San Marcos Growers Prime Availability List
August 2018


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx SB xxx SB        
Acacia boormanii     xxx FA xxx FA    
Acacia cognata Cousin Itt         xxx Y    
Acacia longifolia     xxx   xxx NICE    
Acacia stenophylla     xxx   xxx      
Acacia vestita     xxx YFA        
Acanthus mollis xxx Y            
Acca sellowiana xxx Y xxx FA xxx      
Achillea 'Moonshine' xxx FA            
Achillea 'Salmon Beauty' xxx FA            
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Acorus gramineus 'Pusillus' xxx LFA            
Acrocarpus fraxinifolius         xxx      
Adenanthos cuneatus 'Coral Drift'     xxx          
Adenanthos cunninghamii xxx   xxx NICE        
Adenanthos 'Silver Haze'     xxx SB        
Aeonium arboreum xxx L            
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx NICE (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx L (2 gal)      
Aeonium 'Carol'     xxx YL        
Aeonium castello-paivae 'Suncup' xxx L            
Aeonium ciliatum     xxx L        
Aeonium decorum 'Berry Nice' xxx Y            
Aeonium haworthii xxx              
Afrocarpus gracilior     xxx YFA xxx FA xxx FA
Agapanthus inapertus ssp. pendulus 'Graskop' xxx FA            
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx SB        
Agapanthus praecox ssp orientalis Queen Mum     xxx LSB        
Agapanthus Twister     xxx YSB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave americana 'Joanna'     xxx YFA (2 gal)      
Agave americana var. medio-picta     xxx Y        
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'     xxx Y xxx LFA    
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx   xxx L    
Agave asperrima         xxx      
Agave attenuata         xxx L    
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx FA (2 gal)      
Agave attenuata 'Nova'         xxx      
Agave attenuata 'Ray of Light'     xxx LFA (2 gal)      
Agave 'Blue Flame'         xxx Y    
Agave 'Blue Glow' xxx YFA     xxx Y    
Agave celsii var. albicans 'UCB'     xxx L        
Agave cupreata     xxx YFA        
Agave ellemeetiana 'Satina'     xxx L (2 gal)      
Agave franzosinii xxx Y xxx FA xxx FA    
Agave geminiflora xxx Y            
Agave gentryi         xxx      
Agave gracielae     xxx L (2 gal)      
Agave guiengola     xxx FA        
Agave guiengola 'Creme Brulee'     xxx LFA (2 gal)      
Agave gypsophila     xxx          
Agave gypsophila 'Ivory Curls'         xxx L    
Agave isthmensis     xxx Y (2 gal)      
Agave 'Joe Hoak'     xxx          
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx   xxx   xxx      
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'     xxx L (2 gal)      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'     xxx Y (2 gal)      
Agave mapisaga var. lisa         xxx NICE    
Agave 'Parracolorata'     xxx FA        
Agave pedunculifera     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave potatorum 'El Camarón'     xxx   xxx FA xxx YFA
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx Y (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx FA            
Agave salmiana 'Green Giant'         xxx FA    
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx   xxx      
Agave 'Sawtooth'         xxx FA    
Agave sebastiana 'Silver Lining'     xxx LFA (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'         xxx YL xxx L
Agave 'Snow Glow'         xxx      
Agave striata 'East of Ramos'         xxx      
Agave striata forma purpurea     xxx L        
Agave titanota     xxx L xxx L    
Agave triangularis         xxx      
Agave vilmoriniana xxx L xxx   xxx      
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'     xxx Y xxx Y    
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx YFA xxx YFA    
Agonis flexuosa         xxx      
Agonis flexuosa 'Burgundy'     xxx   xxx      
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'     xxx YFA xxx Y    
Agonis flexuosa 'Nana' xxx Y xxx          
Ajuga reptans 'Texas Tough' xxx L            
Albuca nelsonii     xxx          
Aloe acutissima     xxx   (2 gal)      
Aloe arborescens     xxx   xxx L    
Aloe arborescens 'Lutea'         xxx L    
Aloe arenicola     xxx FA (2 gal)      
Aloe barberae             xxx  
Aloe 'Big Mac'     xxx          
Aloe 'Birds and Bees'     xxx FA xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Bright Ember' xxx L xxx LFA (2 gal)      
Aloe bulbillifera var. paulianae     xxx LFA        
Aloe cameronii     xxx L        
Aloe camperi     xxx          
Aloe camperi 'Cornuta'     xxx L        
Aloe camperi 'Yellow'     xxx          
Aloe capitata var. quartziticola     xxx Y        
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx Y        
Aloe castanea     xxx FA        
Aloe chabaudii 'Dan's Tangerine'     xxx FA        
Aloe chabaudii 'Dark Orange'     xxx FA        
Aloe chabaudii 'Orange Burst'     xxx FA        
Aloe cheranganiensis     xxx L        
Aloe 'Christmas Carol' xxx YL            
Aloe ciliaris xxx LFA            
Aloe ciliaris 'Firewall' xxx              
Aloe 'Conejo Flame'     xxx FA        
Aloe 'Coral Fire'     xxx B (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy'     xxx SB        
Aloe 'David Verity'     xxx          
Aloe 'David's Delight'     xxx SB        
Aloe dawei     xxx FA xxx FA    
Aloe dawei 'Yellow'     xxx L        
Aloe debrana     xxx LFA        
Aloe 'Delta Lights' xxx L xxx SB (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx   xxx FA (2 gal)      
Aloe dhufarensis     xxx LFA (2 gal)      
Aloe distans     xxx Y        
Aloe divaricata     xxx FA        
Aloe dorotheae xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe elgonica     xxx          
Aloe ellenbeckii     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Erik the Red'     xxx   xxx      
Aloe greenii     xxx L        
Aloe harlana     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Hercules'         xxx   xxx  
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx Y        
Aloe 'Jenny Lind'     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Johnson's Hybrid' xxx              
Aloe kedongensis     xxx L        
Aloe labworana xxx              
Aloe lineata var. muirii     xxx   (2 gal)      
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern'     xxx Y        
Aloe 'Malibu Peach'     xxx          
Aloe marlothii     xxx Y        
Aloe 'Moonglow'     xxx YFA (2 gal)      
Aloe munchii     xxx L (2 gal)      
Aloe nobilis     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Orange Beauty'     xxx L        
Aloe 'Pink Blush' xxx L            
Aloe plicatilis     xxx FA xxx      
Aloe pluridens     xxx   xxx      
Aloe pseudorubroviolacea     xxx          
Aloe reynoldsii xxx L            
Aloe 'Rooikappie' xxx SB xxx SB        
Aloe rubroviolacea     xxx          
Aloe salm-dyckiana     xxx   xxx LFA    
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx          
Aloe schelpei     xxx L        
Aloe scobinifolia     xxx L (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe speciosa         xxx LFA    
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe striata ssp. karasbergensis xxx L            
Aloe striatula 'Burly'     xxx Y        
Aloe succotrina     xxx          
Aloe 'Sunrise' xxx LSB xxx LSB (2 gal)      
Aloe tenuior     xxx YFA (2 gal)      
Aloe thraskii     xxx L xxx L    
Aloe tomentosa     xxx          
Aloe tongaenesis 'Medusa'             xxx L
Aloe 'Tropic World'     xxx L (2 gal)      
Aloe vanbalenii     xxx          
Aloe vera     xxx          
Aloe 'Verity Nice'     xxx FA (2 gal)      
Aloe 'Viper' xxx              
Aloe wickensii     xxx L xxx LFA    
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx      
Aloe 'Zanzibar' xxx FA            
Alstroemeria 'Salmon' xxx              
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz' xxx YSB            
Alyogyne huegelii 'White Swan' xxx FA xxx YSB        
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx SB xxx YSB        
Angophora costata     xxx L        
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx SB        
Anigozanthos 'Big Red'     xxx LB        
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx B        
Anigozanthos 'Bush Sunset'     xxx Y        
Anigozanthos 'Bush Tango'     xxx Y        
Anigozanthos 'Gold Velvet'     xxx Y        
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx SB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx SB        
Anisodontea 'Tara's Pink' xxx LFA            
Aphanopetalum resinosum 'Gossamer Wings' xxx   xxx Y        
Arbutus 'Marina' (Low branched)     xxx   xxx   xxx  
Arbutus 'Marina' (Standard)         xxx YFA xxx  
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn' xxx   xxx Y        
Arctostaphylos 'John Dourley'     xxx          
Arctostaphylos 'Pacific Mist'     xxx Y        
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx SB            
Artemisia arborescens xxx Y            
Artemisia pycnocephala 'David's Choice' xxx L            
Asclepias curassavica 'Silky Gold' xxx FA            
Asparagus retrofractus xxx L            
Asparagus virgatus xxx   xxx L        
Azara microphylla         xxx      
Azara microphylla 'Variegata'             xxx FA
Baccharis pilularis 'Pigeon Point' xxx LFA            
Bamboo: Bambusa multiplex 'Alphonso-Karr'     xxx L xxx L    
Bamboo: Bambusa multiplex 'Golden Goddess'     xxx          
Bamboo: Chimonobambusa quadrangularis         xxx L    
Bamboo: Himalayacalamus hookerianus 'Teague's Blue'             xxx  
Bamboo: Phyllostachys nigra         xxx FA    
Bamboo: Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'         xxx      
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx              
Bauhinia blakeana         xxx      
Bauhinia galpinii     xxx NICE xxx      
Bauhinia yunnanensis [B. corymbosa, Hort] xxx L xxx          
Beaucarnea 'Gold Star'             xxx  
Beaumontia grandiflora     xxx FA        
Begonia acutifolia xxx Y xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Begonia 'Freddie'     xxx YFA (2 gal)      
Begonia 'Lotusland'     xxx Y        
Begonia 'Red Fred'     xxx YFA        
Berberis nevinii xxx FA            
Bergenia crassifolia xxx YFA            
Beschorneria albiflora xxx              
Beschorneria yuccoides xxx Y            
Bidens ferulifolia 'Goldmarie' xxx FA            
Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty'     xxx FA        
Billbergia nutans xxx L            
Boronia crenulata 'Shark Bay'     xxx L        
Bougainvillea 'Barbara Karst' xxx SB xxx YSB        
Bougainvillea 'La Jolla'     xxx LSB        
Bougainvillea 'Rosenka'     xxx L        
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx YFA xxx   xxx SB
Brugmansia x candida 'Double White'         xxx SB xxx SB
Bulbine frutescens xxx              
Calibanus hookeri xxx FA            
Callisia fragrans     xxx LFA (2 gal)      
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx   xxx          
Callistemon 'Jeffers'     xxx   xxx      
Callistemon 'Little John'         xxx FA    
Callistemon viminalis Slim     xxx Y xxx Y    
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx FA            
Canna 'Intrigue' xxx Y xxx L (2 gal)      
Canna 'Lucifer' xxx YFA            
Canna 'New White' xxx Y            
Canna 'President' xxx YSB            
Canna 'Pride of India' xxx Y            
Canna 'Topaz' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Canna 'Zulu Pink' xxx Y            
Capparis spinosa var. inermis xxx Y xxx   (2 gal)      
Carex albula xxx              
Carex divulsa [C. tumulicola, Hort.] xxx              
Carex flacca xxx FA            
Carex oshimensis 'Evergold' xxx Y            
Carex praegracilis xxx              
Carex praegracilis 'Chisai' xxx              
Carex testacea xxx              
Carpenteria californica     xxx          
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx          
Ceanothus 'Centennial'     xxx SB        
Ceanothus 'Concha' xxx SB xxx Y        
Ceanothus 'Dark Star' xxx   xxx SB        
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay' xxx FA xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Diamond Heights' xxx Y xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx Y xxx          
Ceanothus hearstiorum xxx FA            
Ceanothus impressus 'Vandenberg' xxx FA            
Ceanothus 'Joyce Coulter' xxx FA xxx          
Ceanothus maritimus 'Point Sierra' xxx              
Ceanothus 'Ray Hartman'     xxx Y        
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)     xxx Y xxx Y    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry'     xxx SB        
Cedrela fissilis     xxx   xxx      
Ceiba speciosa     xxx Y xxx      
Centaurea gymnocarpa     xxx YSB        
Cercis occidentalis         xxx L xxx Y
Cercis occidentalis (Standard)         xxx FA    
Chondropetalum elephantinum xxx   xxx   xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Chondropetalum tectorum     xxx FA (2 gal)      
Chrysanthemoides incana xxx FA            
Cissus striata     xxx          
Cistanthe grandiflora 'Jazz Time'     xxx FA        
Cistus ladanifer xxx   xxx SB        
Cistus ladanifer 'Blanche'     xxx L        
Cistus purpureus     xxx L        
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx   xxx          
Cistus skanbergii xxx SB xxx SB        
Cistus 'Sunset'     xxx SB        
Clematis cartmanii 'Avalanche'     xxx FA        
Clivia cyrtanthiflora     xxx FA        
Clivia cyrtanthiflora 'Salmon Beauty'     xxx          
Clivia miniata 'Arturo's Yellow'     xxx          
Clivia miniata 'San Marcos Yellow'     xxx Y (2 gal)      
Clytostoma callistegioides     xxx FA        
Coleonema pulchellum     xxx FA        
Coleonema pulchellum 'Compact Form'     xxx SB        
Coleonema pulchellum 'Dark Pink'     xxx          
Coleonema pulchellum 'Sunset Gold'     xxx Y        
Coprosma kirkii 'Variegata' xxx              
Coprosma repens 'Marble Queen' xxx              
Coprosma repens 'Taupata Gold'     xxx FA        
Cordyline australis 'Red Star'     xxx   xxx      
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx   xxx   xxx  
Cordyline 'Electric Flash'         xxx      
Cordyline 'Electric Pink'     xxx Y xxx      
Correa 'Dusky Bells' xxx   xxx Y        
Correa 'Ivory Bells' xxx   xxx Y        
Correa pulchella 'Pink Eyre' xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Correa pulchella 'Pink Flamingo'     xxx          
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx FA xxx SB        
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'     xxx YFA xxx YFA    
Cotoneaster dammeri 'Lowfast' xxx              
Cotoneaster 'Ladder Leaf'     xxx LFA        
Crassula arborescens ssp. undulatifolia xxx              
Crassula 'Campfire' xxx              
Crassula ovata 'Crosby's Dwarf' xxx Y            
Crassula ovata 'Gollum' xxx   xxx FA        
Crassula perforata xxx LFA            
Crassula sarcocaulis xxx B            
Cryptbergia 'Red Burst' xxx L            
Cuphea micropetala xxx FA xxx LFA        
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'         xxx YFA    
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx Y    
Cussonia paniculata ssp. sinuata         xxx      
Cycas panzhihuaensis         xxx      
Dalechampia aristolochiifolia     xxx SB        
Dasylirion longissimum     xxx FA xxx YFA xxx FA
Dasylirion wheeleri     xxx          
Dianella caerulea Cassa Blue xxx Y xxx          
Dianella caerulea King Alfred     xxx Y        
Dianella ensifolia xxx L            
Dianella revoluta Baby Bliss xxx Y            
Dianella revoluta Little Rev xxx              
Dianella tasmanica 'Variegata'     xxx L        
Dianthus 'Gloriosa' xxx              
Dietes bicolor 'Liz's Selection'     xxx          
Dietes grandiflora xxx FA xxx          
Dietes grandiflora 'Sunstripe'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dietes grandiflora 'Variegata' xxx              
Dietes 'Jack Catlin'     xxx FA        
Dietes 'Orange Drop' xxx   xxx SB        
Dioon rzedowskii         xxx Y    
Diospyros whyteana         xxx      
Distictis buccinatoria xxx Y xxx YFA        
Dodonaea viscosa 'Purpurea' xxx       xxx FA    
Dracaena draco     xxx   xxx   xxx  
Duranta stenostachya xxx   xxx SB        
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx LFA (2 gal)      
Dyckia 'Naked Lady' xxx   xxx          
Dyckia platyphylla xxx L xxx L (2 gal)      
Dyckia 'Precious Metal'     xxx L        
Dyckia 'Red Devil' xxx L xxx L (2 gal)      
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx          
Dyckia 'Silvertooth Tiger'     xxx L        
Dymondia margaretae xxx              
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx   (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Maria'     xxx SB xxx SB    
Echeveria agavoides 'Prolifera'     xxx FA        
Echeveria 'Blue Dude' xxx FA            
Echeveria coccinea xxx   xxx   (2 gal)      
Echeveria 'Latte Rose' xxx SB            
Echeveria 'Laulindsa'     xxx YFA (2 gal)      
Echeveria 'Morning Beauty' xxx FA            
Echeveria prolifica xxx L            
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx FA            
Echeveria runyonii 'Topsy Turvy' xxx L            
Echium candicans xxx FA            
Echium candicans 'Rincon Blue'     xxx YFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Echium candicans 'San Bruno Pink'     xxx          
Echium wildpretii xxx Y            
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii' xxx   xxx          
Elaeocarpus decipiens     xxx YFA        
Encephalartos longifolius         xxx      
Encephalartos natalensis         xxx      
Equisetum hyemale     xxx          
Equisetum myriochaetum     xxx LFA        
Eremophila glabra Grey Horizon xxx SB            
Eremophila glabra 'Midhill' xxx SB            
Eriophyllum nevinii 'Canyon Silver'     xxx FA        
Erodium chrysanthum xxx SB            
Erodium x variabile 'Bishop's Form' xxx              
Erythrina bidwillii     xxx SB xxx SB    
Erythrina sykesii     xxx   xxx      
Euphorbia antisyphilitica xxx              
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' xxx YFA            
Euphorbia cotinifolia     xxx FA xxx   xxx  
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx SB        
Euphorbia martinii 'Ascot Rainbow’ xxx              
Euphorbia martinii Tiny Tim xxx              
Euphorbia myrsinites xxx Y xxx FA (2 gal)      
Euryops pectinatus xxx              
Fatsia japonica 'Variegata'         xxx      
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx              
Fern: Blechnum occidentale     xxx L (2 gal)      
Fern: Cyathea cooperi         xxx Y    
Fern: Dicksonia antarctica         xxx FA    
Fern: Microlepia strigosa     xxx LFA        
Fern: Nephrolepis cordifolia xxx   xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx              
Fremontodendron 'California Glory'     xxx   xxx      
Furcraea bedinghausii     xxx   xxx      
Furcraea foetida 'Mediopicta'         xxx      
Galvezia speciosa 'Bocarosa'     xxx YFA        
Gasteraloe 'Midnight' xxx LFA            
Gaura lindheimeri xxx FA            
Geijera parviflora             xxx YFA
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx              
Geranium maderense xxx Y            
Globularia x indubia xxx Y            
Graptopetalum paraguayense xxx L            
Graptopetalum superbum xxx              
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx LFA            
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx              
Grass: Festuca amethystina 'Aprilgrün' xxx FA            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx              
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx   xxx L        
Grass: Lygeum spartum xxx              
Grass: Miscanthus sinensis 'Adagio'     xxx          
Grass: Miscanthus sinensis 'Morning Light' xxx              
Grass: Miscanthus transmorrisonensis xxx L            
Grass: Muhlenbergia capillaris xxx   xxx Y        
Grass: Muhlenbergia dubia     xxx Y        
Grass: Muhlenbergia dumosa xxx              
Grass: Muhlenbergia emersleyi xxx              
Grass: Muhlenbergia lindheimeri xxx YL xxx          
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx L            
Grass: Muhlenbergia rigens xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Pennisetum 'Eaton Canyon' xxx SB            
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails'     xxx FA        
Grass: Pennisetum 'Fireworks'     xxx          
Grass: Pennisetum orientale xxx   xxx FA (2 gal)      
Grass: Pennisetum 'Rubrum'     xxx B        
Grass: Pennisetum spathiolatum     xxx B        
Grass: Piptochaetium fimbriatum xxx LFA            
Grass: Sesleria autumnalis xxx B            
Grass: Sesleria caerulea xxx              
Grass: Sesleria 'Greenlee' xxx L            
Grass: Setaria palmifolia xxx FA            
Grass: Sporobolus wrightii xxx L            
Grevillea fililoba     xxx LFA        
Grevillea lanigera 'Coastal Gem'     xxx          
Grevillea lanigera 'Prostrate'     xxx          
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx Y        
Grevillea 'Moonlight'         xxx YFA xxx Y
Grevillea nudiflora 'Medusa'     xxx          
Grevillea 'Red Hooks'     xxx YFA xxx      
Grevillea 'Scarlet Sprite'     xxx Y        
Griselinia littoralis     xxx LFA        
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer'     xxx FA        
Hardenbergia violacea 'Mini Haha' xxx              
Hechtia 'Silver Star'     xxx L (2 gal)      
Helichrysum petiolare 'Limelight' xxx              
Heliotropium sp. 'Ecuador'     xxx FA        
Hemerocallis 'Bitsy' xxx SB            
Hemerocallis 'Cranberry Baby' xxx SB            
Hemerocallis 'Peggy's Pink' xxx SB            
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Hemerocallis 'Yellow' xxx SB            
Hesperaloe parviflora xxx   xxx SB        
Hesperaloe Pink Parade         xxx SB    
Hesperoyucca whipplei ssp. eremica     xxx YFA (2 gal)      
Heteromeles arbutifolia     xxx FA xxx      
Heuchera 'Canyon Belle' xxx              
Heuchera 'Crimson Curls' xxx              
Heuchera 'Santa Ana Cardinal' xxx FA xxx FA (2 gal)      
Heuchera 'Wendy' xxx              
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx L            
Hylocereus costaricensis 'Kip's Red'     xxx FA (2 gal)      
Ipomoea indica     xxx FA        
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx              
Iris foetidissima xxx FA            
Iris 'Frequent Flyer' xxx L            
Iris 'Nada'     xxx   (2 gal)      
Isopogon formosus     xxx Y        
Jacaranda mimosifolia (Low branched)         xxx      
Jacaranda mimosifolia (Standard)     xxx FA xxx Y    
Jasminum polyanthum     xxx FA        
Jatropha integerrima     xxx B        
Juncus 'Carman's Japan' xxx Y            
Juncus patens 'Enigma' xxx              
Juniperus procumbens 'Nana' xxx L            
Kalanchoe beharensis     xxx FA xxx      
Kalanchoe bracteata forma glabra xxx Y            
Kalanchoe 'Fantastic' xxx Y            
Kalanchoe orgyalis xxx              
Kniphofia 'Christmas Cheer'     xxx L        
Kniphofia 'Dwarf Yellow' xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx LSB            
Kniphofia 'Shining Sceptre' xxx SB            
Kniphofia thomsonii xxx SB xxx FA        
Kniphofia uvaria 'Echo Duo' xxx LSB            
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow' xxx SB xxx SB        
Kniphofia uvaria 'Wilhelm's Lance'     xxx          
Lagunaria patersonia     xxx Y     xxx  
Lantana montevidensis xxx FA            
Laurus nobilis     xxx          
Lavandula allardii 'Meerlo' xxx              
Lavandula 'Goodwin Creek Grey' xxx FA xxx FA        
Lavandula heterophylla xxx SB xxx          
Lavandula intermedia 'Alba'     xxx YFA        
Lavandula intermedia 'Grosso' xxx SB xxx          
Lavandula intermedia Phenomenal xxx Y xxx          
Lavandula intermedia 'Provence' xxx FA xxx YFA        
Lavandula stoechas 'Otto Quast'     xxx Y        
Leonotis leonurus xxx   xxx FA        
Leptospermum 'Dark Shadows'     xxx FA xxx NICE    
Leptospermum laevigatum         xxx      
Leucadendron 'Cloudbank Ginny'         xxx      
Leucadendron 'Hawaii Magic'         xxx      
Leucadendron 'Jester'         xxx      
Leucadendron 'Pisa'     xxx          
Leucadendron 'Safari Sunset'         xxx      
Leucadendron salignum 'Blush'         xxx      
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos' xxx SB xxx YFA        
Leucophyta brownii xxx              
Leucospermum 'Brandi Dela Cruz'     xxx Y        
Leucospermum cordifolium 'Flame Giant'     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Leucospermum 'High Gold'         xxx      
Leucospermum 'Scarlet Ribbon'     xxx YFA        
Leucospermum 'Spider Hybrid'     xxx YFA        
Leucospermum 'Veldfire'         xxx Y    
Ligustrum japonicum         xxx FA    
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx   xxx Y xxx SB    
Limonium perezii xxx              
Liriope 'Gigantea' xxx L            
Liriope muscari 'Big Blue' xxx SB            
Liriope muscari 'Peedee Gold Ingot' xxx              
Liriope spicata 'Silver Dragon' xxx              
Lomandra fluviatilis Shara xxx              
Lomandra Lime Tuff     xxx YFA        
Lomandra longifolia Breeze xxx   xxx          
Lomandra Platinum Beauty         xxx Y    
Lonicera confusa     xxx FA        
Lonicera hildebrandiana     xxx YFA        
Loropetalum chinense         xxx SB    
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush'         xxx YFA    
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius             xxx YFA
Mackaya bella xxx   xxx YFA        
Maireana sedifolia     xxx YFA (2 gal)      
Malvaviscus arboreus     xxx          
Mangave 'Bloodspot' xxx Y xxx Y (2 gal)      
Mascagnia macroptera     xxx YFA        
Maytenus boaria             xxx YFA
Melaleuca armillaris     xxx          
Melaleuca incana         xxx      
Melaleuca nesophila xxx   xxx   xxx SB    
Mestoklema tuberosum xxx YFA xxx LFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Metrosideros collina 'Springfire'         xxx YFA    
Mimulus 'Fiesta Marigold' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Dark Pink' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Lemon' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Orange' xxx              
Mimulus 'Jelly Bean Purple Pink' xxx              
Muehlenbeckia complexa xxx Y xxx FA        
Myoporum parvifolium 'Fine Leaf Form' xxx YSB            
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx NICE            
Myoporum parvifolium 'Putah Creek' xxx SB            
Myrica californica     xxx Y        
Myrsine africana     xxx Y        
Nandina domestica 'Gulf Stream' xxx   xxx          
Nepeta x faassenii 'Walker's Low' xxx SB            
Ochagavia litoralis     xxx   (2 gal)      
Olea europaea 'Fruitless'             xxx  
Olea europaea 'Manzanillo'             xxx  
Olea europaea 'Montra'     xxx Y xxx      
Ophiopogon japonicus xxx              
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx Y            
Oscularia caulescens xxx L            
Othonna capensis xxx              
Ozothamnus diosmifolius 'Pink' xxx FA xxx Y        
Pachyveria 'Clavifolia' xxx YFA            
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx SB xxx FA        
Pandorea pandorana 'Golden Showers'     xxx          
Parkinsonia aculeata     xxx Y xxx FA xxx B
Parthenocissus henryana xxx FA xxx FA        
Passiflora 'Coral Sea'     xxx Y        
Passiflora 'Purple Tiger'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx Y        
Pavonia missionum     xxx FA        
Pavonia praemorsa xxx SB            
Pedilanthus bracteatus     xxx YFA (2 gal)      
Pelargonium tomentosum     xxx LFA        
Penstemon 'Apple Blossom' xxx FA xxx L        
Penstemon 'Midnight' xxx   xxx L        
Perovskia 'Blue Spire' xxx LSB xxx LSB        
Philodendron Xanadu     xxx          
Philotheca myoporoides 'Profusion'     xxx SB        
Phlomis fruticosa     xxx FA        
Phlomis 'Grande Verde'     xxx Y        
Phlomis lanata xxx   xxx          
Phlomis russeliana xxx L            
Phormium cookianum 'Cream Delight'         xxx      
Phormium 'Duet'     xxx YFA (2 gal)      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx          
Phormium 'Golden Ray'     xxx   (2 gal)      
Phormium tenax 'Radiance'         xxx FA    
Pisonia umbellifera 'Variegata'         xxx      
Pithecoctenium crucigerum xxx   xxx          
Pittosporum crassifolium     xxx   xxx      
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx          
Pittosporum 'Oakleaf'     xxx YFA        
Pittosporum tenuifolium         xxx      
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'         xxx Y    
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'         xxx Y    
Pittosporum undulatum         xxx YFA xxx Y
Plectranthus barbatus     xxx          
Plectranthus ciliatus 'Drege' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Plectranthus forsteri 'Aureus Variegatus'     xxx          
Plectranthus 'Mona Lavender' xxx              
Plectranthus montanus xxx              
Plectranthus neochilus     xxx          
Plumbago auriculata 'Imperial Blue' xxx   xxx SB        
Podocarpus henkelii     xxx Y xxx Y    
Podocarpus latifolius             xxx  
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx YFA        
Portulaca grandiflora 'Cerise' xxx              
Portulaca molokiniensis xxx Y            
Portulacaria afra xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Aurea' xxx Y xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Cork Bark' xxx Y xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla     xxx          
Portulacaria afra 'Medio-picta' xxx Y xxx FA (2 gal)      
Portulacaria afra 'Prostrate Form' xxx   xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Variegata' xxx   xxx          
Prostanthera ovalifolia 'Variegata' xxx   xxx Y        
Prunus caroliniana 'Compacta'     xxx Y        
Psoralea pinnata xxx FA            
Punica granatum 'Nana'     xxx LFA        
Quercus agrifolia         xxx Y    
Quercus tomentella             xxx L
Rhagodia spinescens xxx FA            
Rhamnus alaternus xxx   xxx Y xxx FA    
Rhamnus alaternus 'Variegata'         xxx FA    
Rhamnus californica     xxx          
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'     xxx Y xxx Y    
Rhaphiolepis indica 'Clara'     xxx SB xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rhaphiolepis indica 'Fiesta'     xxx          
Rhaphiolepis umbellata xxx   xxx SB xxx FA    
Rhaphiolepis umbellata 'Minor' xxx   xxx Y        
Rhodocoma capensis xxx              
Rhus ovata xxx L            
Ribes viburnifolium xxx NICE xxx          
Ribes viburnifolium 'Spooner's Mesa'     xxx          
Romneya coulteri xxx   xxx L        
Rosa banksiae var. banksiae     xxx SB        
Rosa 'Buff Beauty'     xxx SB        
Rosa Cl. 'Cécile Brünner' xxx Y xxx Y        
Rosa 'Iceberg'     xxx Y        
Rosa laevigata     xxx FA        
Rosa 'Mermaid' xxx SB xxx SB        
Rosa Ralph's Creeper xxx FA xxx YFA        
Rosa 'Sea Foam' xxx L xxx FA        
Rosmarinus officinalis Irene xxx FA xxx          
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor' xxx   xxx          
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' xxx SB xxx          
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx FA xxx          
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' xxx   xxx          
Ruschia lineolata xxx              
Ruschia uncinata xxx              
Russelia equisetiformis     xxx YSB        
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park'     xxx YFA        
Salvia 'Allen Chickering' xxx YFA xxx YFA        
Salvia 'Amistad' PP23,578 xxx L xxx B        
Salvia 'Bee's Bliss' xxx              
Salvia darcyi xxx   xxx          
Salvia greggii 'Alba'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia greggii 'Furman's Red'     xxx LFA        
Salvia guaranitica 'Black & Blue' xxx   xxx YSB        
Salvia jamensis 'Golden Girl' xxx B            
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio' xxx B            
Salvia leucantha     xxx B        
Salvia leucantha Danielle's Dream     xxx FA        
Salvia leucantha 'Midnight'     xxx LFA        
Salvia leucantha 'Santa Barbara' xxx L xxx SB        
Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader'     xxx Y        
Salvia mexicana 'Limelight'     xxx          
Salvia microphylla 'Berzerkeley' xxx YSB xxx LFA        
Salvia 'Mystic Spires Blue' xxx B            
Salvia 'Phyllis Fancy'     xxx YSB        
Salvia uliginosa     xxx FA        
Salvia 'Waverly' xxx SB xxx L        
Salvia 'Wendy's Wish'     xxx FA        
Sansevieria 'Alice'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria masoniana     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Singer's Silver'     xxx FA (2 gal)      
Santolina neapolitana 'Lemon Queen' xxx YFA            
Santolina rosmarinifolia xxx              
Scaevola 'Mauve Clusters' xxx FA            
Schinus molle     xxx FA xxx Y xxx FA
Scilla natalensis 'Dwarf' xxx SB            
Scirpus cernuus xxx              
Scopelogena verruculata xxx Y            
Sedum 'Angelina' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Sedum clavatum xxx L            
Sedum corynephyllum xxx LFA            
Sempervivum montanum xxx FA            
Senecio amaniensis     xxx FA (2 gal)      
Senecio anteuphorbium xxx              
Senecio crassissimus xxx              
Senecio cylindricus xxx              
Senecio decaryi xxx SB            
Senecio haworthii xxx YFA            
Senecio 'Jolly Gray' xxx              
Senecio mandraliscae xxx              
Senecio palmeri 'Silver and Gold'     xxx   (2 gal)      
Senecio serpens xxx FA            
Sinningia 'Invasion Force' xxx              
Sinningia tubiflora xxx LSB            
Solandra maxima     xxx YFA        
Solanum laxum xxx   xxx          
Stachys byzantina xxx L            
Stomatium agninum xxx              
Strelitzia reginae xxx FA xxx   xxx      
Streptosolen jamesonii xxx   xxx          
Tagetes lemmonii xxx FA xxx Y        
Tanacetum haradjanii xxx FA            
Tecoma x smithii     xxx SB xxx SB    
Tecomaria capensis     xxx SB        
Tetrastigma voinierianum     xxx          
Teucrium chamaedrys xxx L            
Teucrium cossonii xxx YSB            
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx Y        
Thomasia solanacea 'Velvet Star'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Thunbergia gregorii     xxx          
Thunbergia mysorensis     xxx YFA        
Thymus 'Victor Reiter' xxx FA            
Tibouchina heteromalla     xxx SB        
Tibouchina urvilleana         xxx FA    
Trachelospermum jasminoides     xxx YSB        
Trachelospermum jasminoides (Staked)     xxx YFA        
Tradescantia 'Greenlee' xxx              
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx L xxx NICE (2 gal)      
Tradescantia sillamontana xxx              
Trichodiadema mirabile xxx B            
Trichostema lanatum xxx FA xxx          
Typha minima (Aquatic)                
Verbena lilacina 'De La Mina' xxx SB            
Verbena rigida xxx L            
Vitex trifolia 'Purpurea'     xxx LFA        
Vitis 'Roger's Red'     xxx          
Westringia Blue Gem     xxx YFA        
Westringia fruticosa xxx L xxx SB        
Westringia fruticosa 'Morning Light' xxx   xxx Y        
Westringia fruticosa Mundi xxx   xxx Y        
Westringia fruticosa 'Smokey'     xxx SB        
Westringia 'Lilac Gem' xxx   xxx          
Westringia 'Wynyabbie Gem' xxx B xxx SB        
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx   xxx          
Yucca Bright Star     xxx Y (2 gal)      
Yucca elephantipes         xxx NICE    
Yucca elephantipes 'Variegata'         xxx      
Yucca rostrata 'Blue Velvet'         xxx      
Zephyranthes candida xxx FA            

Last Updated - August 2018
By San Marcos Growers Sales Department