San Marcos Growers Prime Availability List
May 2021


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope' PP16,988 xxx Y            
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx   xxx          
Abelmoschus manihot     xxx LSB        
Abutilon palmeri     xxx          
Acacia baileyana 'Purpurea'         xxx      
Acacia boormanii         xxx Y    
Acacia cognata     xxx   xxx L xxx LFA
Acacia cognata Cousin Itt         xxx Y    
Acacia cultriformis     xxx Y xxx L    
Acacia longifolia         xxx Y    
Acacia melanoxylon         xxx      
Acacia redolens 'Low Boy'     xxx L        
Acca sellowiana xxx FA xxx FA xxx NICE    
Achillea millefolium 'Paprika' xxx              
Achillea 'Moonshine' xxx WOW            
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Adenanthos cuneatus 'Coral Drift'     xxx Y        
Adenanthos cunninghamii xxx   xxx NICE        
Adenanthos 'Silver Haze' xxx FA xxx NICE        
Aeonium balsamiferum xxx L            
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx L (2 gal)      
Aeonium 'Jack Catlin'     xxx FA (2 gal)      
Aeonium 'Jolly Towers'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium 'Plum Purdy'     xxx L (2 gal)      
Aeonium 'Purple Queen'     xxx FA        
Aeonium 'Sunburst'     xxx YFA        
Aeonium 'Superb'     xxx L (2 gal)      
Afrocarpus gracilior         xxx YFA xxx LFA
Agapanthus 'Gold Strike'     xxx FA (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx B        
Agapanthus Twister     xxx          
Agathis robusta     xxx L     xxx  
Agave americana 'Joanna'     xxx L (2 gal)      
Agave americana var. medio-picta     xxx Y xxx Y    
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'     xxx NICE        
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx L xxx LFA    
Agave angustifolia 'Marginata' xxx   xxx          
Agave asperrima     xxx FA        
Agave atrovirens         xxx LFA    
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx Y (2 gal)      
Agave attenuata 'Nova'         xxx L    
Agave attenuata 'Raea's Gold'     xxx YFA (2 gal)      
Agave 'Blue Flame' xxx       xxx      
Agave 'Blue Glow'         xxx Y    
Agave chazaroi     xxx FA        
Agave 'Chisum'     xxx NICE        
Agave colorata     xxx FA        
Agave franzosinii         xxx      
Agave gentryi     xxx FA        
Agave gracielae     xxx FA (2 gal)      
Agave guiengola 'Creme Brulee'         xxx L    
Agave gypsicola     xxx   (2 gal)      
Agave gypsophila 'Ivory Curls'         xxx L    
Agave horrida     xxx FA (2 gal)      
Agave horrida ssp. perotensis     xxx   (2 gal)      
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx   xxx   xxx      
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'     xxx   (2 gal)      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'     xxx   (2 gal)      
Agave mapisaga var. lisa         xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave 'Mateo'     xxx FA (2 gal)      
Agave 'Multicolor' xxx L xxx NICE        
Agave 'Nizanda Warrior'     xxx LFA (2 gal)      
Agave potatorum "Portillo Nejapa"     xxx   (2 gal)      
Agave potatorum 'El Camarón'         xxx      
Agave potatorum 'Eye Scream'     xxx Y (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx   xxx Y (2 gal)      
Agave salmiana 'Tony's Tiger'         xxx FA    
Agave salmiana var. ferox 'Medio Picta'     xxx Y (2 gal)      
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx   xxx   xxx  
Agave 'Sawtooth'     xxx FA xxx      
Agave schidigera 'Shira ito no Ohi'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'         xxx FA xxx FA
Agave 'Snow Glow'         xxx Y    
Agave striata 'East of Ramos'     xxx   xxx      
Agave striata forma purpurea     xxx FA        
Agave striata 'Gray Ghost'     xxx   (2 gal)      
Agave stricta 'Nana'     xxx Y (2 gal)      
Agave tequilana 'Lemeno'         xxx YFA    
Agave titanota         xxx L    
Agave vilmoriniana xxx   xxx   xxx      
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'         xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'         xxx      
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx   xxx FA    
Agave wercklei     xxx Y        
Agonis flexuosa 'Burgundy'     xxx   xxx YFA xxx YFA
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'         xxx L    
Agonis flexuosa 'Nana'     xxx Y        
Alluaudia procera         xxx Y    
Aloe acutissima     xxx L (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe arborescens     xxx   xxx L    
Aloe barberae         xxx Y xxx  
Aloe 'Big Mac'     xxx L        
Aloe 'Birds and Bees'         xxx L    
Aloe brevifolia xxx FA            
Aloe brevifolia var. depressa xxx              
Aloe bulbillifera var. paulianae     xxx L        
Aloe bussei     xxx NICE (2 gal)      
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx FA        
Aloe chabaudii 'Orange Burst'     xxx FA xxx      
Aloe cheranganiensis     xxx L        
Aloe ciliaris var. tidmarshii xxx SB xxx LSB (2 gal)      
Aloe classenii     xxx L (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy' xxx FA xxx          
Aloe 'David's Delight'     xxx Y        
Aloe dawei         xxx L    
Aloe dawei 'Yellow'     xxx L        
Aloe 'Delta Lights'     xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx              
Aloe deltoideodonta 'Sparkler' xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe distans     xxx          
Aloe divaricata     xxx LSB        
Aloe 'Dwarf White' xxx Y            
Aloe elegans 'Yellow'     xxx L xxx L    
Aloe ellenbeckii     xxx LFA (2 gal)      
Aloe 'Erik the Red'         xxx YFA    
Aloe fosteri xxx L            
Aloe greenii     xxx          
Aloe harlana     xxx LSB (2 gal)      
Aloe 'Hercules'             xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx L        
Aloe 'Jenny Lind'     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Johnson's Hybrid' xxx YL            
Aloe kedongensis     xxx L xxx L    
Aloe labworana     xxx   xxx      
Aloe 'Lode's Yellow'     xxx LSB        
Aloe lolwensis     xxx L        
Aloe lukeana     xxx   xxx FA    
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern' xxx   xxx SB        
Aloe 'Malibu Peach'     xxx          
Aloe marlothii         xxx FA    
Aloe mawii     xxx L        
Aloe 'Moonglow'         xxx Y    
Aloe munchii     xxx L        
Aloe nobilis     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Orange Beauty'     xxx FA        
Aloe plicatilis         xxx Y    
Aloe pseudorubroviolacea         xxx LSB    
Aloe pulcherrima     xxx L (2 gal)      
Aloe 'Rooikappie' xxx L xxx L        
Aloe rupestris         xxx YFA    
Aloe Safari Orange     xxx Y        
Aloe 'Safari Rose' xxx L            
Aloe Safari Sunrise xxx Y            
Aloe salm-dyckiana     xxx FA xxx      
Aloe 'Samson'         xxx Y xxx Y
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx          
Aloe schelpei     xxx L        
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe succotrina     xxx LFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Sunshine'     xxx Y        
Aloe tenuior     xxx L (2 gal)      
Aloe thraskii         xxx FA    
Aloe tomentosa         xxx L    
Aloe tongaenesis 'Medusa'         xxx   xxx  
Aloe Topaz xxx LFA xxx FA (2 gal)      
Aloe vanbalenii     xxx          
Aloe vaombe         xxx FA xxx NICE
Aloe vera     xxx          
Aloe 'Verity Nice'     xxx LSB (2 gal)      
Aloe wickensii     xxx   xxx L    
Aloe 'William Hertrich'     xxx          
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx      
Aloe 'Zanzibar' xxx L            
Alstroemeria 'Salmon'     xxx Y (2 gal)      
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz'     xxx Y        
Alyogyne huegelii 'White Swan'     xxx LFA        
Alyogyne 'Lady Barbara Rose'     xxx Y        
Angophora costata         xxx      
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx L        
Anigozanthos 'Big Red'     xxx SB        
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx          
Anigozanthos 'Bush Sunset'     xxx NICE        
Anigozanthos 'Bush Tango'     xxx L        
Anigozanthos 'Landscape Pink'     xxx SB        
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx SB        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx FA        
Anigozanthos viridis 'Phar Lap' xxx L            
Aphanopetalum resinosum 'Gossamer Wings'     xxx          
Arbutus 'Marina' (Low branched)     xxx   xxx   xxx  
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Arbutus 'Marina' (Standard)     xxx   xxx   xxx  
Arctostaphylos 'Pacific Mist'     xxx LFA        
Aristolochia gigantea     xxx Y        
Asparagus densiflorus 'Myers' xxx Y            
Astelia banksii     xxx Y (2 gal)      
Astelia 'Silver Shadow'         xxx      
Bamboo: Bambusa multiplex 'Alphonso-Karr'     xxx L        
Bamboo: Bambusa textilis         xxx L    
Bamboo: Otatea acuminata aztecorum         xxx L    
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx L            
Baumea rubiginosa 'Variegata' xxx Y            
Begonia foliosa var. miniata xxx YSB            
Begonia 'Freddie'     xxx SB (2 gal)      
Begonia 'Lotusland'     xxx          
Berberis oiwakensis     xxx   xxx      
Bergenia crassifolia xxx Y            
Beschorneria yuccoides     xxx          
Bidens 'Madame Ganna Walska' xxx B            
Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty'     xxx FA        
Bougainvillea 'La Jolla'     xxx LSB        
Brachychiton rupestris     xxx FA        
Brugmansia 'Charles Grimaldi'         xxx FA xxx  
Brugmansia x candida 'Double White'     xxx Y        
Calibanus hookeri xxx              
Calibanus 'Lotusland'             xxx LFA
Callisia navicularis xxx Y            
Callisia repens xxx Y            
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx   xxx Y xxx Y    
Callistemon 'Jeffers'     xxx SB xxx SB    
Callistemon 'Little John'     xxx   xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Callistemon viminalis Slim     xxx   xxx SB    
Calothamnus gracilis 'Spring Torch'     xxx FA        
Calylophus berlandieri xxx SB            
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx SB            
Canna 'Intrigue'     xxx FA (2 gal)      
Cantua buxifolia     xxx LFA        
Capparis spinosa var. inermis xxx Y xxx YL (2 gal)      
Carex divulsa [C. tumulicola, Hort.] xxx Y            
Carex flacca xxx L            
Carex flacca 'Blue Zinger' xxx L            
Carex praegracilis xxx Y            
Carex praegracilis 'Chisai' xxx FA            
Carex subfusca xxx LFA            
Carex testacea xxx              
Carpenteria californica     xxx L xxx L    
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx NICE        
Cassia leptophylla         xxx Y    
Castanospermum australe         xxx      
Ceanothus 'Centennial'     xxx Y        
Ceanothus 'Dark Star' xxx FA            
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx Y            
Ceanothus hearstiorum xxx Y            
Ceanothus impressus 'Vandenberg' xxx              
Ceanothus 'Joyce Coulter'     xxx Y        
Ceanothus 'Ray Hartman'     xxx YFA xxx Y    
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)         xxx YSB    
Cedrela fissilis     xxx FA xxx L    
Ceiba speciosa         xxx FA    
Centaurea gymnocarpa xxx   xxx Y        
Cephalophyllum stayneri xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ceratopetalum gummiferum 'Fairley's Coral'     xxx LFA        
Cercis canadensis 'Merlot'             xxx L
Cercis occidentalis         xxx   xxx LFA
Cheirolophus burchardii xxx L            
Chiranthodendron pentadactylon         xxx FA    
Chorizema 'Bush Flame' xxx YSB            
Cistanthe grandiflora 'Jazz Time' xxx Y xxx          
Cistus ladanifer     xxx YFA        
Cistus purpureus xxx   xxx Y        
Clematis armandii     xxx          
Clivia cyrtanthiflora 'Salmon Beauty'     xxx          
Clivia miniata 'Arturo's Yellow'     xxx LFA        
Clivia miniata 'San Marcos Yellow' xxx Y            
Clytostoma callistegioides     xxx YFA        
Colletia paradoxa         xxx Y xxx L
Coprosma kirkii 'Variegata' xxx Y            
Coprosma repens 'Marble Queen' xxx Y xxx Y        
Cordyline 'Abmuz'     xxx          
Cordyline australis Pink Passion             xxx LFA
Cordyline australis 'Red Star'     xxx Y        
Cordyline 'Cha Cha'     xxx   (2 gal)      
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx          
Correa 'Ivory Bells'     xxx NICE        
Correa pulchella 'Pink Flamingo'     xxx          
Correa reflexa 'Kangaroo Island'     xxx          
Corynocarpus laevigatus         xxx Y    
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'     xxx Y xxx Y    
Cosmos atrosanguineus xxx              
Cotinus coggygria 'Royal Purple'         xxx YL    
Cotoneaster 'Ladder Leaf' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cotyledon orbiculata 'Silver Peak'     xxx FA (2 gal)      
Cotyledon orbiculata var. oblonga 'Flavida' xxx YFA            
Cotyledon orbiculata 'Winter Red'     xxx L        
Crassula arborescens ssp. undulatifolia xxx FA            
Crassula macowaniana     xxx FA (2 gal)      
Crassula multicava 'Ngabara' xxx YFA            
Crassula ovata 'Gollum' xxx Y            
Crassula ovata 'Hummel's Sunset' xxx L            
Crassula perforata xxx              
Crassula spathulata xxx FA            
Crotalaria agatiflora     xxx L        
Cuphea micropetala     xxx YFA        
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx YFA    
Cupressus macrocarpa         xxx FA    
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx WOW    
Cussonia paniculata ssp. sinuata         xxx FA    
Dalechampia aristolochiifolia     xxx FA        
Dasylirion longissimum         xxx L xxx  
Dianella BluTopia     xxx          
Dianella caerulea Cassa Blue xxx L            
Dianella caerulea King Alfred xxx L            
Dianella revoluta Baby Bliss xxx Y            
Dianella revoluta Little Rev xxx              
Dianella tasmanica xxx              
Dianella tasmanica Destiny xxx              
Dianella tasmanica 'Variegata'     xxx          
Dichondra argentea xxx L            
Dietes bicolor 'Liz's Selection' xxx YFA xxx YL        
Dietes grandiflora 'Gray Ghost'     xxx SB        
Dietes grandiflora 'Sunstripe'     xxx SB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dietes 'Orange Drop'     xxx LSB        
Distictis 'Rivers'     xxx Y        
Dodonaea microzyga xxx YL            
Dodonaea viscosa 'Purpurea'         xxx Y    
Dombeya wallichii         xxx Y    
Dracaena draco     xxx L xxx   xxx  
Dracaena serrulata     xxx Y (2 gal)   xxx  
Drimia maritima     xxx L        
Drimia media xxx L            
Duranta erecta 'Alice Keck Park' xxx Y            
Duranta stenostachya xxx FA xxx SB        
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx L (2 gal)      
Dyckia platyphylla xxx              
Dymondia margaretae xxx              
Echeveria agavoides 'Prolifera'     xxx          
Echeveria coccinea xxx Y xxx   (2 gal)      
Echeveria gigantea     xxx FA        
Echeveria 'Latte Rose' xxx              
Echeveria 'Laulindsa'     xxx   (2 gal)      
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx LFA            
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx Y            
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii' xxx              
Elaeocarpus decipiens xxx Y xxx   xxx Y    
Encephalartos natalensis         xxx L    
Epilobium 'Bowman's #1' xxx Y            
Epilobium canum var. latifolium 'Everett's Choice' xxx Y            
Epilobium 'Sierra Salmon' xxx              
Equisetum myriochaetum     xxx Y        
Eremophila glabra 'Mingenew Gold' xxx Y            
Erigeron glaucus 'Bountiful' xxx YFA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Erigeron glaucus 'Cape Sebastian' xxx SB            
Erythrina bidwillii         xxx FA    
Erythrina sykesii             xxx FA
Eucalyptus crenulata         xxx YFA    
Euphorbia clandestina xxx              
Euphorbia cotinifolia         xxx   xxx NICE
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx B        
Euphorbia resinifera     xxx Y        
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire' xxx YL            
Falkia repens xxx FA            
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx YFA            
Fern: Nephrolepis cordifolia     xxx YL        
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx YL            
Ficus pumila xxx              
Fremontodendron 'California Glory'         xxx Y    
Furcraea foetida     xxx L        
Galvezia speciosa 'Bocarosa'     xxx SB        
Garrya elliptica 'Evie'     xxx YFA        
Gasteraloe 'Midnight' xxx L            
Gasteria bicolor xxx YSB            
Gasteria croucheri 'Cynthia Giddy'     xxx Y        
Gasteria glomerata xxx FA            
Geijera parviflora         xxx      
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx FA            
Glaucium flavum xxx              
Graptopetalum paraguayense xxx Y            
Graptopetalum pentandrum xxx FA            
Graptoveria 'Thousand Cranes' xxx Y            
Grass: Buchloe dactyloides 'Buffalo Bill' xxx SB            
Grass: Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx L            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx D            
Grass: Festuca glauca 'Elijah Blue' xxx              
Grass: Festuca muelleri xxx FA            
Grass: Festuca 'Siskiyou Blue' xxx              
Grass: Helictotrichon sempervirens xxx LFA            
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx   xxx          
Grass: Lygeum spartum xxx Y            
Grass: Melinis nerviglumis xxx              
Grass: Miscanthus sinensis var. condensatus     xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris     xxx Y        
Grass: Muhlenbergia dubia     xxx          
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx Y            
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx              
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails' xxx L xxx          
Grass: Pennisetum 'Fireworks' xxx FA xxx Y        
Grass: Pennisetum 'Rubrum' xxx YFA xxx YL        
Grass: Pennisetum spathiolatum     xxx B        
Grass: Sesleria autumnalis 'Fineleaf' xxx L            
Grass: Sesleria caerulea xxx SB            
Grass: Sesleria 'Greenlee Hybrid' xxx SB            
Grass: Setaria palmifolia     xxx Y        
Grevillea fililoba xxx L xxx L        
Grevillea lanigera 'Coastal Gem' xxx Y xxx LFA        
Grevillea 'Moonlight'             xxx Y
Grevillea nudiflora 'Medusa'     xxx Y        
Grevillea 'Red Hooks' xxx       xxx L    
Grevillea 'Scarlet Sprite' xxx FA            
Grevillea 'Spirit of ANZAC' xxx LFA xxx          
Grindelia stricta var. platyphylla 'Ray's Carpet' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Griselinia littoralis xxx Y            
Griselinia lucida         xxx FA    
Hansara 'Jumping Jacks'     xxx L        
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer'     xxx Y        
Haworthia attenuata 'Super Clone' xxx              
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx L            
Hemerocallis 'Yellow' xxx L            
Hesperaloe parviflora xxx LFA            
Hesperoyucca whipplei     xxx L        
Heteromeles arbutifolia         xxx Y    
Heuchera 'Canyon Belle' xxx YFA            
Heuchera 'Santa Ana Cardinal' xxx Y xxx Y (2 gal)      
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx LFA            
Hippeastrum papilio     xxx L (2 gal)      
Hylocereus costaricensis 'Kip's Red'     xxx YFA (2 gal)      
Hylocereus undatus 'Condor     xxx LFA (2 gal)      
Impatiens sodenii     xxx YFA (2 gal)      
Impatiens sodenii 'Madonna'     xxx YFA (2 gal)      
Ipomoea indica     xxx Y        
Iris 'Frequent Flyer' xxx YL            
Iris 'Nada' xxx L            
Jacaranda mimosifolia (Low branched)             xxx L
Jacaranda mimosifolia (Standard)         xxx Y xxx L
Jasminum angulare     xxx YSB        
Jasminum tortuosum xxx Y            
Juncus 'Carman's Japan' xxx SB            
Juncus patens xxx              
Kalanchoe beharensis         xxx Y    
Kalanchoe bracteata xxx Y            
Kalanchoe bracteata forma glabra xxx Y xxx Y (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Kalanchoe 'John Bleck' xxx FA            
Kalanchoe luciae xxx Y            
Kalanchoe tomentosa 'Chocolate Soldier' xxx LFA            
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx LFA            
Kniphofia 'Shining Sceptre' xxx LFA            
Kniphofia thomsonii xxx L xxx L        
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow' xxx YL            
Lagunaria patersonia             xxx  
Lantana montevidensis xxx YSB            
Lantana montevidensis 'Alba' xxx YB            
Lantana 'New Gold' xxx YB            
Laurus nobilis         xxx Y    
Laurus nobilis (Standard)     xxx Y        
Lavandula 'Goodwin Creek Grey'     xxx Y        
Lavandula intermedia 'Grosso'     xxx SB        
Lavandula intermedia Phenomenal xxx Y            
Ledebouria socialis xxx              
Ledebouria socialis 'Zebrina' xxx L            
Leptospermum 'Dark Shadows'         xxx Y xxx Y
Leptospermum laevigatum xxx FA            
Leucadendron 'Cloudbank Ginny'         xxx YFA    
Leucadendron 'Ebony'         xxx Y    
Leucadendron 'Jester'         xxx Y    
Leucadendron 'Jubilee Crown'     xxx L        
Leucadendron 'Safari Goldstrike'         xxx YFA    
Leucadendron 'Safari Sunset'         xxx Y    
Leucadendron salignum 'Blush'         xxx Y    
Leucadendron 'Wilson's Wonder'         xxx Y    
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos' xxx YL xxx Y        
Leucospermum 'Blanche Ito'         xxx Y    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Leucospermum 'Veldfire'         xxx      
Ligustrum japonicum     xxx FA        
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx       xxx      
Liriope muscari 'Big Blue' xxx YL            
Lomandra hystrix Lucky Stripe     xxx          
Lomandra hystrix 'Sunsprite'     xxx          
Lomandra Lime Tuff xxx LFA            
Lomandra longifolia Breeze xxx Y            
Lonicera confusa xxx YFA xxx          
Loropetalum chinense         xxx FA    
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush'     xxx   xxx      
Lycianthes rantonnetii 'Lynn's Variegated' xxx YSB            
Mackaya bella xxx LFA            
Maireana sedifolia     xxx L (2 gal)      
Mandevilla Sun Parasol Giant Crimson     xxx LSB        
Manfreda elongata xxx YSB            
Mangave 'Bloodspot'     xxx YFA (2 gal)      
Mangave 'Center of Attention'     xxx Y (2 gal)      
Mangave 'Falling Waters'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Lavender Lady'     xxx Y (2 gal)      
Mangave 'Night Owl'     xxx L (2 gal)      
Mangave 'Pineapple Express'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Silver Fox'     xxx   (2 gal)      
Mascagnia macroptera     xxx YFA        
Melaleuca armillaris     xxx FA        
Melaleuca nesophila xxx Y xxx NICE xxx      
Melianthus major         xxx Y    
Mestoklema tuberosum xxx Y xxx YFA        
Metrosideros collina 'Springfire'         xxx NICE    
Mimulus Burst Berry xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Mimulus 'Fiesta Marigold' xxx YFA            
Mimulus 'Jelly Bean Dark Pink' xxx YFA            
Mimulus 'Jelly Bean Lemon' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean White' xxx LSB            
Muehlenbeckia complexa     xxx          
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx              
Myoporum parvifolium 'Putah Creek' xxx FA            
Myrica californica     xxx Y xxx Y    
Myrsine africana     xxx Y        
Myrsine africana 'Scarlett Marglin' xxx YL            
Nandina domestica 'Gulf Stream'     xxx YFA        
Nepeta x faassenii 'Walker's Low' xxx B            
Nuxia floribunda xxx   xxx   xxx      
Ochagavia litoralis     xxx L (2 gal)      
Olea europaea 'Fruitless'             xxx  
Olea europaea 'Manzanillo' xxx Y     xxx YFA xxx FA
Olea europaea 'Montra'     xxx   xxx      
Ophiopogon clarkei xxx YL            
Ophiopogon japonicus xxx Y            
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx YL            
Ophiopogon planiscapus 'Teague's Black' xxx YL            
Ophiopogon umbraticola xxx Y            
Opuntia ficus-indica 'Burbank Spineless'     xxx Y        
Opuntia gomei 'Old Mexico'     xxx   xxx      
Opuntia robusta     xxx   xxx      
Orthophytum magalhaesii xxx Y            
Oscularia deltoides xxx Y            
Oxalis spiralis ssp. vulcanicola xxx              
Pachyveria 'Clavifolia' xxx Y            
Parkinsonia aculeata             xxx L
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Parthenocissus 'Hacienda Creeper' xxx FA xxx Y        
Parthenocissus henryana     xxx YFA        
Passiflora 'Coral Sea'     xxx YFA        
Passiflora sanguinolenta xxx FA            
Pavonia missionum xxx L xxx LFA        
Pelargonium 'Jack of Hearts'     xxx FA        
Pelargonium tomentosum     xxx B        
Penstemon 'Apple Blossom'     xxx LFA        
Penstemon 'Garnet' xxx Y            
Penstemon 'Midnight'     xxx LFA        
Perovskia 'Blue Spire' xxx Y xxx FA        
Philotheca myoporoides 'Profusion' xxx              
Phlomis 'Grande Verde'     xxx          
Phlomis lanata     xxx Y        
Phormium cookianum     xxx          
Phormium cookianum 'Blondie'     xxx   (2 gal)      
Phormium cookianum 'Cream Delight'     xxx Y (2 gal)      
Phormium 'Duet'     xxx L (2 gal)      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx          
Phormium 'Evening Glow'     xxx L (2 gal)      
Phormium 'Jester'     xxx          
Phormium 'Maori Chief'         xxx L    
Phormium 'Mat's Merlot'     xxx Y        
Phormium tenax 'Radiance'         xxx L    
Pisonia umbellifera 'Variegata'     xxx Y xxx NICE    
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx          
Pittosporum 'Oakleaf'     xxx FA xxx      
Pittosporum tenuifolium         xxx Y    
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'         xxx YFA    
Pittosporum tobira 'Variegata'     xxx Y xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Pittosporum undulatum         xxx   xxx L
Plectranthus argentatus     xxx LFA        
Plectranthus barbatus     xxx          
Plectranthus ciliatus 'Drege'     xxx          
Plectranthus forsteri 'Aureus Variegatus'     xxx FA        
Plectranthus lanuginosus xxx LFA            
Plectranthus neochilus     xxx          
Plumbago auriculata 'Alba'     xxx SB        
Plumbago auriculata 'Imperial Blue'     xxx NICE        
Podocarpus elongatus 'Monmal'         xxx Y    
Podocarpus latifolius             xxx  
Polygala dalmaisiana xxx L            
Polygala fruticosa 'Petite Butterfly' xxx Y            
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande' xxx L xxx Y        
Portulacaria afra xxx Y xxx FA        
Portulacaria afra 'Aurea'     xxx Y (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark' xxx Y xxx FA (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla     xxx Y        
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx YFA xxx          
Prostanthera ovalifolia 'Variegata'     xxx YFA        
Prunus caroliniana 'Compacta'     xxx          
Puya coerulea var. coerulea     xxx FA        
Puya 'Ed Hummell'         xxx FA    
Pyrostegia venusta xxx Y            
Quercus agrifolia         xxx L    
Rhagodia spinescens xxx L            
Rhamnus alaternus xxx L xxx YFA        
Rhamnus alaternus 'Variegata'     xxx YFA xxx Y    
Rhamnus californica     xxx Y        
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx   xxx Y    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rhamnus californica 'Leatherleaf'     xxx Y        
Rhamnus californica 'Mound San Bruno' xxx Y xxx   xxx      
Rhaphiolepis indica 'Clara' xxx   xxx   xxx      
Rhaphiolepis indica 'Fiesta' xxx              
Rhaphiolepis umbellata     xxx L xxx      
Rhaphiolepis umbellata 'Minor'     xxx YFA        
Rhodocoma capensis     xxx NICE        
Ribes viburnifolium xxx Y xxx Y        
Ribes viburnifolium 'Spooner's Mesa'     xxx Y        
Robinsonella cordata         xxx FA    
Romneya coulteri xxx Y            
Rosa banksiae var. banksiae     xxx LFA        
Rosa 'Iceberg'     xxx LSB        
Rosa 'Mermaid' xxx SB            
Rosa Ralph's Creeper xxx SB xxx L        
Rosa 'Sea Foam'     xxx SB        
Rosmarinus officinalis 'Ed Carman' xxx YFA            
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx YL xxx Y        
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx YFA xxx YFA        
Rovaeanthus strigosus xxx L            
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park' xxx YL xxx          
Salvia 'Allen Chickering'     xxx          
Salvia coahuilensis     xxx LFA        
Salvia darcyi     xxx L        
Salvia greggii 'Alba'     xxx B        
Salvia guaranitica 'Black & Blue'     xxx SB        
Salvia jamensis 'Golden Girl'     xxx FA        
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio'     xxx FA        
Salvia leucantha     xxx FA        
Salvia leucantha 'Santa Barbara'     xxx B        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia 'Marine Blue' xxx FA            
Salvia microphylla 'Berzerkeley'     xxx YB        
Salvia 'Mystic Spires Blue' xxx SB xxx NICE        
Salvia 'Phyllis Fancy'     xxx          
Salvia uliginosa xxx   xxx FA        
Salvia 'Waverly' xxx   xxx SB        
Sansevieria 'Alice'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria cylindrica     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria hallii     xxx YFA (2 gal)      
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Bantel's Sensation'     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Black Coral'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii Mein Liebling'     xxx SB (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx L (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Singer's Silver'     xxx Y (2 gal)      
Santolina chamaecyparissus xxx              
Scilla natalensis 'Dwarf' xxx YL            
Scopelogena verruculata xxx YFA            
Sedum 'Angelina' xxx FA            
Sedum lineare 'Variegatum' xxx              
Sempervivum montanum xxx YFA            
Senecio amaniensis     xxx L (2 gal)      
Senecio candidans Angel Wings ['Senaw']     xxx          
Senecio jacobsenii xxx YL            
Senecio 'Jolly Gray' xxx LFA            
Senecio leucostachys xxx L            
Senecio mandraliscae xxx              
Senecio serpens xxx Y            
Sinningia 'Invasion Force' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Sinningia tubiflora xxx FA            
Sisyrinchium bellum xxx YSB            
Solanum laxum xxx LSB            
Sollya heterophylla     xxx          
Spathodea campanulata 'Lutea'         xxx L    
Stigmaphyllon ciliatum     xxx          
Streptosolen jamesonii     xxx LSB        
Tagetes lemmonii     xxx FA        
Talbotia elegans xxx YSB            
Tanacetum haradjanii xxx SB            
Tecoma 'Red Hot' PPAF     xxx SB        
Tecoma x smithii         xxx SB    
Tecomaria capensis     xxx YSB        
Tecomaria capensis 'Buff Gold'     xxx YSB        
Teucrium betonicum     xxx NICE        
Teucrium fruticans 'Azureum'         xxx      
Thomasia solanacea 'Velvet Star'     xxx Y        
Thunbergia alata 'Yellow' xxx Y            
Thunbergia grandiflora     xxx L        
Thunbergia gregorii     xxx Y        
Trachelium caeruleum xxx              
Trachelospermum jasminoides xxx   xxx L        
Trachelospermum jasminoides (Staked)     xxx YSB        
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx SB            
Tulbaghia 'Ashanti' xxx L            
Tulbaghia 'Cosmic' xxx L            
Tulbaghia simmleri xxx L            
Tulbaghia violacea 'Edinburgh' xxx LSB xxx LB        
Tulbaghia violacea 'Emerisa White' xxx L            
Tulbaghia violacea Purpleicious xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Tulbaghia violacea 'Savannah Lightning' xxx Y            
Typha minima                
Umbellularia californica         xxx Y xxx Y
Veltheimia bracteata xxx Y            
Verbascum bombyciferum 'Arctic Summer' xxx              
Verbena bonariensis xxx SB            
Verbena lilacina 'De La Mina' xxx Y            
Vestia foetida xxx L            
Vitex trifolia 'Purpurea' xxx Y xxx          
Vitis 'Roger's Red'     xxx Y        
Westringia Blue Gem     xxx Y        
Westringia fruticosa xxx FA xxx NICE        
Westringia fruticosa 'Morning Light'     xxx L        
Westringia fruticosa Mundi     xxx          
Westringia fruticosa 'Smokey'     xxx L        
Westringia 'Wynyabbie Highlight'     xxx Y        
Xanthorrhoea glauca         xxx      
Xanthorrhoea preissii         xxx      
Yucca Bright Star         xxx NICE    
Yucca elephantipes     xxx Y xxx      
Yucca elephantipes 'Variegata'         xxx FA    
Yucca linearifolia         xxx NICE    
Zephyranthes candida xxx Y            

Last Updated - May 2021
By San Marcos Growers Sales Department