San Marcos Growers Prime Availability List
July 2015


Codes that appear after some prices:

B - Blooming

D - Deciduous, or semi-deciduous at this time.

FA - Only a Few Available

L - Landscape Quality

LB - Landscape Quality - Blooming

LSB - Landscape Quality - Some Bloom

NICE - Plants are nice!

SB - Some Bloom

WOW - Plants particularly nice!

Y - Young Plants

YB - Young Plants Blooming

YL - Young Plants Landscape Quality

YSB - Young Plants Some Bloom

WOW - Prime Pick - plants particularly nice!

(Login  and refresh page for prices to display)
 

Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Abelia 'Kaleidoscope xxx   xxx FA (2 gal)      
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' xxx NICE xxx NICE        
Acacia baileyana 'Purpurea'         xxx      
Acacia boormanii         xxx Y    
Acacia cognata     xxx   xxx   xxx  
Acacia cognata Cousin Itt     xxx Y xxx NICE    
Acacia covenyi     xxx Y xxx Y    
Acacia cultriformis xxx   xxx Y xxx      
Acacia iteaphylla     xxx Y     xxx NICE
Acacia longifolia     xxx Y xxx      
Acacia melanoxylon     xxx NICE xxx NICE    
Acacia redolens 'Low Boy' xxx   xxx          
Acacia stenophylla     xxx Y xxx Y xxx FA
Acacia vestita     xxx          
Acanthus mollis xxx   xxx L        
Acca sellowiana xxx   xxx          
Achillea millefolium 'Cerise Queen' xxx L            
Achillea millefolium 'Paprika' xxx L            
Achillea 'Moonshine' xxx SB            
Achillea 'Salmon Beauty' xxx L            
Acmena smithii         xxx      
Acorus gramineus 'Ogon' xxx              
Acorus gramineus 'Pusillus' xxx              
Actinidia deliciosa 'Tomuri' (Male) xxx NICE            
Actinidia deliciosa 'Vincent' (Female) xxx NICE            
Adenanthos cunninghamii     xxx YL        
Adenanthos sericeus     xxx YL xxx Y    
Aeonium arboreum xxx              
Aeonium arboreum 'Electra'     xxx Y (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aeonium arboreum 'Zwartkop'     xxx Y        
Aeonium 'Blackbeard'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium 'Carol'     xxx          
Aeonium 'Cyclops'     xxx Y        
Aeonium 'Gary's Shadow'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium haworthii xxx FA            
Aeonium 'Jack Catlin'     xxx Y (2 gal)      
Aeonium 'Jolly Clusters' xxx FA            
Aeonium 'Purple Queen'     xxx Y        
Aeonium undulatum     xxx FA        
Aeonium 'Voodoo'     xxx          
Aesculus californica         xxx FA    
Agapanthus inapertus ssp. pendulus 'Graskop' xxx SB            
Agapanthus 'Ponto's Queen of the Nile' xxx FA            
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Delfina's Blush'     xxx B        
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Full Moon'     xxx B        
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Getty White' xxx              
Agapanthus praecox ssp orientalis Queen Mum     xxx B        
Agapanthus praecox ssp orientalis 'Silver Streak'     xxx Y        
Agapanthus 'Purple Delight' xxx YSB            
Agapanthus 'Snow Pixie' xxx YSB            
Agapanthus 'Storm Cloud' xxx YL xxx SB        
Agathis robusta         xxx FA    
Agave americana var. medio-picta 'Dwarf Alba'         xxx      
Agave americana 'Yellow Ribbons'     xxx L xxx L    
Agave attenuata 'Kara's Stripes'     xxx Y (2 gal)      
Agave 'Blue Bola Select'         xxx FA    
Agave 'Blue Flame'         xxx Y    
Agave bracteosa xxx              
Agave 'Brian's Guadacolorata'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave 'Carl's Dwarf' xxx              
Agave celsii var. albicans 'UCB'     xxx L        
Agave colorata     xxx L        
Agave 'Cornelius'     xxx L        
Agave 'Cream Spike' xxx              
Agave cupreata xxx              
Agave dasylirioides     xxx   (2 gal)      
Agave desmetiana 'Variegata' xxx FA            
Agave 'Felipe Otero' (FO-076)     xxx          
Agave franzosinii xxx   xxx   xxx Y    
Agave geminiflora xxx Y xxx Y (2 gal)      
Agave gentryi     xxx NICE        
Agave gentryi 'Jaws'     xxx FA (2 gal)      
Agave guiengola 'Creme Brulee'     xxx   (2 gal)      
Agave gypsophila     xxx FA        
Agave gypsophila 'Ivory Curls'     xxx Y xxx      
Agave horrida     xxx   (2 gal)      
Agave impressa 'Green Giant'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Joe Hoak'     xxx L xxx FA    
Agave leopoldii xxx FA xxx   (2 gal)      
Agave lophantha 'Quadricolor' xxx NICE     xxx NICE    
Agave macroacantha 'Pablo's Choice'     xxx   (2 gal)      
Agave 'Mateo'     xxx   (2 gal)      
Agave ovatifolia 'Frosty Blue'         xxx      
Agave parrasana 'Fireball'     xxx   (2 gal)      
Agave parrasana x colorata     xxx L        
Agave potatorum 'Kichiokan'     xxx   (2 gal)      
Agave potatorum 'Kichiokan Marginata' xxx              
Agave potatorum 'Mariscal'     xxx L        
Agave 'Risner Bill'     xxx NICE        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Agave salmiana 'Green Giant' xxx   xxx   xxx      
Agave salmiana var. ferox 'Variegata'     xxx   xxx      
Agave 'Sawtooth'     xxx FA xxx FA    
Agave schidigera 'Shira ito no Ohi' xxx   xxx   (2 gal)      
Agave 'Sharkskin Shoes'     xxx   (2 gal)      
Agave striata 'East of Ramos'         xxx      
Agave stricta 'Nana' xxx              
Agave tequilana xxx FA            
Agave tequilana 'Sunrise'         xxx L    
Agave titanota     xxx          
Agave triangularis     xxx   xxx      
Agave victoriae-reginae xxx Y            
Agave vilmoriniana xxx   xxx   xxx      
Agave vilmoriniana 'Stained Glass'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Arizona Star'     xxx   xxx      
Agave weberi 'Reiner's Selection'         xxx FA    
Agonis flexuosa     xxx FA xxx Y    
Agonis flexuosa 'Jervis Bay Afterdark'         xxx FA xxx FA
Agonis flexuosa 'Nana'     xxx FA        
Ajuga reptans 'Texas Tough' xxx              
Akebia quinata     xxx          
Albuca nelsonii     xxx L        
Aloe acutissima     xxx NICE (2 gal)      
Aloe africana     xxx Y        
Aloe arborescens     xxx FA        
Aloe arborescens 'Lutea'     xxx L        
Aloe barberae         xxx FA xxx Y
Aloe 'Big Mac'     xxx Y        
Aloe 'Birds and Bees'     xxx FA        
Aloe 'Blue Elf' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Bright Ember'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Brown-Powys 21'     xxx   (2 gal)      
Aloe cameronii     xxx Y        
Aloe camperi     xxx L        
Aloe camperi 'Yellow'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Carpinteria Gem'     xxx NICE        
Aloe castanea     xxx FA        
Aloe chabaudii 'Dan's Tangerine'     xxx NICE        
Aloe ciliaris 'Firewall' xxx FA            
Aloe 'Coral Fire'     xxx NICE (2 gal)      
Aloe 'Cynthia Giddy'     xxx          
Aloe 'David Verity'     xxx          
Aloe 'David's Delight'     xxx          
Aloe dawei     xxx NICE xxx      
Aloe dawei 'Yellow'     xxx          
Aloe 'Delta Lights' xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe deltoideodonta xxx              
Aloe distans     xxx FA        
Aloe 'Erik the Red'     xxx          
Aloe 'Fairy Pink' xxx L            
Aloe ferox "Candelabrum Form"     xxx          
Aloe fleurentiniorum xxx   xxx   (2 gal)      
Aloe 'Grassy Lassie' xxx L            
Aloe greenii     xxx NICE        
Aloe 'Hercules'             xxx  
Aloe 'Jacob's Ladder'     xxx          
Aloe 'Jenny Lind'     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Johnson's Hybrid' xxx              
Aloe juvenna xxx FA            
Aloe kedongensis xxx   xxx NICE xxx NICE    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe lineata var. muirii     xxx   (2 gal)      
Aloe lolwensis     xxx FA        
Aloe maculata 'Jack-O-Lantern'     xxx Y        
Aloe maculata 'Monstrose'     xxx FA (2 gal)      
Aloe maculata 'Yellow Form' xxx Y            
Aloe 'Moonglow'     xxx NICE (2 gal)      
Aloe munchii     xxx   (2 gal)      
Aloe Nick Deinhart Hybrid xxx   xxx FA        
Aloe pictifolia xxx              
Aloe 'Pink Blush' xxx              
Aloe pluridens     xxx   xxx      
Aloe pratensis     xxx L (2 gal)      
Aloe pseudorubroviolacea         xxx      
Aloe rubroviolacea     xxx          
Aloe salm-dyckiana     xxx   xxx L    
Aloe Scarlet Rockets ['LEO 3711']     xxx          
Aloe schelpei     xxx          
Aloe scobinifolia     xxx FA (2 gal)      
Aloe speciosa         xxx      
Aloe spinosissima         xxx FA    
Aloe striata xxx YL            
Aloe 'Sunrise'     xxx   (2 gal)      
Aloe tenuior     xxx FA (2 gal)      
Aloe tomentosa     xxx          
Aloe tongaenesis 'Medusa'             xxx L
Aloe Topaz     xxx   (2 gal)      
Aloe 'Tropic World'     xxx   (2 gal)      
Aloe vera     xxx          
Aloe 'Viper' xxx              
Aloe wickensii     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Aloe 'Yellow Torch'         xxx L    
Alstroemeria 'Salmon' xxx SB xxx SB (2 gal)      
Alstroemeria Sunlight     xxx YSB (2 gal)      
Alstroemeria 'Tall Pink' xxx SB            
Alstroemeria White Pink Heart     xxx YSB (2 gal)      
Alyogyne huegelii 'Santa Cruz'     xxx L        
Alyogyne huegelii 'White Swan'     xxx SB        
Amaryllis belladonna hybrids xxx D            
Anigozanthos 'Bush Pearl' xxx YSB            
Anigozanthos 'Gold Velvet'     xxx YB        
Anigozanthos Kanga Burgundy xxx SB            
Anigozanthos 'Orange Cross'     xxx Y        
Anigozanthos 'Red Cross'     xxx          
Anigozanthos viridis 'Phar Lap' xxx              
Arbutus 'Marina' (Low branched)             xxx Y
Arbutus 'Marina' (Standard)             xxx Y
Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn'     xxx L        
Arctostaphylos manzanita 'Dr. Hurd'         xxx Y    
Arctostaphylos 'Sunset'     xxx Y        
Arctotis acaulis 'Big Magenta' xxx              
Arctotis 'Pink Sugar' xxx SB            
Arctotis Pumpkin Pie xxx SB            
Arctotis stoechadifolia xxx Y            
Aristolochia gigantea     xxx          
Artemisia arborescens xxx   xxx          
Artemisia 'Powis Castle' xxx              
Artemisia pycnocephala 'David's Choice' xxx FA            
Asclepias curassavica 'Silky Deep Red' xxx Y            
Asclepias curassavica 'Silky Gold' xxx SB            
Asparagus densiflorus 'Myers' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Asparagus virgatus xxx   xxx   (2 gal)      
Azara microphylla     xxx L xxx L    
Bamboo: Bambusa dolichomerithalla 'Green Stripe'         xxx      
Bamboo: Bambusa multiplex 'Golden Goddess'     xxx          
Bamboo: Bambusa textilis         xxx      
Bamboo: Borinda fungosa         xxx      
Bamboo: Chimonobambusa quadrangularis         xxx      
Bamboo: Himalayacalamus hookerianus 'Teague's Blue'         xxx Y xxx FA
Bamboo: Otatea acuminata aztecorum     xxx YL xxx YL xxx NICE
Bamboo: Phyllostachys nigra     xxx   xxx      
Bamboo: Phyllostachys viridis 'Robert Young'         xxx      
Bamboo: Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'         xxx      
Bamboo: Pleioblastus pygmaeus xxx              
Bamboo: Pleioblastus viridistriatus xxx              
Barleria obtusa xxx NICE xxx          
Barleria repens     xxx          
Bauhinia corymbosa     xxx          
Bauhinia galpinii     xxx NICE xxx FA    
Baumea rubiginosa 'Variegata' xxx              
Beaucarnea 'Gold Star'             xxx  
Begonia acutifolia xxx Y xxx          
Begonia luxurians xxx Y            
Begonia 'Richmondensis' xxx B xxx B        
Begonia 'San Miguel'     xxx   (2 gal)      
Berberis nevinii xxx B            
Berberis repens xxx FA            
Bergenia ciliata     xxx   (2 gal)      
Beschorneria albiflora xxx              
Beschorneria yuccoides xxx Y xxx Y        
Beschorneria yuccoides Flamingo Glow     xxx Y (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Bidens ferulifolia 'Goldmarie' xxx FA            
Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty'     xxx SB        
Bocconia frutescens     xxx          
Bougainvillea 'James Walker'     xxx B        
Bougainvillea 'La Jolla' xxx B xxx B        
Bougainvillea 'Rosenka'     xxx YB        
Brachychiton rupestris     xxx   xxx      
Brugmansia 'Charles Grimaldi'     xxx       xxx SB
Brugmansia x candida 'Double White'     xxx   xxx   xxx SB
Bulbine frutescens xxx              
Bulbine frutescens 'Hallmark' xxx Y            
Bursera fagaroides     xxx   (2 gal)      
Buxus microphylla var japonica 'Green Beauty' xxx              
Calibanus hookeri xxx              
Callistemon 'Cane's Hybrid'     xxx   xxx      
Callistemon 'Jeffers'     xxx   xxx      
Callistemon 'Little John'     xxx YB xxx SB    
Callistemon viminalis Slim     xxx          
Calothamnus quadrifidus 'Seaside'     xxx Y        
Calylophus berlandieri xxx B            
Campanula 'Birch Hybrid' xxx SB            
Campanula poscharskyana xxx SB            
Canna 'Black Knight'     xxx L (2 gal)      
Canna 'Intrigue' xxx L xxx L (2 gal)      
Canna 'Lucifer' xxx SB xxx SB (2 gal)      
Canna 'New White'     xxx L (2 gal)      
Canna 'President'     xxx L (2 gal)      
Canna 'Pride of India'     xxx L (2 gal)      
Canna 'Topaz' xxx L xxx L (2 gal)      
Canna 'Zulu Pink' xxx L xxx L (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Carex albula xxx Y            
Carex oshimensis Everest xxx Y            
Carex oshimensis 'Evergold' xxx              
Carex subfusca xxx              
Carex testacea xxx              
Carex tumulicola xxx Y            
Carpenteria californica     xxx   xxx Y    
Carpenteria californica 'Elizabeth'     xxx SB        
Ceanothus 'Centennial'     xxx          
Ceanothus 'Concha' xxx   xxx          
Ceanothus 'Dark Star' xxx   xxx          
Ceanothus gloriosus 'Anchor Bay'     xxx NICE        
Ceanothus griseus horizontalis 'Yankee Point' xxx   xxx Y        
Ceanothus griseus 'Point Sal'     xxx          
Ceanothus impressus 'Vandenberg'     xxx          
Ceanothus 'Joyce Coulter'     xxx          
Ceanothus 'Ray Hartman'     xxx          
Ceanothus thyrsiflorus 'Snow Flurry'     xxx          
Cedrela fissilis     xxx   xxx      
Ceiba speciosa     xxx   xxx      
Ceratostigma plumbaginoides xxx              
Cercis canadensis 'Forest Pansy'         xxx   xxx  
Cercis occidentalis xxx   xxx   xxx   xxx  
Cercis occidentalis (Standard)     xxx   xxx NICE    
Cercis siliquastrum     xxx   xxx      
Chamelaucium ciliatum 'Scaddan'     xxx FA        
Chondropetalum elephantinum xxx   xxx Y xxx      
Chondropetalum tectorum xxx   xxx Y (2 gal)      
Chorizema 'Bush Flame'     xxx FA        
Chrysocephalum 'Silver and Gold' xxx FA            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cissus striata     xxx          
Cistus ladanifer xxx NICE xxx          
Cistus ladanifer 'Blanche'     xxx NICE        
Cistus purpureus xxx NICE xxx          
Cistus salviifolius 'Prostratus' xxx              
Cistus skanbergii xxx   xxx Y        
Cistus 'Sunset' xxx Y            
Clematis armandii     xxx          
Clematis cartmanii 'Avalanche'     xxx          
Cleyera japonica     xxx FA        
Clivia caulescens     xxx          
Clivia cyrtanthiflora     xxx          
Clivia miniata 'Arturo's Yellow'     xxx Y        
Clivia miniata 'San Marcos Yellow' xxx Y xxx Y (2 gal)      
Clytostoma callistegioides xxx   xxx          
Coleonema album     xxx          
Coleonema pulchellum     xxx          
Coleonema pulchellum 'Compact Form'     xxx          
Colocasia esculenta 'Fontanesii' xxx NICE            
Convolvulus cneorum xxx NICE            
Coprosma kirkii 'Variegata' xxx              
Coprosma repens 'Marble Queen' xxx FA xxx          
Coprosma repens 'Taupata Gold'     xxx          
Cordia boissieri     xxx SB        
Cordyline australis 'Jive'     xxx NICE        
Cordyline australis 'Red Star'         xxx      
Cordyline australis 'Sunrise'     xxx          
Cordyline australis 'Torbay Dazzler'     xxx NICE xxx Y xxx WOW
Cordyline 'Design-a-line Burgundy'         xxx FA    
Cordyline 'Electric Flash'     xxx   (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cordyline 'Electric Pink'     xxx YL xxx WOW    
Cordyline 'Electric Star'     xxx          
Coreopsis gigantea xxx L            
Correa 'Dusky Bells' xxx              
Correa glabra 'Coliban River' xxx   xxx SB        
Correa pulchella 'Pink Eyre'     xxx          
Correa pulchella 'Pink Flamingo' xxx Y xxx          
Correa reflexa 'Kangaroo Island' xxx   xxx SB        
Corynocarpus laevigatus     xxx   xxx NICE    
Corynocarpus laevigatus 'Variegatus'     xxx Y        
Cotinus coggygria 'Royal Purple'     xxx NICE xxx      
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' xxx NICE            
Cotoneaster dammeri 'Lowfast' xxx NICE            
Cotyledon orbiculata var. oblonga 'Flavida' xxx FA            
Craspedia globosa xxx SB            
Crassula arborescens ssp. undulatifolia 'Blue Bird' xxx NICE            
Crassula lactea xxx              
Crassula multicava xxx              
Crassula ovata 'Gollum' xxx FA            
Crassula ovata 'Pink Beauty' xxx              
Crassula perforata xxx YL            
Crassula sarcocaulis xxx B            
Crocosmia crocosmiiflora 'George Davidson' xxx              
Crocosmia 'Lucifer' xxx              
Crotalaria agatiflora     xxx          
Cryptbergia 'Red Burst' xxx              
Cuphea 'David Verity' xxx SB            
Cuphea micropetala xxx   xxx          
Cupressus cashmeriana     xxx Y xxx NICE xxx NICE
Cupressus guadalupensis 'Greenlee's Blue Rocket'         xxx FA    
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Cupressus macrocarpa     xxx FA xxx      
Cupressus macrocarpa 'Lemon Yellow'         xxx Y    
Cussonia paniculata ssp. sinuata     xxx          
Cussonia spicata         xxx FA    
Cycas panzhihuaensis         xxx NICE    
Cyperus papyrus xxx   xxx          
Cyperus papyrus 'Dwarf Form' xxx   xxx          
Dalechampia dioscoreifolia     xxx B        
Dampiera trigona 'Purple Wire' xxx LSB            
Dasylirion longissimum         xxx   xxx  
Dasylirion wheeleri             xxx  
Delosperma echinatum xxx              
Dendromecon harfordii     xxx NICE        
Dermatobotrys saundersii     xxx   (2 gal)      
Dianella caerulea Cassa Blue     xxx          
Dianella caerulea King Alfred     xxx          
Dianella ensifolia xxx              
Dianella revoluta Little Rev xxx              
Dianella tasmanica xxx              
Dianella tasmanica Blaze xxx NICE            
Dianella tasmanica Destiny xxx              
Dichondra sericea xxx FA            
Dietes bicolor 'Liz's Selection' xxx              
Dietes grandiflora xxx   xxx L        
Dietes grandiflora 'Sunstripe' xxx Y xxx          
Dietes grandiflora 'Variegata' xxx Y xxx Y        
Dietes iridioides 'John's Runner' xxx Y            
Dietes 'Orange Drop' xxx   xxx          
Distictis buccinatoria     xxx SB        
Distictis 'Rivers'     xxx SB        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Dodonaea viscosa 'Purpurea'     xxx Y xxx Y    
Dombeya cacuminum         xxx   xxx  
Dombeya wallichii     xxx   xxx      
Doryanthes palmeri     xxx Y xxx Y    
Dorycnium hirsutum xxx              
Dracaena draco             xxx  
Drimiopsis maculata xxx NICE            
Duranta stenostachya     xxx YSB        
Dyckia hybrids (Red Seedlings) xxx              
Dyckia hybrids (Silver Seedlings) xxx              
Dyckia 'Jim's Red'     xxx FA xxx      
Dyckia marnier-lapostollei xxx FA            
Dyckia 'Naked Lady'     xxx FA (2 gal)      
Dyckia 'Precious Metal'     xxx          
Dyckia 'Red Devil' xxx   xxx L (2 gal)      
Dyckia 'Silver Superstar'     xxx L        
Dyckia 'Silvertooth Tiger'     xxx          
Echeveria agavoides 'Lipstick'     xxx Y (2 gal)      
Echeveria agavoides 'Maria'     xxx Y        
Echeveria coccinea     xxx   (2 gal)      
Echeveria colorata 'Mexican Giant'     xxx Y (2 gal)      
Echeveria gibbiflora 'David Harris'     xxx   (2 gal)      
Echeveria gigantea xxx Y            
Echeveria 'Latte Rose' xxx              
Echeveria lilacina xxx              
Echeveria 'Morning Beauty' xxx FA            
Echeveria nodulosa xxx              
Echeveria prolifica xxx              
Echeveria pulvinata 'Frosty' xxx Y            
Echeveria 'Pulv-oliver' xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Echeveria secunda 'Blue Mist' xxx              
Echeveria 'Violet Queen' xxx Y            
Echium candicans xxx FA            
Echium simplex xxx              
Echium wildpretii xxx              
Elaeagnus pungens 'Fruitlandii'     xxx          
Eleocharis montevidensis xxx              
Encephalartos altensteinii         xxx      
Encephalartos lehmannii         xxx NICE    
Ephedra tweediana         xxx Y    
Epidendrum 'Purple' xxx              
Epilobium canum xxx Y            
Epilobium canum 'Catalina' xxx Y            
Equisetum hyemale xxx   xxx          
Equisetum myriochaetum     xxx          
Equisetum scirpoides xxx              
Erigeron glaucus 'Sea Breeze' xxx B            
Erigeron karvinskianus xxx              
Eriogonum giganteum xxx YL xxx Y        
Eriogonum grande var. rubescens xxx FA            
Erodium chrysanthum xxx Y            
Erodium x variabile 'Bishop's Form' xxx L            
Erythrina bidwillii         xxx      
Erythrina coralloides 'Bicolor'         xxx L    
Erythrina crista-galli     xxx SB        
Erythrina sykesii         xxx   xxx  
Eucalyptus ficifolia     xxx NICE xxx FA    
Eucalyptus 'Moon Lagoon'     xxx Y        
Euphorbia Blackbird xxx Y            
Euphorbia caput-medusae     xxx Y (2 gal)      
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Euphorbia characias 'Bruce's Dwarf' xxx              
Euphorbia characias 'Portuguese Velvet'     xxx FA        
Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' xxx Y            
Euphorbia cotinifolia         xxx L xxx FA
Euphorbia leucodendron     xxx L (2 gal)      
Euphorbia martinii 'Ascot Rainbow’ xxx NICE            
Euphorbia myrsinites xxx              
Euryops pectinatus 'Viridis' xxx B            
Fatsia japonica 'Variegata'         xxx Y    
Fern: Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' xxx              
Fern: Cyathea cooperi         xxx      
Fern: Dicksonia antarctica         xxx      
Fern: Marsilea schelpeana                
Fern: Marsilea vestita                
Fern: Microlepia strigosa     xxx          
Fern: Nephrolepis cordifolia xxx   xxx          
Fern: Nephrolepis cordifolia 'Lemon Buttons' xxx              
Ficus pumila xxx Y            
Francoa ramosa xxx Y            
Fremontodendron 'California Glory'     xxx Y        
Furcraea bedinghausii         xxx      
Garrya elliptica 'Evie'     xxx L        
Gasteraloe 'Midnight' xxx              
Gasteria bicolor xxx              
Gaura lindheimeri 'So White'     xxx L (2 gal)      
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' xxx SB            
Geranium maderense xxx Y            
Geranium maderense 'Alba' xxx Y            
Geranium sanguineum xxx              
Glaucium flavum xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Globularia x indubia xxx              
Graptopetalum paraguayense xxx NICE            
Graptopetalum superbum xxx              
Graptosedum 'Vera Higgins' xxx Y            
Graptoveria 'Fred Ives' xxx Y            
Graptoveria 'Opalina' xxx L            
Grass: Bouteloua gracilis 'Blonde Ambition' xxx SB            
Grass: Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' xxx              
Grass: Chrysopogon zizanioides 'Sunshine xxx L            
Grass: Danthonia californica xxx L            
Grass: Eragrostis elliottii 'Tallahassee Sunset' xxx L            
Grass: Festuca amethystina 'Aprilgrün' xxx              
Grass: Festuca glauca 'Azurit' xxx              
Grass: Festuca glauca 'Elijah Blue' xxx              
Grass: Festuca muelleri xxx              
Grass: Festuca rubra 'Point Joe' xxx NICE            
Grass: Helictotrichon sempervirens xxx              
Grass: Leymus arenarius 'Glaucus' xxx NICE xxx          
Grass: Leymus condensatus 'Canyon Prince' xxx              
Grass: Miscanthus sinensis 'Morning Light'     xxx          
Grass: Muhlenbergia capillaris     xxx Y        
Grass: Muhlenbergia capillaris 'White Cloud'     xxx          
Grass: Muhlenbergia dumosa xxx   xxx          
Grass: Muhlenbergia emersleyi xxx NICE            
Grass: Muhlenbergia lindheimeri xxx   xxx NICE        
Grass: Muhlenbergia 'Pink Flamingo' xxx NICE xxx          
Grass: Muhlenbergia reverchonii Undaunted xxx              
Grass: Muhlenbergia rigens xxx FA            
Grass: Panicum virgatum 'Heavy Metal' xxx NICE            
Grass: Pennisetum 'Fireworks' xxx   xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Grass: Pennisetum orientale xxx              
Grass: Pennisetum 'Rubrum' xxx   xxx          
Grass: Piptochaetium fimbriatum xxx              
Grass: Sesleria caerulea xxx              
Grass: Setaria palmifolia xxx   xxx          
Grass: Setaria palmifolia 'Little Geno'     xxx   (2 gal)      
Grevillea fililoba     xxx          
Grevillea lanigera 'Coastal Gem'     xxx          
Grevillea lanigera 'Prostrate'     xxx          
Grevillea lavandulacea 'Penola'     xxx          
Grevillea 'Long John'         xxx Y    
Grevillea 'Moonlight'         xxx Y    
Grevillea nudiflora 'Medusa'     xxx          
Grevillea 'Peaches and Cream'     xxx   xxx      
Grevillea 'Poorinda Signet'     xxx          
Grevillea 'Red Hooks'     xxx          
Griselinia littoralis xxx L            
Hardenbergia violacea 'Canoelands'     xxx FA        
Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer' xxx   xxx L        
Haworthia fasciata xxx              
Helianthemum 'Wisley Primrose' xxx SB            
Helichrysum petiolare 'Limelight' xxx              
Heliotropium amplexicaule xxx SB            
Heliotropium arborescens xxx L            
Helleborus argutifolius     xxx Y (2 gal)      
Hemerocallis 'Bitsy' xxx              
Hemerocallis 'Peggy's Pink' xxx SB            
Hemerocallis 'Red Velvet' xxx SB            
Hemerocallis 'Yellow' xxx              
Hesperoyucca whipplei xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Hesperoyucca whipplei ssp. eremica     xxx   (2 gal)      
Heteromeles arbutifolia     xxx Y xxx Y    
Heuchera 'Canyon Belle' xxx              
Heuchera 'Canyon Pink' xxx              
Heuchera 'Caramel' xxx              
Heuchera 'Crimson Curls' xxx              
Heuchera 'Kassandra' xxx              
Heuchera 'Lillian's Pink' xxx NICE            
Heuchera maxima     xxx          
Heuchera 'Plum Pudding' xxx NICE            
Heuchera 'Santa Ana Cardinal' xxx Y xxx NICE (2 gal)      
Heuchera x brizoides 'Bressingham White' xxx L            
Heuchera x brizoides 'Firefly' xxx              
Hippuris vulgaris                
Homalanthus populneus     xxx          
Houttuynia cordata 'Chameleon' xxx              
Hylocereus undatus     xxx   (2 gal)      
Hymenosporum flavum     xxx Y        
Impatiens sodenii     xxx SB (2 gal)      
Impatiens sodenii 'Madonna'     xxx SB (2 gal)      
Ipomoea indica xxx B xxx B        
Iresine herbstii 'Brilliantissima' xxx              
Iris foetidissima xxx              
Iris 'Frequent Flyer' xxx              
Iris 'Grandma's Purple Flag' xxx SB            
Iris 'Nada' xxx   xxx   (2 gal)      
Iris PacCoast Hybrid 'Canyon Snow' xxx Y            
Iris PacCoast Hybrid 'Canyon Sunshine' xxx Y            
Iris PacCoast Hybrid 'Dorothea's Ruby' xxx Y            
Iris PacCoast Hybrid 'Joey' xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Iris PacCoast Hybrid 'Yellow' xxx Y            
Iris pallida 'Argentea Variegata' xxx              
Isopogon formosus     xxx          
Jacaranda mimosifolia (Low branched)         xxx   xxx  
Jacaranda mimosifolia (Standard)     xxx Y xxx   xxx L
Jasminum angulare     xxx SB        
Jasminum leratii xxx FA            
Jasminum officinale forma grandiflorum     xxx Y        
Jasminum polyanthum xxx   xxx          
Jasminum tortuosum     xxx SB        
Jatropha integerrima     xxx L        
Juncus 'Carman's Japan' xxx              
Juncus patens xxx              
Juniperus conferta 'Blue Pacific' xxx              
Juniperus procumbens 'Nana' xxx              
Justicia rizzinii xxx              
Kalanchoe beharensis 'Small Form' xxx Y            
Kalanchoe beharensis var. subnuda     xxx Y        
Kalanchoe bracteata xxx   xxx   (2 gal)      
Kalanchoe 'Fantastic' xxx   xxx   (2 gal)      
Kalanchoe fedtschenkoi 'Majestic Scallops' xxx FA            
Kalanchoe grandiflora     xxx          
Kalanchoe luciae xxx              
Kalanchoe 'Oak Leaf'     xxx   (2 gal)      
Kalanchoe prolifera xxx              
Kennedia beckxiana 'Flamboyant' xxx              
Kniphofia 'Christmas Cheer'     xxx NICE        
Kniphofia galpinii 'Orange Flame' xxx              
Kniphofia northiae xxx   xxx L        
Kniphofia rooperi     xxx L        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Kniphofia 'Shining Sceptre' xxx              
Kniphofia thomsonii xxx B xxx B        
Kniphofia uvaria 'Blaze'     xxx          
Kniphofia uvaria 'Malibu Yellow'     xxx          
Kniphofia uvaria 'Wilhelm's Lance'     xxx          
Lagunaria patersonia     xxx   xxx NICE xxx NICE
Lamium maculatum 'Pink Pewter' xxx              
Lantana montevidensis xxx B            
Lantana montevidensis 'Alba' xxx B            
Laurus 'Saratoga'     xxx   xxx      
Lavandula angustifolia 'Munstead' xxx              
Lavandula dentata var. candicans xxx   xxx Y        
Lavandula 'Goodwin Creek Grey' xxx NICE xxx SB        
Lavandula heterophylla xxx SB xxx SB        
Lavandula intermedia 'Alba' xxx   xxx FA        
Lavandula intermedia 'Grosso' xxx Y xxx Y        
Lavandula intermedia 'Provence' xxx Y xxx Y        
Lavandula 'Regal Splendour'     xxx SB        
Lavandula stoechas 'Otto Quast'     xxx SB        
Ledebouria socialis xxx              
Leonotis leonurus     xxx SB        
Leptospermum 'Dark Shadows'         xxx Y xxx  
Leptospermum laevigatum         xxx Y    
Leptospermum laevigatum 'Reevesii'         xxx YL    
Leptospermum petersonii     xxx          
Lessingia filaginifolia 'Silver Carpet' xxx              
Leucadendron 'Cloudbank Ginny'     xxx          
Leucadendron 'Jester'         xxx Y    
Leucadendron 'Safari Goldstrike'     xxx          
Leucadendron 'Safari Sunset'     xxx          
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Leucadendron salignum 'Blush'         xxx NICE    
Leucophyllum frutescens 'Los Alamitos'     xxx YSB        
Leucophyta brownii xxx              
Leucospermum 'High Gold'     xxx Y        
Leucospermum 'Sunrise'     xxx Y        
Leucospermum 'Veldfire'         xxx Y    
Ligustrum japonicum     xxx Y xxx      
Ligustrum japonicum 'Texanum'     xxx Y        
Limonium perezii xxx B            
Limonium vulgare xxx              
Liriope 'Gigantea'     xxx          
Liriope muscari 'Big Blue' xxx FA            
Liriope spicata 'Silver Dragon' xxx YL            
Lobelia fulgens xxx              
Lomandra hystrix Tropicbelle xxx Y xxx Y        
Lomandra longifolia Breeze xxx   xxx          
Lonicera confusa     xxx          
Lonicera hildebrandiana     xxx Y        
Loropetalum chinense         xxx NICE    
Loropetalum chinense var. rubrum 'Blush'     xxx   xxx      
Loropetalum chinense var. rubrum 'Purple Majesty'     xxx          
Lyonothamnus floribundus ssp aspleniifolius     xxx Y xxx NICE xxx NICE
Macrozamia johnsonii             xxx  
Macrozamia moorei             xxx  
Maireana sedifolia     xxx   (2 gal)      
Mandevilla laxa xxx   xxx          
Mandevilla Sun Parasol Giant Crimson     xxx B        
Mangave 'Macho Mocha'     xxx   (2 gal)      
Mascagnia macroptera     xxx          
Maytenus boaria         xxx Y xxx Y
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Melaleuca armillaris     xxx   xxx      
Melaleuca incana     xxx Y xxx Y    
Melaleuca incana 'Prostrate Form'     xxx          
Melaleuca nesophila     xxx   xxx      
Metrosideros collina 'Springfire'     xxx   xxx SB    
Mimulus 'Trish' xxx B            
Montanoa grandiflora     xxx          
Muehlenbeckia complexa     xxx          
Myoporum parvifolium 'Pink' xxx NICE            
Myoporum parvifolium 'Putah Creek' xxx NICE            
Myosotis scorpioides                
Myrica californica     xxx   xxx      
Myriophyllum aquaticum xxx              
Myrsine africana xxx   xxx          
Myrsine africana 'Scarlett Marglin' xxx              
Myrtus communis     xxx Y        
Nandina domestica 'Gulf Stream'     xxx          
Neomarica caerulea xxx Y xxx          
Nepeta x faassenii xxx              
Nepeta x faassenii 'Walker's Low' xxx B            
Ochagavia litoralis     xxx   (2 gal)      
Olea africana xxx   xxx   xxx   xxx FA
Olea europaea 'Fruitless'     xxx   xxx   xxx Y
Olea europaea 'Manzanillo'     xxx   xxx   xxx  
Olea europaea 'Montra'     xxx Y xxx NICE    
Olmediella betschleriana     xxx NICE xxx NICE    
Operculicarya decaryi     xxx   (2 gal)      
Ophiopogon japonicus xxx              
Origanum dictamnus xxx              
Oscularia caulescens xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Oxalis crassipes xxx LB            
Oxalis crassipes 'Alba' xxx LB            
Ozothamnus diosmifolius 'Pink'     xxx FA        
Ozothamnus leptophyllus 'Silver Cape'     xxx   (2 gal)      
Pachyphytum 'Bill Baker' xxx              
Pachyveria 'Clavifolia' xxx              
Palm: Butia capitata         xxx   xxx  
Palm: Chamaerops humilis var. argentea         xxx      
Palm: Phoenix roebelenii         xxx Y    
Pandorea jasminoides 'Alba' xxx   xxx          
Pandorea jasminoides 'Rosea' xxx   xxx          
Pandorea pandorana 'Golden Showers'     xxx          
Parkinsonia aculeata             xxx  
Parthenocissus 'Hacienda Creeper' xxx   xxx Y        
Parthenocissus henryana xxx   xxx          
Passiflora 'Coral Sea'     xxx SB        
Passiflora 'Purple Tiger'     xxx          
Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'     xxx SB        
Paulownia kawakamii     xxx NICE xxx NICE    
Pavonia missionum xxx YSB xxx SB        
Pedilanthus bracteatus     xxx YL (2 gal)      
Pelargonium 'Chocolate Mint' xxx              
Pelargonium sidoides xxx Y            
Pelargonium tomentosum     xxx          
Penstemon 'Apple Blossom'     xxx          
Penstemon 'Firebird' xxx   xxx          
Penstemon 'Garnet' xxx              
Penstemon 'Midnight' xxx   xxx          
Perovskia 'Blue Spire' xxx              
Philodendron Xanadu     xxx FA        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Philotheca myoporoides 'Profusion' xxx   xxx NICE        
Phlomis cashmeriana xxx Y xxx          
Phlomis lanata     xxx B        
Phlomis purpurea     xxx L        
Phlomis purpurea ssp. caballeroi xxx              
Phlomis russeliana xxx Y            
Phlomis viscosa xxx              
Phormium cookianum         xxx      
Phormium cookianum 'Blondie'     xxx   (2 gal)      
Phormium 'Jack Spratt' xxx              
Phormium 'Rubrum'     xxx FA        
Phormium tenax 'Radiance'         xxx Y    
Phormium 'Tom Thumb' xxx              
Phormium 'Wildwood'         xxx Y    
Phylica arborea     xxx L        
Pisonia umbellifera 'Variegata'     xxx   xxx NICE    
Pithecoctenium crucigerum xxx   xxx          
Pittosporum crassifolium 'Compactum'     xxx L        
Pittosporum 'Oakleaf'         xxx NICE    
Pittosporum tenuifolium     xxx   xxx      
Pittosporum tenuifolium 'Marjorie Channon'         xxx      
Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'     xxx   xxx      
Pittosporum tobira 'Variegata'     xxx          
Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf' xxx   xxx          
Pittosporum undulatum     xxx   xxx Y xxx Y
Platanus racemosa 'Witness Tree'         xxx      
Plectranthus argentatus xxx   xxx          
Plectranthus barbatus     xxx SB        
Plectranthus ciliatus 'Drege' xxx              
Plectranthus ciliatus 'Zulu Wonder' xxx Y            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Plectranthus forsteri 'Aureus Variegatus' xxx   xxx          
Plectranthus madagascariensis xxx              
Plectranthus montanus xxx              
Plectranthus neochilus     xxx          
Plumbago auriculata 'Imperial Blue'     xxx B        
Podocarpus totara         xxx      
Polygala 'Alta Mariposa' xxx   xxx SB        
Polygala myrtifolia 'More Mesa Grande'     xxx Y        
Portulacaria afra xxx   xxx          
Portulacaria afra 'Aurea' xxx              
Portulacaria afra forma macrophylla     xxx FA        
Protea 'Pink Ice'     xxx Y        
Prunus caroliniana 'Monus'     xxx YL        
Prunus ilicifolia ssp lyonii     xxx   xxx NICE    
Punica granatum 'Nana' xxx SB            
Puya alpestris xxx Y            
Puya coerulea var. coerulea xxx   xxx          
Pyrethropsis hosmariense xxx SB            
Pyrostegia venusta     xxx NICE        
Quercus agrifolia     xxx YL xxx L    
Quercus tomentella     xxx YL xxx L xxx Y
Rhagodia spinescens xxx              
Rhamnus alaternus         xxx      
Rhamnus californica     xxx NICE        
Rhamnus californica 'Eve Case'     xxx NICE xxx Y    
Rhamnus californica 'Mound San Bruno'         xxx Y    
Rhaphiolepis indica 'Clara'     xxx          
Rhaphiolepis indica 'Fiesta'     xxx Y (2 gal)      
Rhaphiolepis umbellata     xxx          
Rhaphiolepis umbellata 'Minor'     xxx Y        
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Rhodocoma capensis     xxx          
Rhodocoma gigantea     xxx          
Rhoicissus capensis     xxx          
Rhus integrifolia     xxx Y xxx      
Ribes viburnifolium     xxx          
Robinsonella cordata     xxx FA        
Romneya coulteri xxx   xxx Y        
Rosa banksiae var. banksiae     xxx          
Rosa 'Belle Portugaise'     xxx          
Rosa 'Buff Beauty'     xxx          
Rosa Cl. 'Cécile Brünner' xxx   xxx SB        
Rosa 'Iceberg'     xxx B        
Rosa 'Joseph's Coat' xxx SB            
Rosa laevigata xxx SB xxx SB        
Rosa 'Mermaid'     xxx SB        
Rosa Ralph's Creeper     xxx          
Rosa 'Sea Foam' xxx SB xxx SB        
Rosa 'The Fairy' xxx B xxx B        
Rosmarinus officinalis Irene xxx Y xxx Y        
Rosmarinus officinalis 'Ken Taylor'     xxx          
Rosmarinus officinalis 'Lockwood de Forest' xxx Y xxx NICE        
Rosmarinus officinalis 'Roman Beauty' xxx   xxx NICE        
Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' xxx   xxx NICE        
Ruscus hypoglossum xxx Y            
Russelia equisetiformis xxx YSB xxx YSB        
Russelia equisetiformis 'Flamingo Park' xxx YSB xxx YSB        
Salvia africana-lutea xxx              
Salvia 'Allen Chickering' xxx              
Salvia 'Amistad' PP23,578 xxx SB xxx SB        
Salvia argentea xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Salvia 'Carol's Delight'     xxx FA        
Salvia chionophylla xxx FA            
Salvia coahuilensis xxx YSB xxx YSB        
Salvia confertiflora     xxx          
Salvia darcyi xxx              
Salvia greggii 'Alba'     xxx LB        
Salvia greggii 'Furman's Red' xxx B xxx          
Salvia guaranitica 'Black & Blue'     xxx SB        
Salvia 'Karla' xxx              
Salvia leucantha     xxx SB        
Salvia leucantha 'Midnight'     xxx SB        
Salvia leucantha 'Santa Barbara'     xxx SB        
Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader'     xxx NICE        
Salvia mexicana 'Limelight' xxx Y xxx NICE        
Salvia microphylla 'Berzerkeley' xxx YL xxx YL        
Salvia 'Mystic Spires Blue' xxx B xxx SB        
Salvia 'Purple Majesty'     xxx NICE        
Salvia uliginosa xxx SB xxx SB        
Salvia 'Waverly' xxx B xxx B        
Salvia 'Wendy's Wish' xxx B xxx B        
Salvia x jamensis 'Sierra de San Antonio' xxx L xxx SB        
Sansevieria 'Alice'     xxx FA (2 gal)      
Sansevieria masoniana     xxx Y (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Laurentii Mein Liebling'     xxx   (2 gal)      
Sansevieria trifasciata 'Moonshine'     xxx Y (2 gal)      
Santolina chamaecyparissus xxx              
Santolina neapolitana 'Lemon Queen' xxx              
Scaevola aemula 'Blue Fan' xxx B            
Scaevola 'Mauve Clusters' xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Schinus molle         xxx L xxx L
Schoenoplectus tabernaemontani xxx L            
Scilla peruviana xxx L            
Scirpus cernuus xxx              
Sedeveria 'Letizia' xxx              
Sedum clavatum xxx              
Sedum lineare 'Variegatum' xxx              
Sedum spectabile 'Autumn Joy' xxx              
Sedum spectabile 'Neon' xxx              
Sempervivum montanum xxx              
Senecio barbertonicus xxx              
Senecio cylindricus xxx Y            
Senecio decaryi xxx              
Senecio haworthii xxx              
Senecio jacobsenii xxx              
Senecio mandraliscae xxx              
Senna artemisioides xxx FA            
Sinningia cardinalis xxx Y            
Sinningia tubiflora xxx SB            
Solandra maxima     xxx NICE        
Solandra maxima 'Variegata'     xxx NICE        
Solanum laxum xxx   xxx          
Solanum wendlandii     xxx LSB        
Solanum xanti 'Mountain Pride' xxx B            
Sollya heterophylla xxx   xxx NICE        
Sonchus canariensis     xxx          
Spathodea campanulata         xxx NICE    
Stachys byzantina xxx NICE            
Stenocarpus sinuatus xxx   xxx Y xxx Y    
Stomatium agninum xxx              
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Strelitzia reginae xxx              
Tagetes lemmonii     xxx B        
Talbotia elegans xxx FA            
Taxodium mucronatum             xxx  
Tecoma x smithii     xxx   xxx      
Tecomaria capensis     xxx SB        
Tetrastigma voinierianum     xxx WOW        
Tetratheca 'Amethyst Eyes'     xxx SB (2 gal)      
Teucrium chamaedrys xxx              
Teucrium fruticans 'Azureum'     xxx Y xxx      
Thamnochortus insignis     xxx          
Thunbergia alata     xxx SB        
Thunbergia alata 'Lemon Star' xxx SB            
Thunbergia grandiflora     xxx FA        
Thunbergia gregorii xxx NICE xxx SB        
Thunbergia mysorensis     xxx Y        
Tibouchina heteromalla     xxx   xxx L    
Tibouchina urvilleana         xxx      
Trachelium caeruleum xxx SB            
Trachelospermum jasminoides xxx   xxx B        
Trachelospermum jasminoides (Staked)     xxx SB        
Tradescantia cerinthoides 'Greenlee' xxx              
Tradescantia pallida 'Purple Heart' xxx   xxx   (2 gal)      
Tradescantia sillamontana xxx Y            
Trevesia palmata     xxx          
Typha minima (Aquatic) xxx              
Umbellularia californica             xxx Y
Urginea maritima     xxx D        
Verbascum bombyciferum 'Arctic Summer' xxx              
Verbena bonariensis xxx SB            
 
Plant Name 1 gal   3/ 5gal   15 gal   24" Box  
Verbena bonariensis 'Lollipop' xxx SB            
Verbena lilacina 'De La Mina' xxx Y            
Vitis californica 'Roger's Red'     xxx Y        
Westringia fruticosa xxx NICE xxx SB        
Westringia fruticosa 'Morning Light' xxx   xxx          
Westringia fruticosa Mundi xxx   xxx Y        
Westringia fruticosa 'Smokey'     xxx          
Westringia 'Wynyabbie Gem' xxx   xxx          
Westringia 'Wynyabbie Highlight' xxx              
Wollemia nobilis         xxx   xxx  
Xanthorrhoea preissii         xxx Y    
Yucca Bright Star         xxx Y    
Yucca elephantipes     xxx          
Yucca elephantipes 'Variegata'     xxx          
Yucca linearifolia         xxx      
Yucca rostrata             xxx  
Yucca rostrata 'Blue Velvet'         xxx      
Yucca rostrata 'Sapphire Skies' xxx              

Last Updated - July 2015
By San Marcos Growers Sales Department