San Marcos Growers
Cortaderia selloana 'Gold Band' - Gold Band Pampas Grass [CLOSE]
Image of Cortaderia selloana 'Gold Band'