San Marcos Growers Prime Availability List
March 2021


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LFA - Landscape Quality - Few Available

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YFA - Young - Few Available

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope' PP16,988 xxx LFA            
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx LFA            
Acacia baileyana         xxx FA    
Acacia baileyana 'Purpurea'     xxx FA xxx Y    
Acacia boormanii     xxx L xxx Y    
Acacia cognata     xxx L xxx   xxx Y
Acacia cognata Cousin Itt         xxx Y    
Acacia covenyi         xxx Y    
Acacia cultriformis         xxx L    
Acacia iteaphylla         xxx YFA    
Acacia longifolia     xxx FA xxx      
Acacia melanoxylon     xxx   xxx      
Acacia merinthophora     xxx L        
Acacia redolens 'Low Boy'     xxx L        
Acacia spectabilis     xxx          
Acacia stenophylla         xxx Y xxx FA
Acanthus mollis     xxx          
Acca sellowiana xxx FA xxx YFA xxx      
Achillea 'Moonshine' xxx Y            
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Adenanthos cuneatus 'Coral Drift'     xxx          
Adenanthos cunninghamii xxx   xxx          
Adenanthos 'Silver Haze' xxx Y xxx          
Aeonium arboreum xxx FA            
Aeonium arboreum 'Electra'     xxx FA (2 gal)      
Aeonium 'Blackbeard'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Blushing Beauty'     xxx L (2 gal)      
Aeonium 'Carol'     xxx L        
Aeonium ciliatum     xxx L        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aeonium 'Jack Catlin'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Jolly Towers'     xxx L (2 gal)      
Aeonium lindleyi var. viscatum 'Irish Bouquet' xxx FA            
Aeonium 'Purple Queen'     xxx          
Aeonium 'Sunburst'     xxx          
Aeonium 'Superb'     xxx   (2 gal)      
Aeonium 'Voodoo'     xxx FA        
Afrocarpus gracilior     xxx FA xxx Y xxx  
Agapanthus 'Gold Strike'     xxx   (2 gal)      
Agapanthus 'Periwinkle Days'     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx          
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Getty White' xxx              
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx          
Agapanthus 'Purple Delight' xxx YFA            
Agapanthus Twister     xxx          
Agathis robusta     xxx FA xxx   xxx  
Agave americana 'Joanna'     xxx   (2 gal)      
Agave americana var. medio-picta         xxx      
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba' xxx   xxx   xxx FA    
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx   xxx FA    
Agave angustifolia 'Marginata' xxx Y xxx          
Agave asperrima     xxx   xxx      
Agave atrovirens         xxx      
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx YFA (2 gal)      
Agave attenuata 'Nova'         xxx      
Agave 'Blue Glow'     xxx NICE (2 gal)      
Agave 'Blue Glow de Jose'     xxx FA (2 gal)      
Agave bracteosa 'Monterrey Frost'     xxx L (2 gal)      
Agave 'Chunky Monkey'         xxx      
Agave 'Cornelius'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave ellemeetiana 'Satina'     xxx FA (2 gal)      
Agave franzosinii xxx YFA xxx Y xxx Y    
Agave geminiflora     xxx FA (2 gal)      
Agave gentryi     xxx FA xxx FA    
Agave gracielae     xxx   (2 gal)      
Agave guiengola 'Creme Brulee'         xxx FA    
Agave gypsicola     xxx   (2 gal)      
Agave gypsophila xxx L xxx L        
Agave gypsophila 'Ivory Curls'     xxx L xxx L    
Agave horrida xxx   xxx   (2 gal)      
Agave horrida ssp. perotensis     xxx   (2 gal)      
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx   xxx   xxx      
Agave macroacantha 'Blue Ribbon'     xxx L (2 gal)      
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'     xxx FA (2 gal)      
Agave 'Mateo'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Multicolor'     xxx          
Agave 'Nizanda Warrior'     xxx FA (2 gal)      
Agave nizandensis xxx FA            
Agave pedunculifera     xxx L xxx      
Agave potatorum "Portillo Nejapa"     xxx NICE (2 gal)      
Agave potatorum 'Cherry Swizzle'         xxx      
Agave potatorum 'El Camarón'         xxx      
Agave potatorum 'Eye Scream'     xxx Y (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx   (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx   xxx Y (2 gal)      
Agave pumila     xxx L        
Agave salmiana 'Tony's Tiger'         xxx LFA    
Agave salmiana var. ferox 'Medio Picta'     xxx Y (2 gal)      
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx Y xxx   xxx FA
Agave 'Sawtooth'     xxx   xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave schidigera 'Shira ito no Ohi'     xxx Y (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'     xxx   (2 gal)   xxx FA
Agave sisalana forma medio-picta     xxx   xxx FA    
Agave striata 'East of Ramos'     xxx   xxx      
Agave striata 'Gray Ghost'         xxx      
Agave striata 'Guadalcazar'     xxx FA        
Agave stricta 'Nana'     xxx YFA (2 gal)      
Agave tequilana 'Lemeno'         xxx      
Agave tequilana 'Sunrise'         xxx FA    
Agave vilmoriniana     xxx   xxx      
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'         xxx      
Agave weberi 'Reiner's Selection'     xxx   xxx      
Agave wercklei     xxx          
Agonis flexuosa 'Burgundy'     xxx       xxx  
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'         xxx      
Agonis flexuosa 'Nana'     xxx Y        
Akebia quinata     xxx YFA        
Albuca nelsonii     xxx          
Allocasuarina torulosa         xxx Y    
Alluaudia procera         xxx      
Aloe acutissima     xxx   (2 gal)      
Aloe africana     xxx FA        
Aloe arborescens     xxx NICE xxx L    
Aloe arborescens 'Lutea'         xxx LFA    
Aloe barberae         xxx   xxx  
Aloe 'Big Mac'     xxx L        
Aloe 'Birds and Bees'         xxx L    
Aloe brevifolia var. depressa xxx YFA            
Aloe 'Bright Ember'     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe bulbillifera var. paulianae     xxx L        
Aloe bussei     xxx   (2 gal)      
Aloe camperi     xxx LFA        
Aloe camperi 'Cornuta'     xxx          
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx          
Aloe chabaudii 'Orange Burst'         xxx      
Aloe cheranganiensis     xxx L        
Aloe 'Christmas Carol' xxx Y            
Aloe ciliaris var. tidmarshii xxx   xxx L (2 gal)      
Aloe classenii     xxx Y (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy'     xxx Y        
Aloe 'David Verity'     xxx L        
Aloe dawei         xxx FA    
Aloe dawei 'Yellow'     xxx          
Aloe debrana     xxx          
Aloe 'Delta Lights' xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta 'Sparkler' xxx L xxx   (2 gal)      
Aloe distans     xxx Y        
Aloe elegans 'Yellow'     xxx   xxx FA    
Aloe elgonica     xxx L        
Aloe eminens 'Koko Crater'         xxx YFA    
Aloe fosteri xxx YFA            
Aloe glauca 'Namaqualand'     xxx L (2 gal)      
Aloe greenii     xxx          
Aloe harlana     xxx Y (2 gal)      
Aloe 'Hercules'             xxx FA
Aloe humilis x pratensis     xxx L        
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx L        
Aloe 'Jenny Lind'     xxx   (2 gal)      
Aloe kedongensis     xxx LSB xxx L    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe labworana     xxx   xxx      
Aloe 'Lode's Yellow'     xxx L        
Aloe lolwensis     xxx          
Aloe lukeana     xxx NICE        
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern' xxx L xxx          
Aloe 'Malibu Peach'     xxx L        
Aloe marlothii         xxx      
Aloe mawii     xxx          
Aloe morijensis     xxx LFA (2 gal)      
Aloe munchii     xxx          
Aloe nobilis xxx FA            
Aloe 'Orange Beauty'     xxx          
Aloe plicatilis         xxx      
Aloe pseudorubroviolacea     xxx YFA xxx      
Aloe pulcherrima     xxx L (2 gal)      
Aloe reynoldsii     xxx LSB        
Aloe 'Rooikappie' xxx L xxx          
Aloe rubroviolacea     xxx YFA        
Aloe rupestris     xxx LFA        
Aloe Safari Orange     xxx L        
Aloe 'Safari Rose'     xxx          
Aloe Safari Sunrise xxx Y xxx Y        
Aloe salm-dyckiana     xxx FA xxx      
Aloe 'Samson'         xxx YFA    
Aloe schelpei     xxx L        
Aloe scobinifolia     xxx   (2 gal)      
Aloe speciosa     xxx FA xxx FA    
Aloe spinosissima     xxx   (2 gal)      
Aloe striata xxx L xxx FA        
Aloe striatula 'Burly'     xxx L        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe succotrina     xxx L        
Aloe 'Sunshine'     xxx YFA        
Aloe tenuior     xxx   (2 gal)      
Aloe tomentosa     xxx LFA xxx      
Aloe tongaenesis 'Medusa'         xxx      
Aloe Topaz xxx LFA xxx L (2 gal)      
Aloe vanbalenii     xxx          
Aloe vaombe         xxx   xxx  
Aloe vera     xxx L        
Aloe 'Verity Nice'     xxx   (2 gal)      
Aloe wickensii         xxx L    
Aloe 'Yellow Torch'     xxx   xxx L    
Aloe 'Zanzibar' xxx L            
Alstroemeria 'Salmon'     xxx FA (2 gal)      
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz'     xxx          
Alyogyne huegelii 'White Swan'     xxx          
Alyogyne 'Lady Barbara Rose' xxx Y xxx          
Alyogyne 'Ruth Bancroft'     xxx NICE        
Angophora costata         xxx      
Anigozanthos 'Amber Velvet'     xxx          
Anigozanthos 'Big Red'     xxx          
Anigozanthos 'Bush Dawn'     xxx          
Anigozanthos 'Bush Sunset'     xxx          
Anigozanthos Everlasting Gold     xxx          
Anigozanthos 'Gold Velvet'     xxx          
Anigozanthos 'Landscape Lilac'     xxx          
Anigozanthos 'Landscape Pink'     xxx          
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx          
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx          
Anigozanthos viridis 'Phar Lap' xxx L            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Anisodontea 'Tara's Pink' xxx FA            
Aphanopetalum resinosum 'Gossamer Wings'     xxx FA        
Arbutus 'Marina' (Low branched)     xxx   xxx   xxx  
Arbutus 'Marina' (Standard)     xxx WOW xxx   xxx  
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn'     xxx          
Arctostaphylos 'John Dourley'     xxx          
Arctostaphylos manzanita 'Dr. Hurd'         xxx YFA    
Arctostaphylos 'Pacific Mist'     xxx LFA        
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx SB            
Arctotis 'Pink Sugar' xxx Y            
Arctotis Pumpkin Pie xxx              
Artemisia arborescens xxx L            
Artemisia 'Powis Castle' xxx              
Astelia 'Silver Shadow'         xxx      
Bamboo: Bambusa multiplex 'Alphonso-Karr'     xxx   xxx FA    
Bamboo: Bambusa multiplex 'Golden Goddess'     xxx          
Bamboo: Bambusa textilis         xxx      
Bamboo: Himalayacalamus hookerianus 'Teague's Blue'         xxx LFA    
Bamboo: Otatea acuminata aztecorum     xxx   xxx   xxx LFA
Bamboo: Phyllostachys nigra         xxx      
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx L            
Banksia ericifolia 'Fireworks'     xxx Y        
Barleria obtusa     xxx L        
Bauhinia yunnanensis [B. corymbosa, Hort] xxx L            
Beaucarnea 'Gold Star'         xxx L    
Begonia acutifolia     xxx FA        
Begonia 'Freddie' xxx   xxx   (2 gal)      
Begonia 'Lotusland'     xxx          
Begonia 'Ramirez'     xxx YFA (2 gal)      
Begonia 'Red Fred'     xxx YFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Begonia 'Richmondensis'     xxx SB        
Beschorneria yuccoides     xxx          
Beschorneria yuccoides Flamingo Glow     xxx FA (2 gal)      
Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty' xxx YFA            
Billbergia nutans xxx LSB            
Boronia crenulata 'Shark Bay'     xxx LFA        
Bougainvillea 'Barbara Karst' xxx LFA xxx Y        
Bougainvillea 'James Walker'     xxx LFA        
Bougainvillea 'La Jolla'     xxx          
Brachychiton acerifolius         xxx FA xxx FA
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx L xxx   xxx YFA
Brugmansia x candida 'Double White'     xxx LFA xxx L xxx YFA
Calibanus hookeri xxx              
Calibanus 'Lotusland' xxx              
Callistemon 'Cane's Hybrid' xxx Y     xxx YFA    
Callistemon 'Jeffers'     xxx FA xxx      
Callistemon 'Little John'     xxx   xxx      
Callistemon viminalis Slim     xxx   xxx      
Calothamnus gracilis 'Spring Torch'     xxx NICE        
Calothamnus quadrifidus 'Seaside'     xxx L        
Campanula poscharskyana xxx YFA            
Campanula poscharskyana 'Alba' xxx L            
Cantua buxifolia     xxx FA        
Carex praegracilis 'Chisai' xxx Y            
Carex subfusca xxx L            
Carex testacea xxx              
Carpenteria californica     xxx L xxx L    
Cassia leptophylla             xxx YFA
Castanospermum australe         xxx Y    
Ceanothus 'Concha'     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay'     xxx          
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point'     xxx FA        
Ceanothus 'Joyce Coulter' xxx FA            
Ceanothus 'Ray Hartman'     xxx   xxx Y    
Ceanothus 'Ray Hartman' (Standard)         xxx Y    
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry'     xxx Y        
Ceiba speciosa         xxx FA    
Centaurea gymnocarpa     xxx          
Ceratopetalum gummiferum 'Fairley's Coral'     xxx FA        
Ceratostigma plumbaginoides xxx YL            
Cercis canadensis 'Merlot'         xxx FA xxx D
Cheirolophus burchardii xxx L            
Chiranthodendron pentadactylon         xxx YFA    
Chondropetalum elephantinum         xxx FA    
Chorizema 'Bush Flame' xxx YSB xxx LSB        
Chrysanthemoides incana xxx              
Chrysocephalum 'Silver and Gold' xxx SB            
Cistanthe grandiflora 'Jazz Time'     xxx FA        
Cistus ladanifer xxx Y xxx          
Cistus ladanifer 'Blanche' xxx L xxx          
Cistus purpureus xxx   xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx LFA xxx L        
Cistus skanbergii     xxx L        
Cistus 'Sunset'     xxx L        
Clematis cartmanii 'Avalanche'     xxx YFA        
Clivia cyrtanthiflora     xxx          
Clivia miniata 'Lemon Chiffon'     xxx LSB        
Clivia miniata 'San Marcos Yellow' xxx FA xxx   (2 gal)      
Coleonema pulchellum 'Compact Form'     xxx FA        
Coleonema pulchellum 'Dark Pink'     xxx LSB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Coprosma kirkii 'Variegata' xxx              
Coprosma repens 'Marble Queen' xxx YFA xxx YFA        
Coprosma repens 'Taupata Gold'     xxx LFA        
Cordyline 'Abmuz'     xxx   (2 gal)      
Cordyline australis Pink Passion     xxx   xxx      
Cordyline australis 'Red Star'     xxx   xxx      
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'     xxx Y        
Cordyline 'Electric Flash'         xxx      
Cordyline 'Electric Pink'         xxx FA    
Correa glabra 'Coliban River'     xxx FA        
Correa 'Ivory Bells' xxx Y xxx          
Correa pulchella 'Pink Eyre' xxx L xxx          
Correa pulchella 'Pink Flamingo'     xxx Y        
Correa 'Ray's Tangerine' xxx YFA            
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx FA xxx          
Corynocarpus laevigatus         xxx      
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'         xxx   xxx  
Cotinus coggygria 'Royal Purple'     xxx D xxx D    
Cotyledon orbiculata 'Cinderella'     xxx LFA (2 gal)      
Cotyledon orbiculata 'Silver Peak' xxx FA xxx   (2 gal)      
Cotyledon orbiculata 'Winter Red'     xxx L        
Crassula arborescens xxx Y            
Crassula arborescens ssp. undulatifolia xxx              
Crassula 'Blue Bird' xxx Y            
Crassula 'Campfire' xxx YFA            
Crassula ovata 'Gollum' xxx YFA xxx          
Crassula ovata 'Pink Beauty' xxx FA            
Crassula perforata xxx L            
Crassula pubescens ssp. radicans xxx              
Crassula spathulata xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Crinum asiaticum     xxx L        
Cryptbergia 'Red Burst' xxx LFA            
Cuphea micropetala xxx L            
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx NICE    
Cupressus macrocarpa     xxx FA xxx      
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'         xxx FA    
Cupressus sempervirens 'Glauca'     xxx   xxx WOW    
Cussonia paniculata ssp. sinuata     xxx          
Dalechampia aristolochiifolia     xxx L        
Dasylirion longissimum         xxx   xxx  
Dianella BluTopia xxx FA xxx          
Dianella caerulea Cassa Blue xxx L xxx          
Dianella caerulea King Alfred     xxx L        
Dianella revoluta Little Rev xxx Y            
Dianella tasmanica xxx L            
Dianella tasmanica Destiny xxx Y            
Dianella tasmanica 'Variegata'     xxx NICE        
Dietes grandiflora 'Gray Ghost'     xxx Y        
Dietes grandiflora 'Sunstripe'     xxx          
Dietes grandiflora 'Variegata'     xxx FA        
Dioon rzedowskii         xxx      
Diospyros whyteana     xxx   xxx      
Distictis buccinatoria     xxx          
Distictis 'Rivers'     xxx FA        
Dodonaea microzyga xxx FA xxx L        
Dodonaea viscosa 'Purpurea'     xxx Y        
Dorycnium hirsutum xxx Y            
Dracaena draco     xxx L xxx L xxx LFA
Dracaena serrulata     xxx   (2 gal)      
Drimia maritima xxx L xxx NICE        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Drosanthemum speciosum xxx FA            
Duranta stenostachya xxx   xxx          
Dyckia floribunda 'La Rioja'     xxx   (2 gal)      
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx YL        
Dymondia margaretae xxx              
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx FA (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Prolifera'     xxx          
Echeveria coccinea xxx Y xxx FA (2 gal)      
Echeveria derenbergii xxx YFA            
Echeveria elegans xxx Y            
Echeveria gigantea     xxx FA        
Echeveria 'Latte Rose' xxx Y            
Echeveria 'Laulindsa'     xxx FA (2 gal)      
Echeveria lilacina xxx L            
Echeveria minima xxx Y            
Echeveria prolifica xxx FA            
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx L            
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx Y            
Elaeagnus multiflora xxx L            
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii' xxx   xxx L        
Elaeocarpus decipiens     xxx   xxx      
Encephalartos natalensis         xxx      
Equisetum hyemale xxx   xxx Y        
Eremophila glabra 'Mingenew Gold' xxx FA            
Erepsia pillansii xxx              
Erigeron glaucus 'Cape Sebastian' xxx L            
Erigeron karvinskianus xxx Y            
Erythrina coralloides 'Bicolor'             xxx FA
Erythrina speciosa 'Pink'             xxx FA
Erythrina sykesii     xxx   xxx   xxx FA
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Eucalyptus crenulata         xxx      
Euphorbia cotinifolia         xxx      
Euphorbia lomi 'Salmon'     xxx          
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire'     xxx NICE xxx      
Euryops pectinatus xxx SB            
Falkia repens xxx Y            
Farfugium japonicum var. giganteum     xxx YFA        
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx              
Fern: Microlepia strigosa xxx FA xxx          
Fern: Nephrolepis cordifolia     xxx Y        
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx Y            
Fremontodendron 'California Glory'     xxx FA        
Fremontodendron 'Dara's Gold'         xxx L    
Fremontodendron 'Ken Taylor'     xxx          
Furcraea foetida     xxx L        
Furcraea selloa var marginata     xxx L        
Gasteria bicolor xxx              
Gasteria bicolor var. liliputana xxx Y            
Gasteria croucheri 'Cynthia Giddy'     xxx          
Gasteria glomerata xxx              
Gaura lindheimeri xxx FA            
Geijera parviflora         xxx NICE xxx FA
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx L            
Geranium maderense xxx Y            
Glaucium flavum xxx Y            
Globularia x indubia xxx Y            
Graptopetalum superbum xxx              
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx L            
Grass: Buchloe dactyloides 'Buffalo Bill' xxx D            
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx D            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Festuca amethystina 'Aprilgrün' xxx L            
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx Y            
Grass: Festuca muelleri xxx Y            
Grass: Festuca rubra 'Point Joe' xxx              
Grass: Helictotrichon sempervirens xxx L            
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus'     xxx          
Grass: Leymus condensatus 'Canyon Prince'     xxx FA        
Grass: Lygeum spartum     xxx L        
Grass: Miscanthus sinensis 'Adagio'     xxx L        
Grass: Miscanthus sinensis var. condensatus     xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris xxx YFA xxx FA        
Grass: Muhlenbergia dubia     xxx L        
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx YL            
Grass: Neyraudia reynaudiana     xxx          
Grass: Pennisetum 'Eaton Canyon' xxx D            
Grass: Pennisetum 'Fairy Tails'     xxx L        
Grass: Pennisetum massaicum xxx              
Grass: Pennisetum orientale xxx D            
Grass: Pennisetum 'Rubrum' xxx YL            
Grass: Pennisetum spathiolatum xxx YL            
Grass: Sesleria autumnalis 'Fineleaf' xxx L            
Grass: Sesleria caerulea xxx L            
Grass: Sesleria 'Campo Azul' xxx   xxx Y        
Grass: Sesleria 'Greenlee Hybrid' xxx              
Grass: Sporobolus wrightii     xxx FA        
Grass: Thysanolaena latifolia     xxx          
Grevillea 'Bonfire'     xxx          
Grevillea fililoba xxx   xxx SB        
Grevillea 'Kings Celebration'     xxx   xxx FA    
Grevillea 'Kings Fire'         xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grevillea 'Kings Rainbow'     xxx   xxx      
Grevillea lanigera 'Coastal Gem' xxx   xxx LSB        
Grevillea lanigera 'Prostrate' xxx FA xxx L        
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx          
Grevillea 'Long John'         xxx Y    
Grevillea 'Moonlight'         xxx YSB xxx  
Grevillea nudiflora 'Medusa' xxx   xxx SB        
Grevillea 'Peaches and Cream'         xxx YSB    
Grevillea petrophiloides 'Big Bird'     xxx Y        
Grevillea 'Red Hooks' xxx YFA xxx SB xxx NICE    
Grevillea 'Scarlet Sprite' xxx   xxx LSB        
Grevillea 'Spirit of ANZAC' xxx   xxx SB        
Griselinia littoralis     xxx          
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer' xxx YFA xxx YFA        
Haworthia fasciata xxx FA            
Helianthemum 'Belgravia Rose' xxx SB            
Helianthemum 'Wisley Primrose' xxx              
Heliotropium arborescens xxx LFA            
Hemerocallis 'Bitsy' xxx L            
Hemerocallis 'Cranberry Baby' xxx L            
Hemerocallis 'Peggy's Pink' xxx L            
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx L            
Hemerocallis 'Yellow' xxx L            
Hesperaloe parviflora xxx FA            
Hesperoyucca whipplei     xxx Y        
Heuchera maxima     xxx FA        
Heuchera 'Santa Ana Cardinal'     xxx   (2 gal)      
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx Y            
Hippeastrum papilio     xxx SB (2 gal)      
Impatiens sodenii     xxx SB (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Impatiens sodenii 'Madonna'     xxx Y (2 gal)      
Ipomoea indica     xxx          
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx LFA            
Iris 'Frequent Flyer' xxx LFA            
Iris pallida 'Argentea Variegata' xxx D            
Isopogon formosus     xxx FA        
Jacaranda mimosifolia (Low branched)             xxx D
Jacaranda mimosifolia (Standard)             xxx D
Jasminum angulare     xxx SB        
Jasminum polyanthum xxx YB            
Juncus 'Carman's Japan' xxx Y            
Juncus patens xxx Y            
Juncus patens 'Elk Blue' xxx FA            
Juniperus procumbens 'Nana' xxx Y            
Kalanchoe beauverdii xxx FA            
Kalanchoe beharensis         xxx      
Kalanchoe beharensis 'Brown Dwarf' xxx FA            
Kalanchoe bracteata forma glabra xxx Y xxx FA (2 gal)      
Kalanchoe fedtschenkoi 'Majestic Scallops' xxx Y            
Kalanchoe grandiflora     xxx L        
Kalanchoe 'John Bleck' xxx              
Kalanchoe luciae     xxx FA (2 gal)      
Kalanchoe tomentosa 'Chocolate Soldier' xxx L            
Kniphofia 'Dwarf Yellow' xxx L            
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx L            
Kniphofia northiae     xxx          
Kniphofia 'Shining Sceptre' xxx L            
Kniphofia thomsonii xxx L xxx          
Kniphofia uvaria 'Blaze' xxx L xxx          
Kniphofia uvaria 'Wilhelm's Lance'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lampranthus 'Hot Flash' xxx Y            
Laurus nobilis (Standard)     xxx Y xxx FA    
Lavandula heterophylla     xxx L        
Lavandula intermedia 'Grosso' xxx Y            
Lavandula stoechas 'Otto Quast'     xxx L        
Ledebouria socialis xxx              
Leonotis leonurus     xxx YL        
Leptospermum 'Dark Shadows'     xxx   xxx   xxx Y
Leptospermum laevigatum         xxx Y    
Leptospermum petersonii             xxx FA
Leucadendron 'Cloudbank Ginny'         xxx Y    
Leucadendron 'Ebony'     xxx FA (2 gal)      
Leucadendron 'Hawaii Magic'         xxx FA    
Leucadendron 'Jester'         xxx Y    
Leucadendron 'Jubilee Crown'     xxx NICE        
Leucadendron 'Safari Goldstrike'     xxx   xxx      
Leucadendron 'Safari Sunset'     xxx LFA xxx      
Leucadendron salignum 'Blush'         xxx Y    
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos'     xxx L        
Leucophyllum langmaniae 'Lynn's Legacy'     xxx LFA        
Leucophyta brownii xxx FA            
Leucospermum 'Jody Jewell'         xxx FA    
Leucospermum 'Maui Magic'         xxx YSB    
Leucospermum 'Phil Parvin'         xxx      
Leucospermum 'Veldfire'         xxx LSB    
Ligustrum japonicum     xxx FA xxx      
Ligustrum japonicum 'Texanum' xxx L xxx   xxx      
Liriope 'Gigantea'     xxx L        
Liriope muscari 'Big Blue' xxx L            
Lobelia laxiflora ssp. angustifolia xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Lomandra confertifolia Pacific Sky     xxx FA        
Lomandra hystrix Lucky Stripe     xxx          
Lomandra hystrix 'Sunsprite'     xxx          
Lomandra hystrix Tropicbelle     xxx FA        
Lomandra Lime Tuff xxx L            
Lomandra longifolia Nyalla     xxx          
Lomandra Platinum Beauty         xxx Y    
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush' xxx FA xxx   xxx      
Loropetalum chinense var. rubrum 'Purple Majesty'     xxx          
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius             xxx YFA
Mackaya bella xxx LFA            
Mahonia lomariifolia     xxx   xxx Y    
Maireana sedifolia     xxx L (2 gal)      
Malvaviscus arboreus xxx L xxx LSB        
Mandevilla Sun Parasol Giant Crimson     xxx YL        
Mangave 'Bloodspot'     xxx Y (2 gal)      
Mangave 'Falling Waters'     xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Lavender Lady'     xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Night Owl'     xxx   (2 gal)      
Mangave 'Pineapple Express'     xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Purple People Eater'     xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Red Wing'     xxx NICE (2 gal)      
Mangave 'Spotty Dotty'     xxx   (2 gal)      
Maytenus boaria         xxx Y xxx YFA
Melaleuca armillaris     xxx          
Melaleuca nesophila     xxx Y xxx Y    
Melianthus major     xxx FA xxx      
Mestoklema tuberosum     xxx L        
Metrosideros collina 'Springfire'     xxx FA xxx      
Mimulus 'Jelly Bean Lemon' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Mimulus 'Jelly Bean Purple Pink' xxx YL            
Monstera deliciosa         xxx      
Muehlenbeckia complexa     xxx          
Myoporum parvifolium 'Fine Leaf Form' xxx YFA            
Myoporum parvifolium 'Putah Creek' xxx YFA            
Myrica californica xxx LFA xxx L        
Myrsine africana     xxx Y        
Nandina domestica 'Gulf Stream'     xxx          
Neomarica caerulea     xxx L        
Nuxia floribunda xxx   xxx NICE        
Ochagavia litoralis     xxx L (2 gal)      
Olea europaea 'Fruitless'             xxx  
Olea europaea 'Manzanillo'         xxx   xxx  
Olea europaea 'Montra'     xxx   xxx      
Olmediella betschleriana     xxx   xxx      
Ophiopogon clarkei xxx L            
Ophiopogon japonicus xxx              
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' xxx YFA            
Ophiopogon umbraticola xxx LFA            
Oscularia deltoides xxx Y            
Othonna capensis xxx L            
Ozothamnus diosmifolius 'Pink'     xxx YFA        
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx L xxx          
Pandorea pandorana 'Golden Showers'     xxx YFA        
Parkinsonia aculeata     xxx Y xxx   xxx  
Passiflora sanguinolenta xxx LFA            
Passiflora 'Snow Queen'     xxx YL        
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx LFA        
Pavonia praemorsa xxx LFA            
Pelargonium 'Jack of Hearts'     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Pelargonium 'Lily' xxx   xxx SB        
Pelargonium 'Rosemary' xxx B            
Penstemon 'Apple Blossom'     xxx L        
Penstemon 'Midnight'     xxx LFA        
Philadelphus mexicanus 'Dbl. Flowering'     xxx          
Philotheca myoporoides 'Profusion' xxx   xxx          
Phlomis 'Grande Verde'     xxx Y        
Phlomis lanata xxx   xxx          
Phlomis purpurea     xxx YFA        
Phormium cookianum     xxx          
Phormium cookianum 'Blondie'     xxx   (2 gal)      
Phormium cookianum 'Cream Delight'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Duet'     xxx L (2 gal)      
Phormium 'Dusky Chief'     xxx          
Phormium 'Evening Glow'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Golden Ray'     xxx Y (2 gal)      
Phormium 'Guardsman'         xxx      
Phormium 'Jester'     xxx          
Phormium 'Maori Chief'         xxx      
Phormium 'Mat's Merlot'     xxx          
Phormium 'Rubrum'     xxx          
Phormium 'Sunset'         xxx      
Phormium tenax 'Radiance'     xxx   xxx      
Phormium 'Wildwood'         xxx      
Pisonia umbellifera 'Variegata'         xxx      
Pittosporum crassifolium         xxx      
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx L        
Pittosporum 'Oakleaf'         xxx Y    
Pittosporum tenuifolium     xxx Y        
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'     xxx Y xxx      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Pittosporum tobira 'Variegata' xxx L xxx Y xxx      
Pittosporum undulatum     xxx L xxx NICE xxx NICE
Plectranthus argentatus     xxx LFA        
Plectranthus barbatus     xxx L        
Plectranthus ciliatus 'Drege' xxx Y xxx Y        
Plectranthus forsteri 'Aureus Variegatus'     xxx L        
Plectranthus lanuginosus xxx SB            
Plumbago auriculata 'Alba'     xxx          
Plumbago auriculata 'Imperial Blue'     xxx          
Podocarpus elongatus 'Monmal'         xxx Y    
Podocarpus henkelii         xxx      
Podocarpus latifolius         xxx   xxx  
Polygala dalmaisiana xxx FA xxx L        
Polygala fruticosa 'Petite Butterfly' xxx Y            
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx FA        
Portulacaria afra     xxx FA        
Portulacaria afra 'Aurea' xxx FA            
Portulacaria afra 'Cork Bark' xxx FA xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra forma macrophylla     xxx          
Portulacaria afra 'Prostrate Form'     xxx   (2 gal)      
Portulacaria afra 'Skyscraper' xxx FA xxx          
Portulacaria afra 'Variegata'     xxx YFA        
Protea cynaroides         xxx Y    
Protea cynaroides 'Mini King'         xxx YL    
Prunus caroliniana 'Compacta'     xxx SB        
Prunus ilicifolia ssp lyonii         xxx Y    
Punica granatum 'Nana' xxx L xxx LFA        
Puya alpestris xxx              
Puya coerulea var. coerulea     xxx          
Quercus agrifolia     xxx YFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Quercus tomentella             xxx L
Rhagodia spinescens xxx              
Rhamnus alaternus xxx   xxx YL xxx L    
Rhamnus alaternus 'Variegata'         xxx Y    
Rhamnus californica xxx FA xxx FA        
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx L        
Rhamnus californica 'Leatherleaf'     xxx          
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'     xxx   xxx Y    
Rhaphiolepis indica 'Clara' xxx   xxx L xxx      
Rhaphiolepis indica 'Fiesta'     xxx Y        
Rhaphiolepis umbellata xxx LFA xxx L xxx FA    
Rhaphiolepis umbellata 'Minor' xxx FA xxx Y        
Rhoicissus capensis     xxx NICE        
Rhus integrifolia     xxx Y        
Ribes viburnifolium xxx Y xxx YFA        
Ribes viburnifolium 'Spooner's Mesa'     xxx YFA        
Robinsonella cordata         xxx FA    
Romneya coulteri     xxx YFA        
Rosa banksiae var. banksiae xxx   xxx SB        
Rosa Cl. 'Cécile Brünner'     xxx          
Rosa 'Iceberg'     xxx L        
Rosa 'Mermaid' xxx YFA            
Rosa 'Mutabilis'     xxx Y        
Rosa Ralph's Creeper xxx L xxx SB        
Rosa 'Sea Foam' xxx L xxx L        
Rosmarinus officinalis 'Ed Carman'     xxx          
Rosmarinus officinalis Irene xxx   xxx LSB        
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor'     xxx SB        
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest'     xxx LSB        
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty'     xxx YFA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue'     xxx          
Rovaeanthus strigosus xxx L            
Ruschia lineolata xxx FA            
Salvia 'Amistad' PP23,578 xxx Y            
Salvia chionophylla xxx L            
Salvia coahuilensis xxx Y xxx LFA        
Salvia greggii 'Alba'     xxx SB        
Salvia greggii 'Furman's Red'     xxx LSB        
Salvia jamensis 'Sierra de San Antonio' xxx Y            
Salvia leucantha xxx LFA xxx L        
Salvia leucantha 'Midnight' xxx Y            
Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader' xxx YL xxx Y        
Salvia 'Marine Blue' xxx Y            
Salvia microphylla 'Berzerkeley' xxx Y xxx YSB        
Salvia officinalis 'Superb' xxx              
Salvia 'Phyllis Fancy'     xxx LFA        
Salvia uliginosa xxx   xxx Y        
Salvia 'Waverly'     xxx FA        
Salvia 'Wendy's Wish' xxx   xxx LSB        
Sansevieria 'Alice'     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria cylindrica     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria hallii     xxx   (2 gal)      
Sansevieria masoniana     xxx LFA (2 gal)      
Sansevieria suffruticosa 'Frosty Spears'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Bantel's Sensation'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Black Coral'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii Mein Liebling'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx L (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Singer's Silver'     xxx FA (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Schinus molle         xxx   xxx Y
Scilla natalensis 'Dwarf' xxx SB            
Scirpus cernuus xxx L            
Sedum clavatum xxx              
Sedum lineare 'Variegatum' xxx              
Sedum nussbaumerianum xxx YFA            
Sedum spectabile 'Autumn Joy' xxx              
Senecio crassissimus xxx              
Senecio cylindricus xxx              
Senecio 'Jolly Gray' xxx L            
Senecio leucostachys xxx   xxx L (2 gal)      
Senecio mandraliscae xxx              
Senecio praecox     xxx FA xxx FA    
Sideritis oroteneriffae     xxx L        
Solanum laxum xxx LSB xxx LSB        
Sollya heterophylla xxx   xxx L        
Spathodea campanulata 'Lutea'         xxx LFA    
Stigmaphyllon ciliatum     xxx L        
Strelitzia reginae     xxx          
Tagetes lemmonii     xxx Y        
Talbotia elegans xxx              
Tanacetum haradjanii xxx Y            
Tecoma 'Red Hot' PPAF     xxx LSB        
Tecoma x smithii         xxx L    
Tecomaria capensis xxx B xxx B        
Teucrium cossonii xxx Y            
Teucrium fruticans 'Azureum'         xxx YL    
Thunbergia grandiflora     xxx YL        
Thunbergia gregorii xxx YFA            
Thunbergia mysorensis     xxx YL        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Tibouchina heteromalla         xxx      
Trachelium caeruleum xxx              
Trachelospermum jasminoides xxx L xxx L        
Trachelospermum jasminoides (Staked)     xxx Y        
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx Y            
Trevesia palmata 'Micholitzii'         xxx      
Tulbaghia 'Ashanti' xxx L            
Tulbaghia 'Cosmic' xxx L            
Tulbaghia simmleri xxx L            
Tulbaghia violacea 'Edinburgh' xxx L xxx          
Tulbaghia violacea 'Emerisa White' xxx L xxx LFA (2 gal)      
Typha minima (Aquatic) xxx LFA            
Umbellularia californica         xxx Y xxx Y
Veltheimia bracteata xxx              
Veltheimia bracteata Pastel Series xxx SB            
Veltheimia bracteata 'Yellow Comet'     xxx FA (2 gal)      
Vestia foetida xxx SB            
Vitex trifolia 'Purpurea'     xxx L        
Westringia Blue Gem     xxx FA        
Westringia fruticosa xxx   xxx          
Westringia fruticosa 'Morning Light'     xxx          
Westringia fruticosa Mundi xxx YFA            
Westringia fruticosa 'Smokey' xxx LFA xxx          
Westringia 'Wynyabbie Gem' xxx SB xxx NICE        
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx   xxx SB        
Xanthorrhoea glauca         xxx Y    
Xanthorrhoea preissii         xxx      
Yucca Bright Star         xxx NICE    
Yucca elephantipes 'Variegata'     xxx   xxx      
Yucca linearifolia         xxx Y    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Zantedeschia aethiopica 'Green Goddess'     xxx          

Last Updated - March 2021
By San Marcos Growers Sales Department