xxx   xxx SB        
Westringia 'Wynyabbie Gem'     xxx NICE        
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx   xxx SB        
Yucca Bright Star         xxx      
Yucca elephantipes     xxx FA xxx      
Yucca elephantipes 'Variegata'     xxx L xxx FA    
Yucca rostrata 'Blue Velvet'         xxx      
Zephyranthes candida xxx LFA            

Last Updated - January 2019
By San Marcos Growers Sales Department